0010.jpg

Станом на 01.07.2019 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 72 діючих регуляторних актів (35 СМР, 37 ВК).

Згідно з вимогами статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4159-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 578 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік.

Протягом І півріччя 2019 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та виконавчого комітету, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено підготовку 29 проектів регуляторних актів (10 СМР, 19 ВК).

Протягом І півріччя 2019 року підготовлено та оприлюднено 18 проектів регуляторних актів (5 СМР, 13 ВК). Разом з проектом регуляторного акта, що вноситься на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» та у Офіційному віснику Сумської міської ради з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом І півріччя 2019 року було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики 5 проектів регуляторних актів Сумської міської ради.

Протягом звітного періоду відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2018 та 2019 роки було прийнято 9 регуляторних актів: 5 рішень Сумської міської ради (2 – відповідно до плану 2018 року, 3 - відповідно до плану 2019 року) та 4 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради (3 - відповідно до плану 2018 року, 1 - відповідно до плану 2019 року).

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом І півріччя 2019 року шляхом перегляду було скасовано 9 регуляторних актів (3 СМР, 6 ВК).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4160-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 576 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік, якими передбачено підготовку 10 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (5 СМР, 5 ВК).

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 4 звіти про відстеження результативності діючих регуляторних актів (1 СМР; 3 ВК), у тому числі 1 звіт про базове відстеження результативності діючого регуляторного акта (1 ВК).

Протягом І півріччя 2019 звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності».

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1100) розробниками регуляторних актів Сумської міської ради було забезпечено оприлюднення у формі відкритих даних та оновлення інформації про здійснення регуляторної діяльності на єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://data.gov.ua) та на своїх веб-сайтах.

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.