002.jpg

Станом на 01.10.2019 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 71 діючих регуляторних актів (34 СМР, 37 ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно з вимогами статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4159-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 578 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Протягом звітного періоду вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих органів, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено підготовку 30 проектів регуляторних актів (10 СМР, 20 ВК).

На звітну дату підготовлено та оприлюднено 24 проекти регуляторних актів (6 СМР, 18 ВК). Разом з проектом регуляторного акта, що вноситься на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів», які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/oprilyudnennya-proektiv-regulyatornikh-aktiv.html та у Офіційному віснику Сумської міської ради з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 6 проектів регуляторних актів Сумської міської ради (отримані висновки на - 2 проекти регуляторних актів, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2018 рік та 6 проектів регуляторного акта підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4160-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 576 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік, оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html, якими передбачено підготовку 10 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (5 СМР, 5 ВК).

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 30 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (11 СМР; 19 ВК), в тому числі – 17 підготовлених додатково до плану-графіку відстеження
(3 СМР, 14 ВК) у тому числі 7 звітів про базове відстеження результативності діючих регуляторних актів (5 СМР; 2 ВК).

Протягом 9 місяців 2019 року звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1100) розробниками регуляторних актів Сумської міської ради протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення у формі відкритих даних та оновлення інформації про здійснення регуляторної діяльності на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах (https://data.gov.ua).

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.