0012.jpg

Станом на 01.01.2020 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 66 діючих регуляторних актів (29 СМР, 37 ВК). Вони оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради.

Згідно з вимогами статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4159-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 578 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік (https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html).

Протягом 2019 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено підготовку 31 проектів регуляторних актів (8 СМР, 23 ВК).

Протягом 2019 року підготовлено та оприлюднено 31 проектів регуляторних актів (8 СМР, 23 ВК). Разом з проектами регуляторних актів, що вносились на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів»  та у Офіційному віснику Сумської міської ради з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 6 проектів регуляторних актів Сумської міської ради. Отримані висновки на 2 проекти регуляторних актів, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2018 рік та 6 проектів регуляторних актів, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік.

Протягом звітного періоду відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2018 та 2019 роки було прийнято 13 регуляторних актів: 6 рішень Сумської міської ради (2 – відповідно до плану 2018 року, 4 - відповідно до плану 2019 року) та 7 рішень виконавчого комітету (2 - відповідно до плану 2018 року, 5 - відповідно до плану 2019 року).

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протягом 2019 року шляхом перегляду було скасовано 19 регуляторних актів (10 СМР, 9 ВК).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4160-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 13.11.2018 № 576 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік. Ними передбачено підготовку 10 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (5 СМР, 5 ВК).

Протягом 2019 року підготовлено та оприлюднено 36 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (16 СМР; 20 ВК), у тому числі – 26 підготовлених додатково до плану-графіку відстеження (11 СМР, 15 ВК), з них 7 звітів про базове відстеження результативності діючих регуляторних актів (5 СМР; 2 ВК). Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності».

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами від 20.12.2017 № 1100 та 17.04.2019 № 409), протягом звітного періоду на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім того, розпорядником інформації – виконавчим комітетом Сумської міської ради, протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих регуляторних актів», «План підготовки регуляторних актів» та «Інформація про стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження у здійсненні державної регуляторної політики».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності залишається на постійному контролі.