0010.jpg

Станом на 01.07.2020 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 73 діючих регуляторних актів (33 СМР, 40 ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6210-МР (зі змінами) та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.11.2019 № 605 (зі змінами) затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням:

https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» Державна регуляторна служба України надала пропозиції щодо удосконалення проєктів регуляторних актів по двох проєктах регуляторних актів – рішень Сумської міської ради, підготовлених відповідно до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради на 2019 рік.

Протягом звітного періоду відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2019 та 2020 роки було прийнято 11 регуляторних актів: 5 рішень Сумської міської ради (1 – відповідно до плану 2019 року, 4 - відповідно до плану 2020 року) та 6 рішень виконавчого комітету (відповідно до плану 2019 року).

Відповідно до статті 11 «Перегляд регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом І півріччя 2020 року шляхом перегляду було скасовано 4 регуляторні акти (1-СМР, 3-ВК).

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих  регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6196-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.11.2019 № 606 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік, якими передбачено підготовку 15 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів
(10-СМР; 5-ВК).

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 15 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (6-СМР; 9-ВК), у тому числі 7 підготовлених додатково до Плану-графіку відстеження (2-СМР, 5-ВК). Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: 

https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім того, розпорядником інформації – виконавчим комітетом Сумської міської ради, протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих регуляторних актів», «План підготовки регуляторних актів» та «Інформація про стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження у здійсненні державної регуляторної політики».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.