002.jpg

Станом на 01.04.2021 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 72 діючих регуляторних актів (30 СМР, 42 ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР (зі змінами) та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.10.2020 № 522 (зі змінами) затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням:

https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів Сумської міської ради на 2020 рік (рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.11.2019
№ 605, зі змінами) було прийнято 11 регуляторних актів.

Відповідно до статті 11 «Перегляд регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом І кварталу 2021 року шляхом перегляду було скасовано 11 регуляторних актів – рішень Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 71-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.12.2020 № 582 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік, якими передбачено підготовку 22 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (6-СМР; 16-ВК).

Протягом звітного періоду було підготовлено та оприлюднено 27 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (5-СМР; 22-ВК), у тому числі - 17 звітів відстеження результативності діючих регуляторних актів (3-СМР; 14-ВК) підготовлено додатково, з них 7 звітів про базове відстеження результативності діючих регуляторних актів (3-СМР; 4-ВК) та 10 звітів відстеження результативності (регуляторних актів – рішень Виконавчого комітету Сумської міської ради) у зв’язку із втратою чинності та перегляду регуляторних актів. Звіти по відстеженню результативності регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: 

https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім того, розпорядником інформації – виконавчим комітетом Сумської міської ради, протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих регуляторних актів», «План підготовки регуляторних актів» та «Інформація про стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження у здійсненні державної регуляторної політики».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.