0012.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики виконавчими органами Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

  • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
  • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
  • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
  • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.


Станом на 01.04.2016 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 89 діючих регуляторних актів (36 СМР, у тому числі 28 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових; 53 ВК, у тому числі 36 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових).
Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 22-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.11.2015 № 600 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік.
Протягом I кварталу 2016 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих органів, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 14 проектів регуляторних актів (11 СМР, 3 ВК). Протягом I кварталу 2016 року фактично підготовлено та оприлюднено 2 проекти регуляторних актів (1 СМР, 1 ВК).
Стосовно кожного проекту регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готуються повідомлення про оприлюднення, аналіз регуляторного впливу, які разом з проектом регуляторного акта оприлюднюються розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради з метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття.
На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних актів (разом з повідомленням про оприлюднення, аналізом регуляторного впливу) для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, щоквартальні звіти про здійснення регуляторної діяльності.
Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності.
Рішенням Сумської міської ради від 16 грудня 2015 року № 77-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.12.2015 № 654 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік, якими передбачено підготовку 21 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (10 СМР, 11 ВК).
Протягом звітного періоду планово та позапланово підготовлено 7 звітів про повторні та періодичні відстеження результативності діючих регуляторних актів (3 СМР, 4 ВК). Крім того, протягом І кварталу 2016 року було проведено базове відстеження результативності 1 регуляторного акту (1 СМР). Всього на офіційному сайті Сумської міської ради протягом І кварталу 2016 року було оприлюднено 8 звітів відстеження результативності регуляторних актів.
Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів, що підготовлені, оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна діяльність».
Питання реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.