005.jpg

Станом на 01.01.2023 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 64 діючих регуляторних актів (31-СМР, 33-ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2281-МР (зі змінами) та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 701 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 3 проєкти регуляторних актів Сумської міської ради (отримані висновки по двох проєктах регуляторних актах).

Протягом звітного періоду відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів було прийнято 2 регуляторні акти: 1 - СМР (відповідно до плану 2022 року) та 1 - ВК (відповідно до плану 2021 року); відповідно до роз’яснень Державної регуляторної служби України від 15.04.2022 протягом звітного періоду було виключено з переліку діючих регуляторних актів 1 регуляторний акт – Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Суми», на який не поширювалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2282-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.11.2021 № 703 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік, якими передбачено підготовку 11 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів
(6-СМР; 5-ВК).

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 18 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (12-СМР; 6-ВК) з них: 11 відповідно до плану-графіку звітів відстеження результативності (6-СМР, 5-ВК) та 6 підготовлено додатково (5-СМР; 1-ВК) - базові відстеження результативності діючих регуляторних актів та відстеження здійснене у зв’язку із переглядом регуляторного акта. Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.