0010.jpg

Станом на 01.04.2023 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 64 діючих регуляторних актів (31-СМР, 33-ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року № 3229-МР та рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2022 № 506 затверджені Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням:
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» Державна регуляторна служба України надала пропозиції щодо удосконалення проєктів регуляторних актів до 1-го проєкту регуляторного акта – рішення Сумської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Суми»», підготовленого відповідно до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік.

У звітному періоді Сумською міською радою було прийнято 1 регуляторний акт відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік.

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було скасовано 1 регуляторний акт – рішення Сумської міської ради від 30 червня 2021 року № 1231-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7000-МР «Про встановлення плати за землю» (зі змінами)».

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року № 3228-МР та рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2022 № 505 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік, якими було заплановано проведення відстеження результативності 11-ти діючих регуляторних актів (3 - повторних, 8 - періодичних) та підготовку відповідних звітів.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів було проведено відстеження результативності 3-х діючих регуляторних актів, з них 2 - згідно з планом та 1 - додатково (базове відстеження результативності регуляторного акта) та підготовлено відповідні звіти. Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням:
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.