007.jpg

Станом на 01.10.2023 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 65 діючих регуляторних актів (32-СМР, 33-ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року № 3229-МР та рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2022 № 506 затверджені Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік (зі змінами), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням:
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Протягом звітного періоду було підготовлено та оприлюднено 3 проєкти регуляторних актів (2 СМР, 1 ВК). Згідно статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником було підготовлено повідомлення про оприлюднення регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та Тест малого підприємництва (М-Тест), як індикатор впливу регулювання на малий бізнес.
Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» протягом 9 місяців 2023 року було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 1 проєкт регуляторного акта Сумської міської ради (отримані висновки по двох проєктах регуляторних актах - один із яких рішення Сумської міської ради, підготовлений відповідно до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 2022 рік).

У звітному періоді Сумською міською радою було прийнято 2 регуляторні акти – рішення Сумської міської ради: 1 - відповідно до плану 2022 року та 1 - відповідно до плану 2023 року.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 9 місяців 2023 року було скасовано 1 регуляторний акт – рішення Сумської міської ради від 30 червня 2021 року № 1231-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7000-МР «Про встановлення плати за землю» (зі змінами)».

Відповідно до вимог статті 10 «Відстеження результативності регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 30 листопада 2022 року № 3228-МР та рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 22.11.2022 № 505 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік, якими було заплановано проведення відстеження результативності 11-ти діючих регуляторних актів (3 - повторних, 8 - періодичних) та підготовку відповідних звітів.

Протягом звітного періоду розробниками регуляторних актів було проведено відстеження результативності 13-ти діючих регуляторних актів, з них 9 - згідно з планом та 4 - додатково (базові та здійснені у зв’язку з переглядом регуляторних актів) та підготовлено відповідні звіти. Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням:
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім того, розпорядником інформації – Виконавчим комітетом Сумської міської ради, протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих регуляторних актів», «План підготовки регуляторних актів» та «Інформація про стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження у здійсненні державної регуляторної політики».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.