006.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики виконавчими органами Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

  • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
  • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
  • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
  • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Документи/Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних актів (разом з повідомленням про оприлюднення, аналізом регуляторного впливу) для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, щоквартальні звіти про здійснення регуляторної діяльності.
Станом на 01.01.2017 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 72 діючих регуляторних акти (38 СМР, у тому числі 29 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових; 34 ВК, у тому числі 22 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових).
Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 22-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.11.2015 № 600 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік.
Протягом 2016 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих органів, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Документи/Регуляторна діяльність/Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 14 проектів регуляторних актів (10 СМР, 4 ВК). Протягом 2016 року фактично підготовлено та оприлюднено 14 проектів регуляторних актів (10 СМР, 4 ВК).
Разом з кожним проектом регуляторного акта, що вноситься на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Документи/Регуляторна діяльність/Оприлюднення проектів регуляторних актів» з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протягом 2016 року було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 8 проектів регуляторних актів Сумської міської ради.
Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності.
Рішенням Сумської міської ради від 16 грудня 2015 року № 77-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.12.2015 № 654 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік, якими передбачено підготовку 21 звіту про відстеження результативності діючих регуляторних актів (10 СМР, 11 ВК).
Протягом звітного періоду планово та позапланово підготовлено 23 звіти про повторні та періодичні відстеження результативності діючих регуляторних актів (13 СМР; 10 ВК, з них – 2 повторних відстеження не проводилися у зв’язку з вилученням регуляторних актів з реєстру діючих регуляторних актів на підставі роз’яснень Державної регуляторної служби України). Крім того, протягом 2016 року були проведені базові відстеження результативності 13 регуляторних актів (11 СМР, 2 ВК).
Всього на офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Документи/Регуляторна діяльність/Відстеження результативності» протягом 2016 року було оприлюднено 36 звітів про відстеження результативності регуляторних актів.
Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.