003.jpg

Станом на 01.01.2018 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 66 діючих регуляторних акти (36 СМР, 30 ВК).
Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 30 листопада 2016 року № 1450-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 660 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік.

Протягом 2017 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради та відповідно її виконавчих органів, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Документи/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Планування регуляторної діяльності». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 27 проектів регуляторних актів (11 СМР, 16 ВК).
Протягом 2017 року підготовлено та оприлюднено 26 проектів регуляторних актів (11 СМР, 15 ВК). Проект регуляторного акта «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Суми» зі строком підготовки ІІІ-ІV квартал 2017 року, розробником якого був департамент інфраструктури міста Сумської міської ради не було підготовлено у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 18.05.2017 № 2047-19, який регулює правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.
Разом з кожним проектом регуляторного акта, що вноситься на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готувалися повідомлення про його оприлюднення та аналіз регуляторного впливу, які оприлюднювались розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Документи / Регуляторна діяльність» у підрозділі «Оприлюднення проектів регуляторних актів» з метою одержання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.
Також, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2017 року було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 11 проектів регуляторних актів Сумської міської ради (отримані висновки на 13 проектів регуляторних актів з урахуванням надісланих у 2016 році).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1552-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.12.2016 № 662 були затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік, якими було передбачено підготовку 22 звітів по відстеженню результативності діючих регуляторних актів (14 СМР, 8 ВК).
Протягом звітного періоду підготовлено 36 звітів по відстеженню результативності діючих регуляторних актів (24 СМР; 12 ВК), з них – 13 базових відстеження результативності регуляторних актів (9 СМР, 4 ВК). Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Документи/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчих органів повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.