0012.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

  • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
  • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
  • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
  • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 23.12.10 № 116-МР та рішенням виконавчого комітету від 07.12.10 № 718 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2011 рік. Плани та зміни до них, внесені протягом 2011 року, оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність».

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, внесеного до плану регуляторної діяльності, розробник готує аналіз регуляторного впливу.

З метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття кожний проект регуляторного акту, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційному сайті Сумської міської ради.

На офіційному сайті Сумської міської ради створений розділ «Регуляторна діяльність», де розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних акті для обговорення, план регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, план підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2011 року було заплановано підготувати 48 регуляторних актів (27 СМР, 21 ВК) фактично підготовлено та оприлюднено 38 (21 СМР, 17 ВК) з яких прийнято 31 (19 СМР, 12 ВК).

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» стосовно кожного проекту регуляторного акту здійснюється послідовно:

  • базове відстеження результативності;
  • повторне відстеження результативності;
  • періодичне відстеження результативності.

На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» в місті працювала робоча комісія з питань прискореного перегляду регуляторних актів. У ході проведення аналізу регуляторних актів робочою комісією були виявлені регуляторні акти, що не відповідають принципам державної регуляторної політики. За результатами аналізу регуляторних актів складені переліки:

  • регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики (26);
  • регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін (12);
  • регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування (20).

Із загального переліку регуляторних актів, що переглядались, виключено 13 нормативно-правових документів, які не підпадають під дію Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами роботи, проведеної виконавчим комітетом Сумської міської ради станом на 01.01.12 в місті діяло 60 регуляторних акта.

У листопаді 2011 року рішеннями Сумської міської ради та виконавчого комітету затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету.

Із запланованих до прийняття у 2012 році 11 рішень Сумської міської ради та 10 рішень виконавчого комітету у І кварталі підготовлено та оприлюднено 12 регуляторних актів, з яких прийнято 5 рішень міської ради та 4 рішення виконавчого комітету.

Підсумовуючи роботу щодо впровадження принципів державної регуляторної політики слід відмітити, що деякими розробниками регуляторних актів допускаються порушення термінів підготовки проектів регуляторних актів, передбачених планами діяльності з підготовки проектів регуляторних актів. Виконання норм Закону щодо здійснення заходів з відстеження результативності дії чинних регуляторних актів залишається ще не на належному рівні. Наявні звіти не містять достатньо обґрунтованих висновків щодо досягнення або не досягнення цілей регуляторного акту. Відсутність базового відстеження по ряду діючих регуляторних актів, практично унеможливлює в подальшому отримувати будь-які достовірні результати повторного та періодичного відстежень.

Головною задачею роботи Сумської міської ради та її виконавчого комітету є реалізація повноважень у сфері державної регуляторної політики, прийняття регуляторних актів, спрямованих на захист інтересів суб’єктів господарювання міста. Прийняті регуляторні акти пройшли передбачену законом процедуру та були погоджені з підприємцями, представниками громадськості та всіма зацікавленими.