Print
Hits: 1707

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;

Станом на 01.01.2013 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 70 діючих регуляторних акта (42 СМР, 28 ВК).

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 28.11.12 № 1857-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.11.12 № 679 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2013 рік. Протягом І кварталу 2013 року внесені зміни до планів регуляторної діяльності, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Регуляторна діяльність».

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, внесеного до плану регуляторної діяльності, розробник готує аналіз регуляторного впливу.

З метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття кожний проект регуляторного акту, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, оприлюднюється на офіційному сайті Сумської міської ради та у Офіційному віснику Сумської міської ради.

На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних акті для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, план підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2012 року до планів регуляторної діяльності було внесено 41 проект регуляторного акта (26 СМР, 15 ВК) фактично підготовлено та оприлюднено 31 (18 СМР, 13 ВК) з яких прийнято 22 (15 СМР, 7 ВК).

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» стосовно кожного проекту регуляторного акту здійснюється послідовно:

Рішенням виконавчим комітетом Сумської міської ради від 20.03.2012 № 91 затверджений план підготовки звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету. Відповідно до цього рішення за 2012 рік підготовлено та оприлюднено на сайті Сумської міської ради 25 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів.

Головною задачею роботи Сумської міської ради та її виконавчого комітету є реалізація повноважень у сфері державної регуляторної політики, прийняття регуляторних актів, спрямованих на захист інтересів суб’єктів господарювання міста.

Питання реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.