005.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики структурними підрозділами виконавчого комітету Сумської міської ради проводиться робота спрямована на:

  • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
  • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
  • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
  • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Станом на 01.01.2014 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 77 діючих регуляторних акта (43 СМР, 34 ВК).

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рішенням Сумської міської ради від 28.11.2012 № 1857-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.11.2012 № 679 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2013 рік. Протягом 2013 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі “Регуляторна діяльність”. Так, відповідно до вказаних планів (зі змінами) включено 31 проект регуляторних акта (12 СМР, 19 ВК) фактично підготовлено та оприлюднено 29 (12 СМР, 17 ВК), з яких прийнято 25 (9 СМР, 16 ВК).

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, внесеного до плану регуляторної діяльності, розробник готує аналіз регуляторного впливу.

З метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття кожний проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, оприлюднюється на офіційному сайті Сумської міської ради та/або у Офіційному віснику Сумської міської ради.

На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних актів для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, план підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» стосовно кожного проекту регуляторного акту здійснюється послідовно:

  • базове відстеження результативності;
  • повторне відстеження результативності;
  • періодичне відстеження результативності.

Рішенням Сумської міської ради від 27.03.2013 № 2193-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.03.2013 № 118 затверджені плани підготовки звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2013 рік, якими передбачено підготовку 18 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (12 СМР, 6 ВК). Вказані плани повністю виконано (підготовлено та оприлюднено на Офіційному сайті Сумської міської ради 18 звітів про відстеження результативності регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету).

Головною задачею роботи Сумської міської ради та її виконавчого комітету є реалізація повноважень у сфері державної регуляторної політики, прийняття регуляторних актів, спрямованих на захист інтересів суб’єктів господарювання міста.

Питання реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.