001.jpg

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів державної регуляторної політики виконавчими органами Сумської міської ради проводиться робота, спрямована на:

  • вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою особою місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;
  • недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
  • зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
  • усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

Станом на 01.10.2015 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчого комітету налічується 93 діючих регуляторних актів (38 СМР, у тому числі 28 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових; 55 ВК, у тому числі 39 – базових, а решта – регуляторні акти, якими вносилися зміни до базових).

Згідно вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 26.11.2014 № 3756-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.11.2014 № 553 затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2015 рік.

Протягом 9 місяців 2015 року вносились зміни до планів регуляторної діяльності Сумської міської ради (доповнено 14 проектами регуляторних актів) та відповідно її виконавчих органів (доповнено 20 проектами регуляторних актів), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в підрозділі «Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». Таким чином, до планів (зі змінами) включено 37 проектів регуляторних актів (15 СМР, 22 ВК). Фактично підготовлено та оприлюднено 40 проектів регуляторних актів (протягом 9 місяців 2015 року оприлюднювались проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з однаковими назвами) – проекти рішень виконавчого комітету, Сумської міської ради, з яких прийнято – 32.

Стосовно кожного проекту регуляторного акта, що вноситься на розгляд міської ради або її виконавчого комітету, розробниками готуються повідомлення про оприлюднення, аналіз регуляторного впливу, які разом з проектом регуляторного акта оприлюднюються розробниками на офіційному сайті Сумської міської ради з метою одержання зауважень і пропозицій та визначення доцільності прийняття.

На офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» розміщено перелік діючих регуляторних актів, проекти регуляторних актів (разом з повідомленням про оприлюднення, аналізом регуляторного впливу) для обговорення, плани регуляторної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, щоквартальні звіти про здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» стосовно проектів регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності.

Рішенням Сумської міської ради від 26.12.2014 № 3891-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.12.2014 № 658 затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік, якими передбачено підготовку 23 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (8 СМР, 15 ВК).

Відповідно до планів-графіків протягом звітного періоду підготовлено 20 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (7 СМР, 13 ВК).

Крім того, протягом 9 місяців 2015 року було проведено базове відстеження результативності 13 регуляторних актів (6 СМР, 7 ВК).

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів, що підготовлені, оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна діяльність».

Слід відмітити, що вищевказаним планом-графіком Сумської міської ради передбачалось проведення відстеження регуляторного акта - рішення Сумської міської ради від 24.03.2011 № 352-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 24 червня 2009 року № 2763-МР «Про затвердження розмірів відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати за користування земельними ділянками на території м. Суми» (зі змінами)», яке не було проведено на підставі втрати чинності відповідно до рішення Сумської міської ради від 13.01.2015 № 3934-МР «Про встановлення плати за землю на території міста Суми».

Планом-графіком виконавчого комітету Сумської міської ради передбачалось проведення відстеження регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2014 № 198 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.2010 № 219 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах м. Суми» (зі змінами)», яке не було проведено на підставі втрати чинності відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.04.2015 № 195 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.05.2010 № 219 «Про організацію перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах м. Суми» (зі змінами)».

Питання реалізації покладених на міську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходиться на постійному контролі.