007.jpg

Звіт про відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 593 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.09.2011 № 593 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.12.2007 № 596 «Про затвердження Правил приймання стічних вод в системи каналізації м. Суми».

 

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта.

Якісне надання послуг з приймання та очищення стічних вод, які надає КП "Міськводоканал", уникнення забруднення водних об’єктів, забезпечення прозорості контролю за дотриманням граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у стічних водах підприємств та організацій та встановлення юридичної відповідальності за порушення ГДК.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження результативності проводилось з 20.08.2012 по 20.09.2012.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Для проведення повторного відстеження результативності використовувався статистичний метод одержання результатів.

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Показники якості очистки стічних вод на очисних спорудах КП «Міськводоканалл»;

Кількість листів, претензій, скарг з питань здійснення контролю за дотримання ГДК забруднюючих речовин у стічних водах підприємств та організацій та застосування заходів юридичної відповідальності за порушення ГДК.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності (фактичні).

 

Показники результативності Одиниця виміру Звітний період
2010 р. 2011 р. 9 міс 2012 р.
БСК5/БСКповн мгО2/дм3 12,53/14,30 11,2/15,5 11,46/12,82
Суспензія мг/дм3 Не визначається
Азот амонійний мг/дм3 1,96 2,8 2,47
Нітрити мг/дм3 1,01 1,2 1,68
Нітрати мг/дм3 34,59 11,0 6,59
Хром (3, 6, заг) мг/дм3 Не визначається
Мідь мг/дм3 1,52 0,09 0,04
Нікель мг/дм3 Не визначається
Фосфати мг/дм3 6,43 2,8 5,21
Хлориди мг/дм3 92,78 99,0 103,24
Сульфати мг/дм3 78,97 73,3 71,39
Феноли мг/дм3 Не визначається
СПАВ мг/дм3 0 0 0
Залізо мг/дм3 0,2 0,3 0,17
Нафтопродукти мг/дм3 0 0 0
Кількість листів, претензій, скарг з питань здійснення контролю за дотриманням ГДК забруднюючих речовин у стічних водах підприємств та організацій / Застосування заходів юридичної відповідальності за порушення ГДК 89/3 193/5 127/3

 


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Ступінь досягнення визначених цілей Високий за умови постійної дії акту
Ефективність положень акту Результати реалізації ефективні
Чи підлягає перегляду/скасуванню Не підлягає

 

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М.Волонтирець