005.jpg

ЗВІТ

про результати відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20 січня 2009 року № 17 «Про тарифи на послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів комунального підприємства»

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.01.2009 № 17 «Про тарифи на послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів комунального підприємства».

2. Назва виконавця заходів відстеження.

Управління соціально - економічного розвитку Сумської міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

Метою прийняття регуляторного акту є встановлення економічно – обґрунтованих тарифів на послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів комунального підприємства у відповідності до діючого законодавства, а також забезпечення рентабельної діяльності КП «Сумижилкомсервіс» СМР.

4. Термін виконання заходів відстеження.

Відстеження проводиться з 29.04.2013 по 23.05.2013.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

У цьому випадку проводиться періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.

При проведенні періодичного відстеження результативності застосовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акта проведений аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Сумижилкомсервіс» СМР на підставі балансів і звітів про фінансові результати комунального підприємства за 2009-2012 роки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Аналіз звітів про фінансові результати показав, що до прийняття рішення, підприємство працювало зі збитками. Так, на 01.01.2009 збитки підприємства складали 354,4 тис. грн. Після встановлення рішенням виконавчого комітету від 20.01.2009 № 17 економічно обґрунтованих тарифів на послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів, станом на 01.01.2010 підприємство отримало прибуток у розмірі 591,80 тис. грн., за 2010 рік цей показник склав 576,90 тис. грн. Це дозволило підприємству натавати якісні та своєчасні послуги.

За період дії тарифу збільшилась вартість електроенергії, вартість паливо-мастильних матеріалів, матеріалів для виконання ремонту, розмір мінімальної зарплати, відповідно збільшились нарахування на зарплату, накладні витрати, ставки податків і зборів. Отже, збільшилась різниця між діючим тарифом і фактичними витратами підприємства. Внаслідок чого за 2011 та 2012 роки КП «Сумижилкомсервіс» СМР отримало збитки в розмірі 116,0 тис.грн. та 518,2 тис.грн. відповідно.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення цілей. Реалізація даного рішення дозволила оптимізувати витрати, скоротити збитки підприємства та надавати споживачам якісні та своєчасні послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів.

При цьому маємо зробити висновок щодо перегляду діючих тарифів КП «Сумижилкомсервіс» СМР.

У зв’язку з внесенням змін до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" відповідно до Закону України від 22.12.2011№ 4231-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20 січня 2009 року № 17 «Про тарифи на послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних відходів комунального підприємства» необхідно виключити з переліку діючих регуляторних актів.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М. Волонтирець