005.jpg

ЗВІТ

Звіт про результати відстеження результативності рішень Сумської міської ради та Ії виконавчого комітету»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Сумської міської ради “Про затвердження Порядку проведення феєрверків (салютів) на території міста Суми” від 25.01.2012 № 1124 – МР.

Назва виконавця заходів відстеження

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради.

Цілі прийняття акта

Упорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків (салютів) з використанням піротехнічних виробів на території м. Суми, відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та наказу МВС України від 23.12.2003 № 1649 “Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.

Строк виконання заходів відстеження

Відстеження проводились з 01.05.2013 року по 01.06.2013 року.

Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний)

Застосовувався повторний тип відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

При відстеженні застосовувався аналіз статистичної інформації за даними адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради.

Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акту проведено на підставі статистичної інформації та економічного обґрунтування фактичних надходжень актів за адміністративні правопорушення при проведенні феєрверків (салютів) на території міста Суми.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей

Цілі, поставлені прийняттям регуляторного акту, досягнуто, а саме:

- Проведення феєрверків (салютів) на території м. Суми з використанням піротехнічних виробів в основному приведені до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та наказу МВС України від 23.12.2003 № 1649 “Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.

- Грубих порушень Порядку проведення феєрверків (салютів) на території міста Суми за період відстежень не виявлено.

В.о. заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету К.В. Єфіменко