004.jpg

ЗВІТ

про результати відстеження результативності рішень Сумської міської ради та її виконавчого комітету»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Сумської міської ради «Про Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 29.02.2012 року № 1246-МР.

Назва виконавця заходів відстеження

Управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради.

Цілі прийняття акта

Приведення у відповідність Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності до статей 291-300 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), впорядкування сплати єдиного податку суб’єктами підприємництва, які працюють на спрощеній системі оподаткуання; збільшення надходжень до міського бюджету.

Строк виконання заходів відстеження

Відстеження проводилось з 01.03.2013 року по 01.04.2013 року.

Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний)

Застосовувався повторний тип відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

При відстеженні застосовувався аналіз статистичної інформації за даними державної податкової інспекції у м. Сумах.

Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акту проведено на підставі статистичної інформації та економічного обґрунтування фактичних надходжень до міського бюджету єдиного податку фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території м. Суми.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей

Цілі, поставлені прийняттям регуляторного акту, досягнуто, а саме:

- Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності приведено у відповідність до статей 291-300 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями);

- впорядковано сплату єдиного податку суб’єктами підприємництва, які працюють на спрощеній системі оподаткування;

- збільшено надходжень до бюджету, а саме за 2012 рік суб’єктами малого підприємництва було сплачено єдиного податку у сумі 43 224,0 тис. грн., що на 26 219,9 тис. грн. більше в порівнянні до 2011 року.

тис. грн.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М. Волонтирець