002.jpg

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності рішення Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Сумської міської ради від 01 лютого 2012 року № 1186-МР «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми».

2. Виконавець заходів з відстеження:

Управління майна комунальної власності Сумської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

Зазначений регуляторний акт передбачає:

- удосконалення механізму нарахування орендної плати;

- приведення методологічного підходу до механізму затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (зі змінами);

- приближення вартості орендної плати до ринкової;

- створення чітко визначених умов для різних категорій суб’єктів господарювання та розвитку підприємництва;

- збільшення надходжень до міського бюджету, конкретизувавши розрахунок орендної плати для державних, громадських-неприбуткових організацій.

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження результативності рішення проводилось з 01.04.2013 до 01.05.2013.

5. Тип відстеження:

Повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний та аналітичний методи одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося на основі аналізу статистичних даних, зібраних управлінням майна комунальної власності Сумської міської ради на основі фактичних надходжень від орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Суми до місцевого бюджету.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

У 2011 році розмір річної орендної плати для державних, спортивних, громадських–неприбуткових організацій складав 0,08 грн. З 2012 року розмір річної орендної плати для державних фінансових установ; державних, обласних, комунальних навчальних закладах, що частково фінансуються за рахунок державного та обласного бюджетів, складає 5% - 15% від незалежної оцінки, спортивних організацій 2% -20% від незалежної оцінки, громадських-неприбуткових організацій - 3% від незалежної оцінки.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

- змінено методологічний підхід нарахування орендної плати чим ліквідовано суб’єктивний підхід до різних суб’єктів господарювання при визначенні розмірів орендної плати;

- створено чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання та розвитку підприємництва;

- конкретизовано розрахунок орендної плати для державних, громадських-неприбуткових організацій;

- вартість оренди комунального майна максимально наблизилася до ринкової вартості, за рахунок розрахунку орендної плати на підставі незалежної оцінки.