002.jpg

ЗВІТ

про відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.01.12 № 25 «Про затвердження Порядку демонтажу, обліку, збереження, оцінки та реалізації засобів зовнішньої реклами у м. Суми».

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:
  рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.01.12 «Про затвердження Порядку демонтажу, обліку, збереження, оцінки та реалізації засобів зовнішньої реклами у м. Суми».
 2. Виконавець заходів з відстеження:   управління містобудування та земельних відносин Сумської міської ради.
 3. Цілі прийняття акта:
  Удосконалення правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами, з порушенням норм діючого законодавства України, вжиття дієвих заходів впливу на осіб, які порушують вимоги Закону України «Про рекламу» та інших законодавчих та підзаконних актів, захисту прав та охоронюваних законом інтересів мешканців міста і суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у галузі рекламних відносин з дотриманням визначеного законодавством порядку.
 4. Строк виконання заходів з відстеження: 01.02.2012 – 01.03.2013
 5. Тип відстеження:  Повторне відстеження.
 6. Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність: Результативність регуляторного акту  відстежувалась за результатами моніторингу змін естетичних якостей міського середовища, кількісних показників фактів самовільного розміщення рекламних засобів на території міста.
 8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 
  За період відстеження:
  • По складеним вимогам щодо усунення фактів порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми робочим органом передано 10 звернень про порушення законодавства про рекламу до уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (інспекція по захисту прав споживачів в Сумській області).
  • Прийнято 7 рішень виконавчого комітету міської ради «Про демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми» щодо демонтажу 305 рекламних засобів
   - кількість демонтованих конструкцій  - 240 од.
  • В процесі реалізації даного регуляторного акту спостерігається позитивна динаміка щодо покращення естетичних якостей міського середовища.
 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даним регуляторним актом було досягнено задекларовані цілі, які ставились за мету при його прийнятті.  Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюється як достатній.