Print
Hits: 2277

ЗВІТ

про відстеження результативності  регуляторного акта                 

 

  1. Вид та назва регуляторного акта.
   Рішення Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2412-МР «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми» від 20.06.2012 №1538-МР.
  2. Виконавець заходів з відстеження
   Управління містобудування та земельних відносин Сумської міської ради.
  3. Цілі прийняття акта.
   • створення єдиного  механізму  присвоєння  чи  зміни  поштових  адрес  нерухомого майна та земельним ділянкам  з метою розміщення об’єктів містобудування на них;
   • створення  простого  та  прозорого  механізму   отримання  дозволу  на   виконання вищезазначених робіт;
   • дотримання передбачених законодавством правил;
   • забезпечення права громадян на володіння та користування майном.
  4. Строк виконання заходів з відстеження.
   Відстеження проводились з 25.06.2012 по 20.06.2013.
  5. Тип відстеження.
   Повторне відстеження.
  6. Метод одержання результатів відстеження.
   Статистичний.
  7. Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалось шляхом аналізу даних про прийняті виконавчим комітетом рішень щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Суми.
  8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показники та строк відстеження

з 25.06.2011

по 25.06.2012

з 25.06.2012

по 25.06.2013

Кількість об’єктів, яким було присвоєно поштові адреси

92

242

Кількість об’єктів, яким було змінено поштові адреси

-

6

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Акт запезпечує встановлення спрощенної процедури регулювання. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються  як достатній.

Ефективне впровадження методології рішення забезпечує прозорість дозвільних процедур у сфері використання об’єктів нерухомого майна та встановлює чіткий механізм порядку присвоєння або зміни постійної  поштової адреси об’єктам нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Суми, об’єктам існуючим при їх поділі на окремі самостійні об’єкти, присвоєння (зміна) тимчасових поштових адрес земельним ділянкам з метою розміщення об’єктів містобудування на них.