006.jpg

Міська рада

Виконавчі органи

Вакансії

Координаційний центр надання допомоги Збройним Силам України

Реалізація ЗУ "Про очищення влади"

Рішення виконавчого комітету

Розпорядження міського голови

Міська символіка

Інвестиційний паспорт міста (оновлений)

Енергосервіс

Інтеркультурне місто

Звернення громадян мають важливе значення у забезпеченні постійного зв'язку між органами влади та громадянами, у вирішенні проблем мешканців і реалізації конституційних прав і свобод.


Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

В умовах воєнного стану вдалося налагодити роботу з розгляду звернень громадян. Наразі прийом звернень здійснюється у письмовому, електронному вигляді на електронні поштові скриньки та за допомогою засобів телефонного зв’язку.

Всього за 9 місяців 2022 року до Сумської міської ради надійшло 2248 звернень, що на 646 звернень або 28% менше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Із загальної кількості звернень: 16 (1%) - отримані на особистих прийомах керівництва, 445 (20%) - за допомогою засобів телефонного зв’язку, 249 (11 %) - за допомогою мережі Інтернет («електронне» звернення), решта 1538 (68%) - письмові звернення.

Усі звернення громадян, що надійшли до Сумської міської ради за 9 місяців 2022 року, нараховують 2269 питань різної тематики. У звітному періоді позитивно вирішено 43 % порушених питань.

Найбільшу частку в структурі питань, з якими звертались громадяни у звітному періоді займають питання комунального господарства. За 9 місяців 2022 року їх надійшло 1057, що становить 47% від загальної кількості. Це питання, пов’язані з відновленням майна, що було пошкоджено внаслідок воєнних дій, відновлення належної якості водопостачання, ремонт покрівлі, благоустрій прибудинкової території, ремонт доріг тощо.

Актуальними для мешканців міста є питання соціального захисту населення. За 9 місяців 2022 року надійшло 460 звернень даної тематики (20% від загальної кількості). Переважно це питання щодо видачі гуманітарної допомоги мешканцям міста та надання матеріальної допомоги на лікування.

Крім того, мешканці міста у своїх зверненнях порушують питання поліпшення житлових умов (8%), транспорту та перевезення пасажирів (6%), земельних відносин (3%), архітектури та будівництва (2%) та інше.

Приділяється особлива увага на звернення від найменш захищених категорій населення, зокрема інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, одиноких матерів, учасників бойових дій та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

За 9 місяців 2022 року від даної категорії громадян надійшло 248 звернень (15% від загальної кількості). Ця категорія громадян найчастіше звертається з питаннями поліпшення житлових умов, призначення субсидій на оплату комунальних послуг, надання допомоги в проведенні лікування, придбання ліків тощо.

Важливу роль у посиленні довіри до міської влади відіграє особисте спілкування керівництва міської ради з громадянами.

Зважаючи на карантинні обмеження, пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») організація та проведення особистих прийомів громадян у звітному періоді мали певні особливості (прийоми відбувались з використанням сучасних засобів комунікацій, або при посилених засобах безпеки в умовах карантину). У звітному періоді керівництвом міської ради проведено 8 прийомів громадян з особистих питань, на яких розглянуто 16 проблемних питань, позитивно вирішено 7 (44%).

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення постійно забезпечується кваліфікований та своєчасний розгляд письмових звернень, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання відповідей у встановлені чинним законодавством терміни.

Питання роботи зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності Сумської міської ради.

Під родинними відносинами слід розуміти, насамперед, кровний зв’язок між людьми, за наявністю якого у людини виникають відповідні юридичні наслідки, тобто, виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника, одержання компенсації тощо.

Встановлення факту родинних відносин здійснює суд у порядку окремого провадження, а сама заява про встановлення факту родинних відносин подається заявником до суду за місцем його проживання.
Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:

    • спадкоємці померлої особи, котрі мають право на спадщину, проте, не мають відповідних документів котрі підтверджують кровний зв’язок із померлим, а тому звернулись до суду із заявою про встановленням факту родинних відносин;

    • особи, котрі мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким відмовлено в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

    • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне за собою виникнення юридичних наслідків для цих осіб;

Заінтересованими особами у справах про встановлення факту родинних відносин, знову ж таки, залежно від мети встановлення цього факту, можуть бути особи, яким рішення по справі може вплинути на їх права, обов’язки та законні інтереси. Наприклад, щодо прав на спадщину, заінтересованими особами можуть бути: брат, сестра, онук, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада, якщо відсутні спадкоємці за законом і заповітом тощо.

У заяві про встановлення факту родинних відносин заявник повинен буде зазначити:

    • Який факт заявник просить встановити та з якою метою.
    • Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.
    • Докази, що підтверджують факт.
До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення документів котрі підтверджують родинні відносини осіб.

Що ж стосується самих доказів, які підтверджують наявність факту родинних відносин то ними можуть бути:
    • автобіографії, фотографії, листи, як ділового так і особистого характеру, особові справи, рішення судів, ордери на вселення, господарські книги, домові книг, а також інші документи;
    • листи органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану;
    • покази свідків, котрі можуть підтвердити про взаємовідносини померлого із заявником.
Крім цього, за подання заяви про встановлення факту родинних відносин до суду необхідно сплатити судовий збір у визначеному Законом України «Про судовий збір» розмірі :

    • якщо заяву подано фізичною особою - 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду (для прикладу, з 1  січня 2018 року ставка судового збору в цій категорії справ становить 352 грн. 40 коп.).

Статтею 5 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів тощо. В разі, якщо на особу, яка звертається до суду, розповсюджуються зазначені пільги по сплаті судового збору, докази на підтвердження цього мають бути приєднані до заяви, тобто заявник повинен надати завірену копію посвідчення інваліда І або ІІ групи тощо.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ