001.jpg

Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2705-МР "Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки"

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705-МР) розроблена відповідно до чинного законодавства (Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246-МР).

Програма розроблена з урахуванням пріоритетних завдань 31 середньострокової цільової (комплексної) програми.

На виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт Програми пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua).

Основними пріоритетами економічного і соціального розвитку, з урахуванням стратегічних напрямів розвитку, визначених Стратегією розвитку міста Суми до 2030 року, є:

 • підвищення добробуту та створення комфортних умов для проживання громадян;
 • покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу СМТГ; сприяння подальшому розвитку міжнародного співробітництва, розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою реалізації інвестиційних проєктів;
 • підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки СМТГ, сприяння підвищенню економічної активності, забезпеченню зайнятості населення;
 • покращення стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері.
 • підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту;
 • створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;
 • забезпечення соціального захисту мешканців СМТГ;
 • підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів; залучення громади до ефективного управління містом.

Основні показники економічного і соціального розвитку сформовані виходячи з аналізу статистичних та інших показників розвитку СМТГ за попередні роки з урахуванням тенденцій економічного розвитку держави, зокрема основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених Урядом (постанова КМУ від 31 травня 2021 року № 586).

Чисельність наявного населення СМТГ на кінець 2022 року прогнозується на рівні 266,5 тис. осіб, або на 0,7 відсотків менше очікуваного показника на кінець 2021 року (268,4 тис. осіб). Частка в показнику по Сумській області (1033,5 тис. чол.) складає 25,8 відсотків.

Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується на рівні 13990 грн, що на 11% більше очікуваного показника 2021 року (12600 грн), на 8,3 відсотків більше прогнозного показника по області на 2022 рік.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується у кількості 75,5 тис. осіб (що на 0,7 відсотків більше до очікуваного показника 2021 року).

Фонд оплати праці штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується на рівні 12,7 млрд грн, що на 12,4 відсотка більше очікуваного показника 2021 року (11,3 млрд грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) прогнозується на рівні 26 млрд. грн., або на 7 відсотків більше у порівнянні з очікуваним показником 2021 року (24,3 млрд грн), та становить 49,5 відсотків загальнообласного показника (52,5 млрд грн).

Промислові підприємства планують направити власні ресурси на модернізацію, розширення виробництва, впровадження нових технологічних процесів, зокрема, ПАТ «Сумихімпром» – на 33,8 млн гривень, ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» в обсязі 0,9 млн гривень, АТ «ВНДІАЕН» – 1,8 млн гривень.

Загальний обсяг зовнішньоторгівельного обороту прогнозується в сумі 845 млн дол. США (на 5,6 відсотків більше до очікуваного показника 2021 року). Експорт товарів та послуг – 340 млн дол. США (на 3 відсотка більше), імпорт – 505 млн дол. США (на 7,4 відсотка більше). Сальдо торговельного балансу прогнозується від’ємне та складе (-165) млн. дол. США.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2022 року прогнозується на рівні 2800 осіб. Планується, що Центром зайнятості буде надано послуг 9,2 тисячам громадян, які мають статус безробітного та працевлаштувати – 3,45 тис. незайнятих громадян.

На нові робочі місця планується працевлаштувати – 5,5 тис. осіб, у тому числі у юридичних осіб – 2,1 тис., у фізичних осіб-підприємців - 3,4 тисяч осіб.

Обсяг виконаних будівельних робіт планується на рівні 1,46 млрд грн (на 8,1 відсотка більше до очікуваного показника 2021 року (1,35 млрд грн), що становить 70,2% загальнообласного показника.

Планується введення в експлуатацію 62 тис. м2 загальної площі житла (на 11,4 відсотка менше до показника 2021 року), що становить 44,9 відсотків загальнообласного показника (138,1 тис.м2).

Буде продовжуватись робота зі сприяння залученню інвестицій, поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста.

З метою підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні пропозиції та можливості для ведення бізнесу в місті Суми, рівня ділової активності буде оновлено іміджевий інформаційний комплект «Інвестиційний паспорт міста Суми», буде здійснюватися наповнення та підтримка в актуальному стані розділу «Для інвесторів» офіційного сайту Сумської міської ради та сайту Департаменту фінансів, економіки та інвестицій.

У 2022 році планується завершити реалізацію грантового проєкту Європейського Союзу «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» за рахунок гранту Європейського Союзу (у сумі 1,1 млн євро, співфінансування з бюджету тергромади – 0,5 млн євро).

У 2022 році очікується отримання останнього (балансуючого) траншу грантового фінансування, проведення остаточних розрахунків з підрядними організаціями за виконання робіт з термомодернізації школи №7 (центральний корпус) та школи №9, капітального ремонту системи освітлення у школі № 20, отримання сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Буде продовжена реалізація муніципальних інвестиційних проєктів, зокрема за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, в тому числі:

 • Європейського інвестиційного банку«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (кредит ЄІБ - 5,2 млн євро через МФУ на термомодернізацію 8 садків). В першій половині року планується виготовлення проєктної документації та початок робіт з термомодернізації об’єктів.
 • Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО): «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми» (обсяг кредиту НЕФКО – до 1,5 млн євро, інвестиційний грант від Інвестиційної платформи добросусідства (NIP) – до 0,3 млн євро). В 2022 році планується укладення контрактів за результатами проведених тендерних процедур та початок робіт з реконструкції.

Також буде продовжена реалізація грантового проєкту «Circular-based waste management» / («Управління відходами на основі замкненого циклу») (грант Фонду Єдиного Економічного Простору та Норвегії – 170 тис. євро, співфінансування з бюджету тергромади – 30 тис. євро). Метою проєкту є набуття європейського досвіду у сфері поводження з відходами, зокрема з небезпечними. Проєкт реалізовується у співпраці з Радою Мажейкяйського району Регіональним центром поводження з відходами Тельшяй (Литовська Республіка), Урядом міста Пайде (Естонія) та недержавною організацією «Green Business Norway» (Норвегія).

Буде продовжена робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом надання з бюджету СМТГ фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва (відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва, надання роботодавцям компенсації витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

Кількість великих, середніх та малих підприємств прогнозується на рівні 2021 року (3,2 тис. одиниць). Прогнозується, що збережеться на рівні 2021 року і частка малих підприємств в загальній кількості підприємств – майже 96 відсотків та обсягу реалізованої ними продукції на рівні 27 відсотків. Також здійснюють діяльність понад 14,7 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Центром надання адміністративних послуг буде надаватись 400 видів послуг, що на 5% більше до очікуваного показника 2021 року. З метою більшої зручності та доступності для громадян буде забезпечуватися подальше функціонування територіальних підрозділів/віддалених робочих місць ЦНАП м. Суми для забезпечення доступу до адміністративних послуг, в т.ч. мешканцям старостинських округів.

Планується збільшення кількості перевезених пасажирів, які користуються міським пасажирським транспортом на 39 відсотків (47,8 млн осіб) у порівнянні з очікуваним показником 2021 року (34,4 млн осіб), у тому числі комунальним транспортом – на 42 відсотка за рахунок придбаних у 2021 році нових 19 тролейбусів. Частка перевезених пасажирів комунальним транспортом збільшиться на 1,2 відсоткових пунктів до 52,3 відсотків.

Для підвищення надійності роботи комунального електротранспорту передбачається придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції.

З метою підвищення ефективності роботи міського транспорту буде впроваджуватись автоматизована система обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті (з виготовленням пільгових електронних квитків), автоматизована система диспетчерського управління в міському комунальному транспорті (впровадження системи управління та супутникового (GPS) моніторингу у міському комунальному транспорті).

З метою забезпечення потреб населення та бізнесу в мобільності на території громади у 2022 році планується завершення розробки та затвердження Плану сталої міської мобільності м. Суми.

Мережа підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства та підприємств по наданню побутових послуг населенню налічує 1300 об’єктів роздрібної торгівлі.

Обсяги роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (у порівняних цінах) без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб підприємців прогнозується в обсязі 9,4 млрд. грн., або більше на 6,8 відсотків у порівнянні з очікуваним показником 2021 року та складає 30,8 відсотків в обласному показнику.

Буде продовжена робота з реалізації заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку, створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, скорочення витрат на енергоспоживання в муніципальному секторі, в першу чергу в бюджетних установах соціально-культурної сфери.

Так, на реалізацію заходів Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері (зокрема на утеплення покрівель, дахів, фасадів; облаштування систем автоматичного регулювання споживання тепла) передбачено 183,4 млн грн, зокрема за рахунок бюджету СМТГ – 46,1 млн грн, кредитних коштів – 133,3 млн гривень.

Для стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів передбачено відшкодування з бюджету СМТГ частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово- будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів, в т.ч. відповідно до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», у сумі 2,9 млн гривень.

Продовжиться виконання природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, зокрема: поліпшення технічного стану та благоустрою водойм; будівництво та реконструкція каналізаційних колекторів; охорону, утримання і розвиток природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста.

З повним змістом Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основних напрямів розвитку на 2023-2024 роки можна ознайомитись у рішенні Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки»

Презентація Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки

Номер
рішення

Дата
прийняття

Назва рішення
№298 22.07.2022 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки
№356 26.08.2022 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (зі змінами)
№393 27.09.2022 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (зі змінами)
№458 27.10.2022 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (зі змінами)
№3230-МР 30.11.2022

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (зі змінами)

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку із воєнним станом
№3312-МР 14.12.2022

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705-МР (зі змінами)

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку із воєнним станом

Не зважаючи на складну ситуацію в державі, введення воєнного стану через військову агресію російської федерації, протягом І півріччя 2022 року забезпечувалось виконання заходів та завдань Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705 – МР.

Головним управлінням статистики у Сумській області повідомлено, що керуючись Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють надання статистичної інформації, за винятком інформації за 2021 рік і попередні періоди.

На реалізацію 32 цільових (комплексних) програм у межах витрат головних розпорядників бюджетних коштів було спрямовано 1056,62 млн грн.

Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу СМТГ в умовах воєнного стану постійно розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилається електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (278 отримувачів) та розміщується в мережі Facebook.

З початку року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 26 заходів, до яких було залучено 565 суб’єктів господарювання.

Центром надання адміністративних послуг до початку повномасштабного вторгнення росії надавалось 428 видів адміністративних послуг, не тільки для мешканців та для суб’єктів господарювання СМТГ, а і для мешканців Сумської області. На даний час кількість видів адміністративних послуг, так і їх чисельність обмежена. Наразі, робота більшості реєстрів відновлена (з обмеженим доступом), повністю заблоковано реєстр територіальної громади та Державний земельний кадастр. За підсумками І півріччя 2022 року Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» було надано 82,323 тис. адміністративних послуг (- 67,6% до відповідного періоду 2021 року), 165,7 тис. консультацій (- 65,7% до відповідного періоду 2021 року).

Починаючи з перших днів від початку російської агресії в Україні було організовано роботу в напрямку об`єднання зусиль міжнародних партнерів, міських рад, обласних військових цивільних адміністрацій, волонтерів та громадських об’єднань України з метою залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб Сумської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

Під час воєнного стану забезпечувалась безперебійна робота комунального транспорту. Зокрема, КП СМР «Електроавтотранс» СМР забезпечувався безоплатний проїзд населення з 02.03.2022 по 25.04.2022 року. З метою забезпечення стабільної роботи вказаного підприємства у І півріччі 2022 року з бюджету СМТГ здійснювалось відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах – 3,9 млн грн, на тролейбусних маршрутах – 11,9 млн грн; фінансова підтримка – 5,3 млн грн.

Було забезпечено випуск на лінію 28 одиниць тролейбусів (обслуговувалось 14 тролейбусних маршрутів протяжністю 348,5 км), що на 41,2% менше у порівнянні з відповідним періодом 2021 року, кількість випущених автобусів – на 45,7% менше (перевезення здійснювали 12 одиниць автобусів, обслуговувалось 8 автобусних маршрутів протяжністю 175,5 км). Спостерігалося зменшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами) порівняно з відповідним періодом 2021 року на 29,5% (3,8 млн чол.). Зменшено перевезення пасажирів автобусами – на 45,1% (1,5 млн чол.).

Послугами центру зайнятості скористались 5956 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Станом на 01.07.2022 на обліку в Сумському міському центрі зайнятості перебували 3573 осіб з числа зареєстрованих безробітних (+39,1% до відповідної дати 2021 року).

В І півріччі 2022 року в Сумській міській територіальній громаді створено 335 робочих місць, що складає 6,1% запланованого на рік (5500).

З метою впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері проведено обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. І.Сірка,3, Троїцька,28. В галузі «Освіта» укладені договори на здійснення обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання у 49 закладах. Також укладені договори на внесення змін до проєкту вузлів обліку теплової енергії в ЗДО № 40, ССШ № 10 та замовлено відповідне обладнання. Виконано роботи з енергетичного обстеження будівель закладів освіти та надані відповідні звіти.

У січні 2022 року проведено перший наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. Він засвідчує, що Сумська міська рада впровадила та використовує систему енергетичного менеджменту у галузі: «Муніципальні послуги».

З кінця лютого 2022 року, а саме з початку російської агресії майже всі об’єкти торгівлі, заклади ресторанного господарства та об’єкти по наданню побутових послуг вимушені були призупинити свою діяльність, крім мережевих маркетів з реалізації продовольчих товарів.

З метою недопущення зловживань при формуванні роздрібних цін, їх стабілізації на основні продовольчі товари, відповідно до розпорядження Сумської обласної військової адміністрації від 12.03.2022 № 88-ОД «Про забезпечення цінової стабільності» на період воєнного стану було встановлено граничний рівень торговельної надбавки для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі в розмірі не більше 10% до відпускної ціни постачальника, а саме: борошно пшеничне в\г; макаронні вироби; батон, хліб, крупи: гречана та вівсяна, м'ясо свинини та яловичини, птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої), молоко в плівці, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова (рафінована), цукор кристалічний, овочі борщового набору: капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля. Робочою групою, створеною відповідно до розпорядження міського голови від 22.03.2022 № 169-Р щодня проводився моніторинг роздрібних цін на вищезазначені групи продовольчих товарів. Станом на 01.07.2022 було проведено моніторинг 1000 продовольчих магазинів на території СМТГ, у тому числі всі об’єкти торгівлі, розташовані у старостинських округах та 605 торгових точок на ринках міста Суми щодо дотримання розпорядчих документів з питань ціноутворення.

Станом на 01.07.2022 всі магазини по реалізації продуктів харчування (575) поновили свою роботу та мають насичений асортимент продовольчих товарів. Поновили свою роботу 87% магазинів з реалізації непродовольчих товарів (774), 80% об’єктів з надання побутових послуг населенню (650), міні – пекарні та заклади швидкого харчування, міні-кафе та піцерії.

За звітний період, в межах наданих повноважень, у терміни згідно з ЗУ «Про звернення громадян, розглянуто 83 скарги та звернення громадян з питань порушення законодавства про захист прав споживачів та торговельного обслуговування населення.

У галузі житлово-комунального господарства міста проводилася робота по забезпеченню життєдіяльності громади міста.

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках з бюджету СМТГ спрямовано 0,05 млн гривень (відшкодовано з бюджету СМТГ відсотків за кредитами 203 фізичним особам). Також, на проведення експертної оцінки шкоди, спричиненої власникам (користувачам, володільцям тощо) нерухомого майна на території СМТГ внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, оплату послуг з перевезення та складування залишків будівельних конструкцій після демонтажу зруйнованих та пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель (споруд) спрямовано 0,5 млн грн, на придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів для забезпечення життєдіяльності міста – 7,5 млн грн.

Фінансування програмних завдань та заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища у І півріччя 2022 року склало 0,6 млн гривень (забезпечено реконструкцію (санацію) самотічного каналізаційного колектора Д-500 від вул. 1-ої Замостянської по вул. Черкаській до перехрестя вул. Черкаської із вул. Лінійною в м. Суми). Зважаючи на воєнний стан, заходи у сфері охорони навколишнього природного середовища не були реалізовані в повній мірі.

В гуманітарній та соціальній сферах продовжувалась робота по наданню своєчасних та якісних послуг, а також виконувались державні та міські програми в частині надання усіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню міста.

З повним текстом інформації можна ознайомитись у додатку до рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2022 року № 3092 – МР «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки», за підсумками І півріччя 2022 року»

 

Не зважаючи на складну ситуацію в державі, введення воєнного стану через військову агресію російської федерації, протягом 2022 року забезпечувалось виконання заходів та завдань Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705 – МР.
 
На реалізацію 34 цільових (комплексних) програм та окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік було спрямовано 2359,5 млн гривень.
 
Головним управлінням статистики у Сумській області повідомлено, що керуючись Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють надання статистичної інформації, за винятком інформації за 2021 рік і попередні періоди.
 
У 2022 році було оновлено (підтверджено) кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості громади на попередньому достатньо високому рівні. Визначені рейтинги свідчать про високу якість управління місцевими фінансами навіть у військовий час, а також про збереження достатнього потенціалу економіки та інвестиційний можливостей СМТГ.
 
З метою підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в умовах війни було прийнято низку рішень Виконавчого комітету та Сумської міської ради щодо:
 • підтримки суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами (звільнення від плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів на період дії воєнного стану);
 • звільнення від плати за встановлені особисті строкові сервітуту на користування місцями для розміщення тимчасових споруд на території СМТГ на період дії воєнного стану;
 • звільнення орендарів від орендної плати за користування майном комунальної власності Сумської міської територіальної громади (з терміном дії 01.03.2022 по 31.12.2022).
Крім того, у 2022 році Сумською міською радою прийнято рішення щодо зниження на половину ставки по платі за землю, а також встановлення пільг зі сплати земельного податку для певних категорій платників, діяльність яких спрямована на забезпечення життєдіяльності СМТГ, за окремими видами їх основної діяльності (рішення буде діяти тимчасово з 01.01.2023 на період дії воєнного стану в Україні та протягом півроку після його припинення або скасування).
 
Сумським Бізнес Хабом проведено 66 заходів для суб’єктів малого та середнього підприємництва міста, до яких було залучено 1245 суб’єктів господарювання (зокрема, конференції, тренінги, засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-індустрії; наради представників торгівельних мереж).
 
Центром надання адміністративних послуг надавалось 428 видів адміністративних послуг, не тільки для мешканців та для суб’єктів господарювання СМТГ, а і для мешканців Сумської області. За підсумками 2022 року було надано 194,3 тис. адміністративних послуг, 300,6 тис. консультацій.
 
З метою більшої зручності та доступності громадян до отримання адміністративних послуг у віддалених районах міста Суми функціонує 2 територіальних підрозділи ЦНАП та 2 віддалених робочих місця адміністратора в с. Велика Чернеччина та с. Стецьківка. Працює також один територіальний підрозділ у Піщанському старостинському окрузі, надаючи обмежену кількість послуг.
 
За даними реєстру територіальної громади (наданими управлінням «ЦНАП у м. Суми») чисельність наявного населення СМТГ (з урахуванням старостинських округів) станом на 01.01.2023 становила 279,9 тис. осіб (в т.ч. м. Суми – 269,3 тис. осіб).
 
Поступово відновлювали роботу підприємства сфери торгівлі та побуту, збільшувався асортимент товарів у продажу, поновлення логістики з завезення товарів.
 
Мала місце тенденція відкриття вузькоспеціалізованих об’єктів сфери торгівлі з площею торгових залів до 30 кв. м. Було відкрито 45 нових продовольчих магазинів на території громади, також було завершено облаштування 70 стаціонарних торговельних місць для торгівлі непродовольчими товарами на земельній ділянці між «Селянським ринком» та будинком № 12 по вул. Засумській. На території Центрального ринку проведено переобладнання торгових точок по зонах відповідно до Концепції контролю за якістю продуктів, починаючи від виробництва до зберігання та продажу.
 
Співпраця з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями в напрямку реалізації інвестиційних проєктів за рахунок кредитних та грантових коштів проводилася з урахуванням умов форс-мажорних обставин через військову агресію російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, зокрема з Європейським інвестиційним банком за наступними програмами/проєктами:
 • «Міський громадський транспорт України», який реалізується спільно з Міністерством інфраструктури України і в рамках якого залучено кредитні кошти у сумі до 4 млн євро на реалізацію проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми».
 • «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України і передбачає залучення кредитних коштів у сумі 5,2 млн. євро для реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми».
За проєктом «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» у рамках Програми «Енергозбереження» забезпечено сплату в повному обсязі платежів за кредитом відповідно до умов кредитного договору.
 
Продовжувалася робота в рамках грантових проєктів:
 • «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми», що фінансується за кошти Європейського Союзу (грант у сумі 1 144,8 тис. євро) та співфінансування з бюджету СМТГ.
 • «Управління відходами на основі замкненого циклу», що передбачає залучення грантових коштів Фонду Єдиного Економічного Простору та Норвегії у сумі 170 тис. євро. Основна мета проєкту – впровадження інновацій у зборі та утилізації відходів, застосування принципів економіки замкненого циклу у поводженні з відходами.
З метою залучення коштів на відновлення об’єктів та реалізації муніципальних проєктів на території СМТГ, зокрема, підготовлено та направлено:
 
 • ряд проєктів для участі у конкурсному відборі проектів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в межах «Програми з відновлення України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Програма з відновлення України»;
 • проєктні заявки для фінансування в рамках природоохоронної Програми ЄС LIFE - Програми дій з довкілля та клімату (це фінансовий інструмент ЄС для захисту довкілля та впровадження кліматичних заходів; дана програма допомагає країнам перейти до чистої, циркулярної, енергоефективної, кліматично нейтральної та стійкої до зміни клімату економіки задля захисту та покращення якості довкілля).
З метою вибору на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Суми» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу, для забезпечення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності, економічного розвитку й підвищення конкурентоспроможності Сумської міської територіальної громади підготовлено проєкт рішення Сумської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Суми»».
 
Проводилась робота з актуалізації Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої Сумською міською радою 24.12.2019 № 6246 – МР, з урахуванням умов воєнного стану, повоєнного відновлення та приєднання територіальних громад, а також з розробки Плану її реалізації.
 
У рамках пілотного проєкту «Розробка та апробація системи моніторингу та оцінки реалізації Стратегії розвитку територіальної громади в умовах повоєнного відновлення» тривала розробка автоматизованої системи (моделі) Моніторингу і оцінки прогресу (МіОп), яка дозволить відстежувати та аналізувати динаміку і структурні зміни, що відбуватимуться у громаді відповідно до стратегічних, оперативних цілей та завдань, визначених у Стратегії. Запуск системи МіОп заплановано у першому кварталі 2023 року.
 
Починаючи з перших днів від початку російської агресії в Україні було організовано роботу в напрямку об`єднання зусиль міжнародних партнерів, міських рад, обласних військових цивільних адміністрацій, волонтерів та громадських об’єднань України з метою залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб СМТГ в умовах воєнного стану.
 
Із самого початку російської агресії закордонні міста - партнери міста Суми з країн Європейського Союзу мобілізувалися, аби допомогти Україні в цілому та місту Суми зокрема. Свою солідарність з українським народом вони засвідчили не лише у листах підтримки, які надходили на адресу Сумської міської ради, але й конкретними дієвими заходами: почали приймати українські родини, які були змушені покинути свої домівки через війну, організували збір гуманітарної допомоги для подальшої її передачі до міста Суми тощо.
 
В сфері транспорту КП СМР «Електроавтотранс» було забезпечено випуск на лінію 28,3 одиниць тролейбусів (обслуговувалось 16 тролейбусних маршрутів протяжністю 333,7 км), кількість випущених автобусів – 12,9 одиниць (обслуговувалось 9 автобусних маршрутів протяжністю 190,9 км).
 
Для забезпечення безперебійної стабільної роботи КП СМР «Електроавтотранс» у 2022 році з бюджету СМТГ здійснювалась компенсація пільгового проїзду, відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних та тролейбусних маршрутах, надавалась фінансова підтримка, здійснювалось поповнення статутного капіталу КП СМР «Електроавтотранс» на придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту (введення в експлуатацію буде здійснено після ремонту кабельної мережі).
 
Також проводились заходи та виконувались роботи з покращення стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері.
 
Послугами центру зайнятості скористались 8000 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Станом на 01.01.2023 на обліку в Сумському міському центрі зайнятості перебувала 2,4 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних (+15,1% до 2021 року).
 
В гуманітарній та соціальній сферах продовжувалась робота по наданню своєчасних та якісних послуг, а також виконувались державні та міські програми в частині надання усіх видів соціальних допомог, пільг та субсидій населенню.

З повним текстом інформації можна ознайомитись у додатку до рішення Сумської міської ради від 23 лютого 2023 року № 3545 – МР «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705 - МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки», за підсумками 2022 року».