005.jpg

Рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік»

 • Додаток не оприлюднено у зв'язку із воєнним станом

Сумською міською радою затверджено Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР), яка розроблена на виконання розпорядження міського голови від 13 жовтня 2022 року № 294 - Р «Про організацію розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік», відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, затверджених рішенням Сумської обласної ради від 11.12.2020, Стратегії відновлення та розвитку економіки Сумської області на 2022-2024 роки, затвердженої розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 18.07.2022 №228-ОД, Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246 – МР.

Програма затверджена на короткостроковий період з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в державі, продовження воєнного стану через військову агресію російської федерації, виходячи з наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей та відповідно до чинного законодавства. Програма враховує пріоритетні завдання 32 цільових (комплексних) програм.

З моменту повномасштабного вторгнення російської федерації зусилля влади громади були в першу чергу спрямовані на: підтримку обороноздатності, територіальної оборони, забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, транспорту, закладів охорони здоров’я та соціального захисту, задоволення гуманітарних потреб населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб, відновлення об’єктів, в т.ч. житлового фонду, пошкоджених під час воєнних дій, підготовку до опалювального сезону.

На виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт Програми пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua/).
Пріоритетами економічного і соціального розвитку громади визначено:

 • підтримка обороноздатності держави, територіальної оборони, безпеки громадян;
 • забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури;
 • енергетична безпека громади;
 • задоволення гуманітарних потреб населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб;
 • стабілізація економічного становища СМТГ та відновлення економічного зростання;
 • відновлення об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури СМТГ, в тому числі постраждалої внаслідок військової агресії російської федерації;
 • сприяння відновленню постраждалих об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури;
 • сприяння залученню інвестицій в економіку громади, покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу СМТГ;
 • сприяння подальшому розвитку міжнародного співробітництва, розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою реалізації спільних проєктів, зокрема з питань підтримки, відновлення, розбудови громади та гуманітарних питань;
 • сприяння адаптації бізнесу до функціонування в умовах подолання наслідків збройної агресії російської федерації, розширення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва в державних програмах підтримки бізнесу, подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;
 • підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері;
 • підвищення ефективності використання комунального майна та земельних ресурсів, діяльності комунальних підприємств;
 • забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;
 • створення умов для функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;
 • забезпечення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту;
 • забезпечення соціального захисту мешканців СМТГ, вирішення соціальних і гуманітарних питань, в тому числі осіб постраждалих внаслідок військової агресії російської федерації;
 • здійснення всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, соціальної реабілітації осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї та молоді, захисту прав дітей;
 • покращення стану навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;
 • проведення цілеспрямованої містобудівної політики, врахування потреб та впливу людей та бізнесу при просторовому плануванні СМТГ;
 • сприяння забезпеченню законності та правопорядку на території СМТГ.

Також в Програмі, зокрема, визначені:

 • основні завдання діяльності у відповідних галузях (сферах), відповідно до визначених пріоритетів;
 • заходи, спрямовані на реалізацію цих завдань;
 • кількісні та якісні показники за галузями (сферами діяльності), які свідчать про збереження матеріально-технічної бази об’єктів соціально-культурної сфери, мережі підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, комунального господарства тощо;
 • перелік інвестиційних проєктів, у тому числі які передбачається реалізовувати у 2023 році; поданих на участь у відборі проєктів у рамках Програми з відновлення України та природоохоронної Програми ЄС LIFE -

Програми дій з довкілля та клімату;

 • перелік цільових (комплексних) програм, які передбачається фінансувати у 2023 році (32 програми);
 • перелік об’єктів будівництва, реконструкції за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської територіальної громади у 2023 році.

Основними завданнями, спрямованими на реалізацію пріоритетних напрямів Програми є:

 1. Підтримка обороноздатності держави, територіальної оборони, безпеки громадян передбачено спрямувати коштів бюджету СМТГ, зокрема заходи з територіальної оборони, матеріальна підтримка членів добровольчих формувань СМТГ, безпека громадян (капітальний ремонт підвальних приміщень закладів дошкільної освіти для використання їх як найпростіших укриттів, капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту СМТГ, нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в СМТГ, підтримка роботи місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення тощо);
 2. Забезпечення енергетичної безпеки громади, підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері. Зокрема, буде продовжуватися реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України), також планується реалізація проєкту за рахунок грантових коштів GIZ «Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28». Буде здійснюватися впровадження інших енергоефективних заходів в рамках реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку до 2025 року. Також планується розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату СМТГ із залученням грантових коштів;
 3. Подальший розвиток міжнародного співробітництва, розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою реалізації спільних проєктів, зокрема з питань підтримки, відновлення, розбудови громади та гуманітарних питань.

В гуманітарній та соціальній сферах забезпечуватиметься безперебійна робота з надання своєчасних та якісних послуг населенню.

З повним змістом Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік можна ознайомитись у рішенні Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік» (додається).

Номер
рішення

Дата
прийняття

Назва рішення
№3399-МР 25.01.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку із воєнним станом
№3554-МР  23.02.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР (зі змінами)

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку із воєнним станом
 №3558-МР  15.03.2023  

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР (зі змінами)

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
 №3668-МР  29.03.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310 – МР (зі змінами)

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
№3734-МР 31.05.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додаток 1 (не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом)
 • Додаток 2
№3762-МР 10.07.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310 - МР 

 • Додаток 1 (не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом)
 • Додаток 2
№4089-МР 09.08.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додаток 1 (не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом)
 • Додаток 2
№4126-МР 20.09.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР 

 • Додаток 1 (не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом)
 • Додаток 2 

Накази Сумської міської військової адміністрації

Номер Дата Назва наказу
№ 3-CMP 16.11.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додаток 1 (не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом)
 • Додаток 2 
№ 16-CMP 28.11.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
№ 81-CMP 08.12.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
№ 93-СМР 14.12.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додатки не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
№ 105-СМР 21.12.2023

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2023 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3310–МР

 • Додаток 1 не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
 • Додаток 2
№ 267-СМР 12.07.2024

Про внесення змін до Програми економічного і соціального  розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами), затвердженої  наказом Сумської міської військової адміністрації від 21.12.2023 № 108 - СМР

 • Додаток 1 не оприлюднено у зв'язку з воєнним станом
 • Додаток 2