003.jpg

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Розробник містобудівної документації – фізична особа-підприємець Біленко Олександр Ісакович, кваліфікаційний сетрифікат архітектора серія АА №002838 (містобудівна документація).

Підставою для розроблення детального плану території є прийняте Сумською міською радою 28 вересня 2016 року рішення №1139-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 березня 2014 року № 3198-МР «Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території між вулицею Харківська та проспектом Михайла Лушпи у м. Суми»

Метою розроблення даної містобудівної документації є:

а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;

б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;

в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;

д) визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, визначення місць їх розташування;

д) визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

Проект детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів (креслення: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території, Опорний план, Схема планувальних обмежень Проектний план (на відмітці +132,35, Проектний план(на відмітці +127,50, План червоних ліній, Схема організації руху транспорту і пішоходів, Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, Схеми інженерних мереж газопостачання, Схема інженерних мереж по водопостачанню, побутової та дощової каналізації, Схема інженерних мереж по електропостачанню, Схема інженерних мереж по теплопостачанню, Креслення поперечних профілів вулиць, Подовжня розгортка проектуємої забудови, Панорами забудови).

В проекті представлений розподіл території за функціональним використанням, запропонована структура забудови вільної і реконструйованої частини. Для обслуговування нових жилих будинків та прилеглих мікрорайонів передбачається будівництво закладів дошкільної і середньої освіти, об’єктів громадського призначення (використання об’єкта незавершеного будівництва під клубні, спортивні приміщення, тощо), Еспланада з широким пішохідним бульваром, забудовується каскадними комплексами житлових та громадських будівель, має зв’язки з проектуємою набережною вздовж паркової зони у р. Псел та існуючими житловими мікрорайонами.  

Техніко-економічні показники по проекту приведені у відповідному розділі Пояснювальної записки.

З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 01 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року.

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника управління Бондаренко Ольга Олегівна, начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Фролов Олександр Миколайович.

Подання письмових пропозицій з 01 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року на адресу управління архітектри та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Завершення розгляду пропозицій 16 серпня 2019 року.

Громадські слухання відбудуться 19 липня 2019 року о 14-30 за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2 (зал сесійних засідань Сумської обласної ради («синій зал»).  

Прилюдне експонування проекта відбувається в приміщенні управління архітектури та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 01 липня 2019 року по 02 серпня 2019 року.

Термін "громадськість" використовується в   значенні,   наведеному   в Законі України "Про стратегічну екологічну оцінку" (абзац 2, п.2 Постанови Кабінету міністрів України від 25.05.2011 № 555 "Про затвердження Порядку проведення ромадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні"): «громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування».

Пояснювальна записка