002.jpg

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Розробник містобудівної документації – ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ», головний архітектор проекту – Головін Е.В., кваліфікаційний сетрифікат архітектора серія АА №001448 (розроблення містобудівної документації).

Підставою для розроблення детального плану території є рішення Сумської міської ради від 29 травня 2019 року № 5044-МР «Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території по вулиці Горького – провулку Лікаря Зіновія Красовицького у м. Суми».

Метою розроблення даної містобудівної документації є:
а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;
б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;
в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;
д) визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, визначення місць їх розташування.
Проект детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів (креслення: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території, Опорний план зі схемою планувальних обмежень; Проектний план; Креслення поперечних профілів вулиць (на основному кресленні); Схема організації руху транспорту і пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Схеми інженерних мереж, споруд і використання підземного простору; Загальний вигляд забудови).
Техніко-економічні показники по проекту приведені у відповідному розділі Пояснювальної записки.
З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування Сумської міської рад (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 26 листопада по 26 грудня 2019 року.
Відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника управління Бондаренко Ольга Олегівна, начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Фролов Олександр Миколайович.
Подання письмових пропозицій з 26 листопада по 26 грудня 2019 року на адресу управління архітектри та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Завершення розгляду пропозицій 09 січня 2020 року.
Громадські слухання відбудуться 20 грудня 2019 року о 14.30 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, приміщення конференц-залу управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради.
Прилюдне експонування проекта відбувається в приміщенні управління архітектури та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 26 листопада по 26 грудня 2019 року.
Термін «громадськість» використовується в значенні, наведеному в Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» (абзац 2, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення ромадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»): «громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування».

Проектний план ДПТ по вул. Горького - пров. лікаря З. Красовицького

Пояснювальна записка до ДПТ по вул. Горького - пров. лікаря З. Красовицького