002.jpg

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Розробник містобудівної документації – ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ», головний архітектор проекту – Головін Е.В., кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА №001448 (Розроблення містобудівної документації), та ПрАТ «Сумський Промпроект».

Підставою для розроблення детального плану території є рішення Сумської міської ради Сумської міської ради від 25.07.2018 № 3683-МР «Про затвердження Програми регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами), від 23.05.2018 № 3498-МР «Про затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми» (зі змінами).

Метою розроблення даної містобудівної документації є:

а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;

б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;

в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;

д) визначення потреб у підприємствах, визначення місць їх розташування.

Детальним планом території передбачається наступне зонування земельної ділянки, що проектується:

- виробнича зона;

- зона інженерно-транспортної інфраструктури та обслуговування.

Виробнича зона призначена для розміщення наступних підприємств:

- дослідницький центр;

- логістичний комплекс;

- підприємство з виробництва готових металевих виробів, металообробки і машинобудування;

- підприємство з виробництва гумових та пластмасових виробів;

- підприємство з підготовки та зберігання сільськогосподарської   продукції;

- деревообробне підприємство.

Проект детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів (креслення: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту; План існуючого використання території, Опорний план; Схема існуючих планувальних обмежень; Проектний план. План червоних ліній. Креслення поперечних профілів автодоріг; Схеми інженерних мереж, споруд і використання підземного простору; Схема проектних планувальних обмежень; Схема організації руху транспорту і пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Загальний вигляд забудови (5 аркушів). Техніко-економічні показники по проекту приведені у відповідному розділі Пояснювальної записки.

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проекту детального плану території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми») було розміщено на офіційному сайті Сумської міської ради 16 жовтня 2019 року. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (15 календарних днів) зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування Сумської міської рад (м. Суми,  вул. Воскресенська, 8а) з 11 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року.

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника управління Бондаренко Ольга Олегівна, начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Фролов Олександр Миколайович.

Подання письмових пропозицій з 11 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року на адресу управління архітектри та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8аThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Завершення розгляду пропозицій - 23 січня 2020 року.

Громадські слухання відбудуться 09 січня 2020 року о 13.30 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, приміщення конференц-залу управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради.  

Прилюдне експонування проекта відбувається в приміщенні управління архітектури та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 11 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року.

Термін «громадськість» використовується в   значенні,   наведеному   в Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» (абзац 2, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»): «громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування».

Пояснювальна записка ДПТ Індустріальний парк

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ Індустріальний парк

Основне креслення ДПТ Індустріальний парк

Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації «Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)