Print
Hits: 956

1. Замовник

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
Адреса: 40000 м. Суми, вул. Воскресенська, 8-А
Телефон: 700 - 103, 700-102 тел/факс 700-103
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (ДПТ) земельної ділянки, розташованої в межах Північного промвузла м. Суми, розробляється з метою вирішення питання розвитку виробничої території через розміщення підприємства машинобудівної і переробної промисловості IV класу шкідливості по
пр. Курський в м. Суми, а саме:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;
2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
4) уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
7) обсяги інженерної підготовки території;
8) система інженерних мереж;
9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;
10) порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Підставою для розроблення детального плану є рішення Сумської міської ради від 24.06.2020 № 7089 «Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми площею 22,0 га)» (додатки до цієї заяви).

Особливими вимогами до ДПТ є: передбачити розміщення нових виробничих потужностей підприємства машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості в ув’язці з існуючими потужностями одного із існуючих підприємств у зоні, охопленій детальним планом території. Оптимізувати транспортне рішення транзитного під’їзного шляху до садибної житлової забудови з уточненням його проходження в об’їзд підприємства, що планується до розміщення.

Детальний план є ДДП - містобудівною документацією місцевого рівня і згідно ст. 19, п. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» підлягає СЕО. ДПТ визначає планувальну організацію і функціональне призначення, просторову композицію і параметри забудови та ландшафтної організації території, призначеної для комплексної забудови чи реконструкції. В детальному плані визначаються планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування підприємства в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району у відповідності з п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
При розроблені ДПТ враховуються Генеральний план м. Суми, план зонування території м. Суми, проектна документація на об’єкти будівництва на території ДПТ і суміжних територіях, інформація земельного кадастру.

3. Інформація про те, якою мірою ДПТ визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території, на яку розробляється ДПТ. На ній планується розташувати нові виробничі потужності підприємства машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості в ув’язці з існуючими потужностями одного із існуючих підприємств у зоні, охопленій детальним планом території.

Характеристика підприємства.

Підприємство розташоване в північно-західній частині міста Суми в межах територій виробничих підприємств за генеральним планом. Територія підприємства межує:
- на північному заході з територією гаражів для легкових автомобілів;
- на південному заході з територією на якій розташовані землі, що знаходяться у приватній власності і призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- на південному сході з територією підприємства АТ «ТЕХНОЛОГІЯ»;
- на північному сході з ЛЕП 110 кВт і трансформаторною підстанцією «Знамя».

На території ДПТ планується розташувати:

1. Автоматизовані склади сировини і готової продукції.
2. Холодні склади сировини і готової продукції.
3. Пожежні резервуари.
4. Склад використаних матеріалів.
5. Майданчик для відпочинку персоналу.
6. Трансформаторна підстанція.
7. Майданчик відкритого зберігання сировини та готової продукції.
8. Локальні очисні споруди.
9. Господарчий двір.
10. Майданчик для збору твердих відходів.
11. Місце тимчасової стоянки вантажних автомобілів.
12. Прохідна.

За класифікацією Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів 173-96 підприємство буде відноситься до IV класу для якого встановлюється санітарно-захисна зона 100 м.

4. Прогнозування ймовірних наслідків

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

В проектні СЗЗ не потрапляють земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва і житлова забудова.
Визначення основних екологічних проблем:

1. Атмосферне повітря:
- забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

2. Водні ресурси:
- забруднення підземних вод в результаті аварії споруд для очищення каналізаційних стоків.

В ДПТ передбачено улаштування локальних очисних споруд (ЛОС) для унеможливлення потрапляння побутових і промислових стічних вод у ґрунт. Тип ЛОС, потужність і технологія видалення розробити у відповідності з чинним законодавством з охорони довкілля на більш низькому рівні планування, в тому числі на рівень реалізації конкретної планової діяльності, а саме в проектній документації на об’єкт, який розташований на території ДПТ.

3. Земельні ресурси:
- вплив на структуру ґрунтів та ландшафт в результаті будівництва підприємства.

4. Здоров’я населення:
- вплив електромагнітного поля від трансформаторної підстанції. В ДПТ передбачено улаштування охоронної зони у відповідності з чинними нормами і правилами.

Для територій з природоохоронним статусом.
Території з природоохоронним статусом, які знаходяться суміжно, або на відстані, що допускає вплив підприємства, відсутні.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено

Буде розглянуто «нульовий сценарій» без впровадження проектних рішень.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

В процесі виконання СЕО буде застосовано цільовий сценарій, тобто відповідність проектних рішень визначеним цілям з охорони навколишнього природного середовища. Буде, також, проведено аналіз контексту стратегічного планування. Порівняння проектних рішень та природоохоронних заходів в рамках проекту з місцевими та регіональними програмами.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ

Дієвими містобудівними заходами щодо збереження навколишнього середовища, які обов’язково треба впроваджувати при будівництві, реконструкції і технічному переоснащенню і експлуатації об’єктів на території розробки ДПТ є:

- створення навколо підприємства з боку житлової забудови зеленої смуги з дерев і кущів;
- улаштування і утримання дорожнього покриття в стані, який запобігає проникненню поверхневих забруднених вод в ґрунт.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції щодо інформації в Заяві про визначення обсягу СЕО проєкту надаються до Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Адреса: м. Суми, вул. Воскресенська, 8А. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактна особа – заступниця начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради Бондаренко Ольга Олегівна.

Телефон: (0542) 700-102, 700-107

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Одночасно відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (Стаття 9, п. 4) ця заява з метою громадського обговорення оприлюднюється замовником шляхом:

- публікування у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох);

- розміщення на офіційному веб-сайті сумської міської ради http://smr.gov.ua з метою одержання та врахування пропозицій громадськості.

Додатки:
1. Схема розташування території у планувальній структурі м.Суми.

2. Проектний план з прогнозованими планувальними обмеженнями, планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту і пішоходів.

Shema dla arhitekturi