Print
Hits: 439

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проєкт «Внесення змін до детального плану території мікрорайону між вулицями Нахімова, Проектна №9, Соколина, Проектна №10 у м. Суми» розроблений з метою: зміни планувальної структури території, функціонального призначення території в її південно-західній частині між вул. Соколина та вул. Проектна № 9 для розміщення підстанції 110/20кВ «Роменська» згідно ТЕО ПАТ «Сумиобленерго»; зміни планувальної структури території в її північній частині (ділянка з кадастровим № 5910136600:20:032:0003) у відповідності до наданої забудовником проєктної документації; визначення черговості та обсягів подальшої містобудівної діяльності з метою зміни кадастрового поділу в межах ділянки з кадастровим номером №5910136600:20:032:0001, розроблення нових проєктів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.

У складі проєкту також надається звіт про стратегічну екологічну оцінку, в якому визначені, описані та оцінені наслідки виконання рішень даного документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, розроблені заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, заходи з моніторингу наслідків виконання проєкту для довкілля та здоров’я населення.

2Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Виконавчий комітет Сумської міської ради.

3. Передбачена процедура громадського обговорення:

а)   дата початку та строки здійснення процедури

громадське обговорення починається з 26.05.2021 і триває 30 днів по 25.06.2021. Зауваження та пропозиції до проєкту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів, з дня початку обговорення. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкта містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття;

б) способи участі громадськості

надання письмових зауважень і пропозицій до Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. за адресою: 40000, Суми, вул. Воскресенська, буд. 8А. (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

громадські слухання проводяться 11.06.2021 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, приміщення конференц-залу управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Адреса: 40000, Суми, вул. Воскресенська, буд. 8А.

Контактні особи: Бондаренко Ольга Олегівна, заступниця начальника управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, тел. (0542) 700-102; Фролов Олександр Миколайович – начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-102.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради за адресою: 40000, Суми, вул. Воскресенська, буд. 8А.

Електронна адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Контактні особи: Бондаренко Ольга Олегівна – заступник начальник Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-102; Фролов Олександр Миколайович – начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-107.

Строки подання зауважень та пропозицій: з «26» травня 2021 р. по «25» червня 2020 р.

д) місцезнаходження наявної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

офіційні веб-сайти:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (www.meorg.gov.ua);

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації (www.pek.sm.gov.ua).

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування.

Необхідності немає.

Пояснювальна записка

Основне креслення 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку