005.jpg

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території на земельній ділянці по провулку Лікаря Зіновія Красовицького, 1а у м. Суми 

Замовник містобудівної документації – управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

Розробник містобудівної документації – ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ», головний архітектор проекту – Головін Е.В., кваліфікаційний сетрифікат архітектора серія АА №001448 (Розроблення містобудівної документації).

Підставою для розроблення детального плану території є рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7670-МР «Про розроблення містобудівної документації «Детальний план території на земельній ділянці по провулку Лікаря Зіновія Красовицького, 1а у м. Суми»

Метою розроблення даної містобудівної документації є:

а) уточнення положень генерального плану міста щодо планування та функціонального призначення території на ділянці проектування;

б) формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;

в) встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

г) уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;

Проект детального плану території складається з текстових (пояснювальна записка) і графічних матеріалів (креслення: Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту; Аналіз містобудівної документації; План існуючого використання території, поєднаний з опорним планом і схемою планувальних обмежень; Проектний план, Креслення поперечних профілів вулиць (на основному кресленні); Схема організації руху транспорту і пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Схеми інженерних мереж, споруд і використання підземного простору; Загальний вигляд забудови – 3 креслення, Об’ємно-просторова модель).

Техніко-економічні показники по проекту приведені у відповідному розділі Пояснювальної записки.

З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 09 червня 2021 року по 08 липня 2021 року.

Відповідальні за організацію розгляду пропозицій: заступник начальника управління Бондаренко Ольга Олегівна, начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Фролов Олександр Миколайович.

Подання письмових пропозицій з 09 червня 2021 року по 08 липня 2021 року на адресу управління архітектри та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Завершення розгляду пропозицій 19 липня 2021 року.

Громадські слухання відбудуться 06 липня 2021 року о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, приміщення конференц-залу управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради.  

Прилюдне експонування проекта відбувається в приміщенні управління архітектури та містобудування (м. Суми, вул. Воскресенська, 8а) з 09 червня 2021 року по 08 липня 2021 року.

Термін «громадськість» використовується в значенні, наведеному в Законі України «Про стратегічну екологічну оцінку» (абзац 2, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення ромадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»): «громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування».

Пояснювальна записка

Аналіз містобудівної документації

План існуючого використання території, поєднаний з опорним планом і схемою планувальних обмежень

Проектний план

Схема інженерної підготовки та вертикального планування

Схема організації руху транспорту і пішоходів

Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору

Загальний вигляд забудови 1

Загальний вигляд забудови 2