003.jpg
  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проєкт документа державного планування «Детальний план території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею 22,0 га)» виконаний ПП «Фішер-Архітектори та Інженери», головний архітектор проєкту –Рибачок С.І. (кваліфікаційний сертифікат АА № 002963, виданий 13.05.2016) на замовлення Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. Територія, охоплена детальним планом території розташована поряд з північною межею міста Суми на виїзді з міста по пр. Курський на трасу Н-07. В детальному плані уточнено функціональне призначення території як – виробнича; уточнено проєктну категорію вулиць Проєктна № 6 і вул. Проєктна №7, транспортну мережу. Передбачено розміщення нових виробничих потужностей підприємства машинобудівної та переробної промисловості IV класу шкідливості.

У складі проєкту також надається звіт про стратегічну екологічну оцінку, в якому визначені, описані та оцінені наслідки виконання рішень даного документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, розроблені заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, заходи з моніторингу наслідків виконання проєкту для довкілля та здоров’я населення.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Рішення про затвердження Детального плану території по проспекту Курський для визначення планувальної структури розвитку північного промислового вузла у м. Суми (площею 22,0 га) прийматиметься Сумською міською радою.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) дату початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення починається з 03.11.2021 і триває 30 днів до 03.12.2021. Зауваження та пропозиції до проєкту містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів, з дня початку обговорення. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проєкта містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

надання письмових зауважень і пропозицій до Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. за адресою: 40000, Суми,
вул. Воскресенська, буд. 8А. (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

громадські слухання проводяться 26.11.2021 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, приміщення конференц-залу управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради.  

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі повязаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради за адресою: 40000, Суми, вул. Воскресенська, буд. 8А. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактні особи: Бондаренко Ольга Олегівна – заступник начальник Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-102; Фролов Олександр Миколайович – начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-107.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради за адресою: 40000, Суми, вул. Воскресенська, буд. 8А. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактні особи: Бондаренко Ольга Олегівна – заступник начальник Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-102; Фролов Олександр Миколайович – начальник відділу генерального плану та архітектурного планування Управління архітектури та містобудування, тел. (0542) 700-107.

Строки подання зауважень і пропозицій - з  03.11.2021 до 03.12.2021.

д) місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.meorg.gov.ua),

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації (www.pek.sm.gov.ua).

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Відсутня.

Пояснювальна записка

Проєктний план - основне креслення 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку документації