006.jpg

З метою підвищення рівня відкритості міської влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету, Сумська міська рада оголошує про прийом проектів від мешканців міста Суми у рамках громадського (партиципаторного) бюджету у 2018 році.

Прийом проектів здійснюється відповідно до Положення про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми, ухваленого рішенням Сумської міської ради №3756-МР від 08.08.2018 р.

Процес партиципаторного бюджетування у 2018 р. автоматизовано шляхом використання веб-платформи «Громадський проект» (pb.smr.gov.ua) (далі – електронна система), що діє відповідно до Регламенту роботи, затвердженого розпорядженням міського голови.

Громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми – процес взаємодії Сумської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів міста Суми (з урахуванням населених пунктів, підпорядкованих Піщанській сільській раді) до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сумською міською радою частини коштів міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти. На 2019 рік передбачено 10 млн. грн.

Кошти громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми спрямовуються на реалізацію кращих проектів розвитку міста, які надійшли до Сумської міської ради від мешканців територіальної громади міста Суми.

Проектом є план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми.

За рахунок коштів партиципаторного бюджету можуть реалізовуватись проекти загальноміського та локального (місцевого) характеру. При цьому обсяг витрат на реалізацію загальноміського проекту не повинен перевищувати 1,5 млн грн., локального – 0,75 млн гривень. Розподіл загального обсягу громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми між проектами загальноміського та локального характеру здійснюється у співвідношенні 40% / 60%.

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми проекти повинні відповідати пріоритетам розвитку міста, визначеним в Програмі економічного і соціального розвитку м. Суми на відповідний рік та бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.

Проекти не можуть бути пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності, чи поточним утриманням бюджетних установ. Не дозволяється за рахунок коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми здійснювати ремонт та реконструкцію майна, балансоутримувачем якого є окрема комунальна установа (заклад) чи проводити роботи на території комунальних установ (закладів) за виключенням проектів, результати реалізації яких є загальнодоступними для мешканців міста.

Проекти можуть подавати та підтримувати можуть дієздатні громадяни України, громадяни іншої країни, або ж особи без громадянства, яким на момент подання проектів виповнилось 14 років, які зареєстровані та проживають на території міста Суми або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у місті Суми, або володіння правом власності на об’єкти нерухомості у м.Суми, чи реєстрації м.Суми як місця народження.

Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

1) назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена лаконічно, одним реченням;

2) проект не суперечить чинному законодавству України;

3) реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Сумської міської ради;

4) проект має відповідати пріоритетам розвитку міста, визначеним в Програмі економічного і соціального розвитку м. Суми на відповідний рік;

5) проект у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному плану міста Суми, іншій містобудівній документації та реалізовуватись на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста;

6) проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

7) результати реалізації проекту є загальнодоступними для мешканців міста;

8) реалізація проекту не порушує прав інших осіб;

9) бюджет проекту, розрахований автором (авторами), включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання).

При формуванні проектних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України minregion.gov.ua (підрозділ «Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»), а також орієнтовною вартістю типових робіт та послуг, що розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Партиципаторний бюджет м. Суми» та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Автори проектів можуть звертатися за консультацією стосовно визначення вартості (кошторису) проекту та з інших питань щодо заповнення форми проекту до відповідних виконавчих органів Сумської міської ради Список контактних телефонів розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

У рамках громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми не приймаються до розгляду проекти, які:

1) суперечать чинному законодавству України;

2) не відповідають напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;

3) передбачають виключно розробку проектної документації або носять фрагментарний характер;

4) передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

5) містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;

6) спрямовані на утримання або ремонт та реконструкцію окремого комунального закладу чи комунальної установи за виключенням проектів,  результати реалізації яких є загальнодоступними для мешканців міста;

7) передбачають створення окремих комунальних підприємств та установ;

8) передбачають виконання робіт з поточного, капітального ремонтів, реконструкції (модернізації) житлового фонду;

9) автори яких надали неправдиві відомості про себе або осіб, які підтримали проект;

10) стосуються виконання робіт, пов’язаних з впливом на навколишнє природне середовище (добування природних ресурсів, осушення території, очищення водойм, крім очищення поверхні та дна водойм біля зон відпочинку);

11) не гарантують вільний та безкоштовний доступ до результатів реалізації проекту.

Для подачі локального проекту необхідно отримати підтримку не менше 15 мешканців міста Суми (крім автора/авторів), для подачі загальноміського – не менше 30 підписів (крім автора/авторів).

Проекти, подані на основі підтриманої електронної петиції до Сумської міської ради, приймаються без підписів на їх підтримку у разі, коли автором проекту є автор петиції.

Проекти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення формою, яка містить короткий опис проекту. Бланк форми проекту розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради у розділі «Партиципаторний бюджет м. Суми» та електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Термін подачі проектів: з 1 по 30 вересня 2018 року включно.

Проект подається особисто автором (одним з авторів) проекту:

1) у електронному вигляді через електронну систему (pb.smr.gov.ua), для чого необхідно пройти реєстрацію в електронній системі:

  • через електронну пошту, внесення серії (за наявності) і номеру паспорта та завантаження скан-копії (фото) першої сторінки паспорту, а також сторінки з реєстрацією місця проживання (також скан-копію довідки про місце роботи, навчання, служби, володіння майном чи місця народження у м.Суми);
  • систему Bank ID;
  • електронний цифровий підпис;

2) у паперовому вигляді:

  • до департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 60);
  • до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (м. Суми, вул. Харківська, 35, І поверх);
  • до Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка (м. Суми, вул. Кооперативна, 6);
  • до всіх бібліотек Сумської міської центральної бібліотечної системи за адресами, які розміщені на сайті https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/

Графік прийому проектів співпадає з графіком роботи органів влади (щодня крім вихідних з 8:00 до 17:15, п’ятниця – з 8:00 до 16:00, обідня перерва – з 12:00 до 13:00), бібліотек – за графіком, розміщений за посиланням https://libsumy.com/kontakty-sumskoj-mtsbs/

Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України, громадянина іноземної держави, посвідки про проживання (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів, що підтверджують його проживання у місті Суми, володіння правом власності на об’єкти нерухомості у м.Суми, чи реєстрації м.Суми як місця народження).

Уповноважений робочий орган забезпечує внесення у електронну систему проектів, поданих у паперовому вигляді протягом 5 робочих днів з дня отримання таких проектів.

Персональні дані авторів, завантажені у форматі скан-копій – не оприлюднюються.

Інформація про громадський (партиципаторний) бюджет м. Суми (нормативні документи, промоційні матеріали, відомості про проекти, картки аналізу проектів, перелік проектів, допущених до голосування, результати голосування, новини щодо перебігу подій тощо) розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Сумської міської ради smr.gov.ua та у електронній системі (pb.smr.gov.ua).

Уповноваженим робочим органом у рамках громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми є Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради.

Контактна особа – начальник управління комунікацій та інформаційного забезпечення Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради МОША Андрій Михайлович, тел. 700-620/624, електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.