004.jpg

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України та у зв’язку зі 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років постановляю:

1. Проголосити 2017 рік Роком Української революції 1917 – 1921 років.

2. Визначити вшанування подій та видатних учасників Української революції 1917 – 1921 років одним із пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017 – 2021 роки.

3. Кабінету Міністрів України:

1) утворити в місячний строк Організаційний комітет з підготовки і проведення заходів із відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників (далі — Організаційний комітет), визначивши його співголовами Прем’єр-міністра України і Главу Адміністрації Президента України та включивши до складу Організаційного комітету науковців, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань, членів Ради з питань національної єдності;

2) забезпечити підготовку в двомісячний строк Українським інститутом національної пам’яті разом із Національною академією наук України та представниками громадськості Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів Української революції 1917 – 1921 років;

3) розробити відповідно до Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних діячів Української революції 1917 – 1921 років, на основі пропозицій Організаційного комітету, науковців, представників громадськості, затвердити у тримісячний строк і забезпечити виконання плану заходів на 2017 – 2021 роки щодо відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників, передбачивши, зокрема:

проведення відповідних урочистих та інших державних заходів у зв’язку із 100-річчям подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників;

підготовку та публікацію наукових праць, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових та інших видань, присвячених 100-річчю подій Української революції 1917 – 1921 років, її ролі в історії України та Європи, а також життю і діяльності учасників українського визвольного руху початку XX століття;

проведення у місті Києві та інших населених пунктах України тематичних міжнародних наукових конференцій, науково-практичних конференцій, круглих столів;

організацію тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких, інших заходів у навчальних закладах та закладах культури, спрямованих на донесення інформації про події Української революції 1917 – 1921 років, виховання патріотизму та підвищення у громадян, передусім учнівської та студентської молоді, інтересу до історії України;

проведення тематичних виставок архівних документів, речових пам’яток і фотоматеріалів, а також оновлення діючих експозицій музеїв, зокрема краєзнавчих, кімнат-музеїв визначних подій та діячів Української революції 1917 – 1921 років;

створення та демонстрацію на загальнонаціональних і регіональних каналах телебачення документальних фільмів, присвячених подіям Української революції 1917 – 1921 років;

забезпечення разом із Національним банком України виготовлення та випуску в обіг у встановленому порядку серії ювілейних монет на відзнаку 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років;

випуск в обіг серії поштових марок і конвертів, присвячених 100-річчю подій Української революції 1917 – 1921 років, здійснення спецпогашення поштових марок;

всебічне сприяння науковим, краєзнавчим дослідженням з історії українського державотворення та українського визвольного руху, їх популяризації;

сприяння реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та відновлення національної пам’яті, популяризацію української історії та культури, консолідацію на цій основі суспільства;

4) забезпечити опрацювання заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Київською міською державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування за участю Національної академії наук України питань:

меморіалізації подій та визначних постатей Української революції 1917 – 1921 років;

створення всеукраїнської туристичної програми «Шляхами Української революції 1917 – 1921 років»;

дальшого розвитку Музею Української революції 1917 – 1921 років Національного музею історії України, зокрема щодо розширення сучасної експозиції та можливого відтворення меморіальних кабінетів Голови Центральної Ради Української Народної Республіки М. Грушевського та першого голови уряду Української Народної Республіки В. Винниченка в історичній будівлі Української Центральної Ради (м. Київ, вул. Володимирська, 57);

5) забезпечити підготовку інформаційних матеріалів про Українську революцію 1917 – 1921 років та її роль у європейській і світовій історії, організацію роботи із розповсюдження згаданих матеріалів в іноземних державах;

6) забезпечити проведення конкурсу громадських проектів щодо створення інформаційно-просвітницького інтернет-порталу «Українська революція 1917 – 1921 років», а також мультимедійних та інших високотехнологічних проектів, залучивши до реалізації зазначених завдань фахівців наукових установ та вищих навчальних закладів;

7) забезпечити реалізацію заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Київською міською державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування за участю Національної академії наук України всеукраїнського проекту «Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 років»;

8) вжити заходів з метою завершення проектування та спорудження у місті Києві монумента Соборності України та його урочистого відкриття до 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (22 січня 2019 року);

9) опрацювати за участю Київської міської державної адміністрації, інших заінтересованих органів виконавчої влади питання віднесення території урочища Аскольдова могила у місті Києві до заповідної території, а також збереження історичної спадщини у місцях, пов’язаних з подіями українського державотворення та українського визвольного руху;

10) забезпечити за участю Черкаської обласної державної адміністрації облаштування та благоустрій на території філії «Холодний Яр» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» місць, пов’язаних із подіями Української революції 1917 – 1921 років.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

розробити та затвердити регіональні плани заходів щодо відзначення

100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників, забезпечити їх виконання;

вжити в установленому порядку заходів щодо увічнення пам’яті про звитяги українських військових доби Української революції 1917 – 1921 років, зокрема, шляхом спорудження меморіалів, пам’ятників, встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, упорядкування поховань загиблих воїнів українських збройних формувань, учасників Української революції 1917 – 1921 років, відповідного найменування/перейменування вулиць, навчальних закладів, проведення заходів військово-патріотичного характеру із залученням учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, громадських об’єднань, що займаються військово-історичною реконструкцією.

5. Міністерству інформаційної політики України, разом із Українським інститутом національної пам’яті, іншими заінтересованими органами виконавчої влади, за участю Національної академії наук України, громадськості, забезпечити розроблення та реалізацію медіа-плану на 2017 – 2021 роки щодо інформування суспільства про Українську революцію 1917 – 1921 років як один із визначальних етапів у процесі національного державотворення та про її значення для розбудови новітньої Української держави, а також із забезпечення належного інформаційного супроводу заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її учасників.

6. Міністерству закордонних справ України:

1) забезпечити:

проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 -1921 років, зокрема, у місцях на території іноземних держав, пов’язаних із життям і діяльністю видатних діячів українського визвольного руху початку XX століття та діяльністю державних установ і формувань Української революції 1917 – 1921 років;

надання сприяння недержавним організаціям за кордоном, які популяризують події та учасників Української революції 1917 – 1921 років;

організацію роботи із розповсюдження в іноземних державах інформаційних матеріалів про Українську революцію 1917 – 1921 років та її роль у європейській та світовій історії;

2) вжити заходів щодо:

організації робіт із впорядкування місць поховань на території іноземних держав діячів Української революції 1917 – 1921 років;

залучення представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, до участі у державних заходах з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років.

7. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років, організувати серію тематичних теле- і радіопередач.

8. Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

22 січня 2016 року