004.jpg

Про українську мову в закладах освіти

Загально відомо, що мова є не тільки найважливішим засобом спілкування, а й визначальною ознакою держави, безцінною й невичерпною скарбницею культурного надбання народу. Тому в навчальних закладах міста приділяється особлива увага вивченню української мови, утвердженню її державного статусу.

Сьогодні актуальним є питання підвищення мовної освіти школярів, тому на уроках української мови на основі теоретичних знань учителі розвивають в учнів практичну мовнокомунікативну компетенцію, формують особистість, яка б відзначалася свідомим ставленням до мови, мовленнєвою активністю, високою культурою спілкування. Педагоги використовують інноваційні технології навчання, що сприяє підвищенню інтересу учнів до вивчення предмета. 

Належна увага приділяється розширенню мережі профільних класів та класів з поглибленим вивченням української мови, у місті відкрито 14 класів з поглибленим вивченням української мови та 13 класів профілю «українська філологія». Для забезпечення глибшого засвоєння української мови за рахунок варіативної складової навчальних планів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах проводяться факультативи, курси за вибором, збільшено кількість годин на вивчення української мови та літератури, організовано роботу гуртків.

Процес становлення та вдосконалення мовної особистості дитини відбувається не тільки під час уроків, а й у позаурочній діяльності. З нагоди Дня української писемності і мови в школах проводяться конкурси, літературні свята, усні журнали, зустрічі з письменниками-земляками. 

Для вдосконалення мовленнєвої компетентності учнів проводяться міські етапи олімпіади з української мови та літератури, численних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, міського конкурсу ораторського мистецтва, Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу «Диво калинове» ім. Дмитра Білоуса, регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», Міжнародного конкурсу з українознавства. Школярі міста є активними учасниками Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот». Щорічно близько 1500 учнів навчальних закладів беруть участь у конкурсних випробуваннях, демонструють високий рівень володіння українською мовою.

За результатами щорічного рейтингу участі у мовно-літературних конкурсах у 2010-2011 навчальному році І місце посіли учні ЗОШ № 12, ІІ місце – ССШ № 10, ІІІ - ССШ № 29, ІV – ССШ № 17, V – ССШ № 25. До «десятки кращих» увійшли навчальні заклади №№ 6, 7, 9, 15, 20. Учні вказаних шкіл посідають призові місця і на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Покращенню вивчення української мови сприяє достатня матеріальна база навчальних кабінетів. З метою підготовки до участі в міському конкурсі «Кращий шкільний кабінет» відремонтовано кабінети української мови та літератури ССШ №№ 7, 10, 29, ЗОШ №№ 12, 15, 18, 22, гімназії № 1, робочі місця вчителів оснащено комп’ютерами, установлено мультимедійні системи, кабінети укомплектовано навчальними посібниками, словниками. Переможцями конкурсу в номінації «Кабінет української мови та літератури» визнано кабінети української літератури та мови ССШ № 7, лауреатами - кабінети навчальних закладів №№ 10, 12, 18, 22, 29. 

З метою підвищення професійної майстерності вчителів проводяться міські семінари, консультативні пункти, тренінги. Педагоги беруть участь у роботі творчих лабораторій, відвідують відкриті уроки.

Управління освіти і науки тримає на постійному контролі питання виконання мовного законодавства в навчальних закладах міста.