003.jpg

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

«Європейський тиждень місцевої демократії» є щорічною загальноєвропейською кампанією, започаткованою Радою Європи 15 жовтня 2007 року. Тиждень передбачає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи з метою активізації процесів розповсюдження інформації щодо принципів та досягнення місцевої і регіональної демократії у Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТИЖНЯ

9 листопада 1995 р. Україна набула членство у Раді Європи (РЄ), основній міжнародній політичній організації Європи, метою діяльності якої є захист прав і головних свобод людини та зміцнення плюралістичної демократії, в тому числі на місцевому і регіональному рівні.
Стратегічним курсом політики України є інтеграція до європейського співтовариства, що передбачає здійснення суттєвих інституційних змін, вдосконалення системи місцевого самоврядування, гармонізацію національного законодавства відповідно до сучасних європейських стандартів.
При вступі до Ради Європи Україна взяла на себе зобов’язання щодо реалізації основних європейських принципів місцевого і регіонального розвитку. Україною ратифіковано та здійснюється імплементація усіх міжнародно-правових договорів Ради Європи в сфері місцевої і регіональної демократії, головним з яких є Європейська хартія місцевого самоврядування.Євроінтеграція – це процес, який не тільки потребує політичної волі та значних зусиль на центральному рівні, але й належного рівня сприйняття та розуміння, а також безпосередньої роботи на рівні громад та регіонів.

МІСІЯ ТИЖНЯ

Рада Європи вважає, що вільне отримання інформації щодо національних та європейських стандартів і принципів функціонування системи місцевого самоврядування та забезпечення можливості громадян активно брати участь у вирішенні питань своїх міст та регіонів є головною передумовою здійснення ефективного та демократичного управління на місцях.
Місія Європейського тижня місцевої демократії - проведення в містах та регіонах всієї Європи інформаційно-роз’яснювальних кампаній стосовноа) принципів функціонування національних органів самоврядування та залучення до цього процесу громадян;б) європейських стандартів та кращих практик місцевого і регіонального розвитку;в) ролі та інструментів інституцій спільної Європи в процесі зміцнення демократії на місцях.

ПРАВОВА БАЗА ТИЖНЯ

Рішення щодо започаткування Європейського тижня місцевої демократії міститься у Рекомендації 238 (2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року.
Офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся 15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м. Валенсія, Іспанія).
Щорічне проведення в Україні заходів Європейського тижня місцевої демократії введено Указом Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії" №922/2007 від 27 вересня 2007 року в Україні.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації щодо проведення Європейського тижня місцевої демократії розроблено Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України як державною центральною науково-методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки розвитку місцевого самоврядування відповідно до пункту 2 Указу Президента України N 922/2007.

Рекомендації розроблено відповідно до Указу Президента України № 922/2007 "Про Європейський тиждень місцевої демократії", а також керуючись документами:Рішенням Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, прийнятим на 14-ій пленарній сесії 15 травня 2007 року та резолюцією Конгресу 238 (2007) "Пропозиції щодо проведення Європейського тижня місцевої демократії";Декларацією та Планом дій щодо забезпечення доброго місцевого і регіонального управління (Ухвалена 14-ю Конференцією європейських міністрів, відповідальних за питання місцевого і регіонального розвитку 25 лютого 2005 року у Будапешті);Рекомендацією (2001) 19 Комітету міністрів країнам-членам Ради Європи "Про участь громадян у місцевому публічному житті" (Ухвалено на 776-му засіданні заступників міністрів 6 грудня 2001 року у Страсбурзі).

Основні засади проведення Європейського тижня місцевої демократі

Відзначаючи 50-у річницю діяльності Ради Європи у сфері місцевої і регіональної демократії та 10-у річницю ратифікації Україною Європейської хартії місцевого самоврядування, виходячи з пріоритетності курсу України на європейську інтеграцію та визнаючи розвиток місцевого самоврядування в Україні однією з невід’ємних складових цього курсу Президентом України, з 2007 року встановлено щорічне проведення Європейського тижня місцевої демократії (тиждень включає 15 жовтня - дату відкриття для підписання Європейської хартії місцевого самоврядування у 1985 році).

Тематика заходів Європейського тижня місцевої демократії

Місія Європейського тижня місцевої демократії - проведення в містах та регіонах всієї Європи інформаційно-роз’яснювальних кампаній стосовно

а) принципів функціонування національних органів самоврядування та залучення до цього процесу громадян;

б) європейських стандартів та кращих практик місцевого і регіонального розвитку;

в) ролі та інструментів інституцій спільної Європи в процесі зміцнення демократії на місцях.

Інституційне забезпечення проведення Європейського тижня місцевої демократії

Відповідно до Указу Президента України "Про Європейський тиждень місцевої демократії" реалізацію заходів тижня рекомендовано покласти на органи місцевого самоврядування України - сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні та обласні ради, посадових осіб та асоціації органів місцевого самоврядування, а також громадські організації, що діють у цій сфері.

У 2013 році Європейський тиждень місцевої демократії проходить під гаслом: «Активна громадянська позиція: голосування, залучення, досвід»

Головною метою Тижня є активізація процесів розповсюдження інформації щодо принципів, надбань та досягнень функціонування місцевої демократії в Україні та Європі, сприяння обізнаності населення щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та залученню громадян до прийняття управлінських рішень, надання можливостей для ознайомлення з роллю Ради Європи та інших інституцій спільної Європи в області розвитку місцевої демократії.

Відповідно до принципів демократичного розвитку забезпечення вільне отримання інформації стосовно можливостей участі громадян у суспільно-політичному житті їх міст та регіонів є головною передумовою здійснення ефективного та дієвого управління на місцях. Розповсюдження інформації про діяльність місцевих органів влади, ознайомлення громадян з основними принципами їх роботи, привернення уваги населення селищ, міст та регіонів до того, що їхня участь у місцевих справах є найважливішим чинником життєздатності демократії, поширення інформації про різні форми та можливості участі в прийнятті рішень на місцевому рівні активно сприяє розширенню участі населення у соціальному, культурному, економічному та політичному житті.

На національному та місцевому рівні ЄТМД є часом, коли презентуються напрацювання та результати річної діяльності в сфері місцевого і регіонального розвитку та плани на майбутнє.

Заходи Тижня проводяться у країнах-членах Ради Європи переважно у тиждень, який містить дату 15 жовтня, або, з метою якомога більшого розповсюдження ідей та пріоритетів Тижня, у будь-який інший час протягом жовтня або року.

Детальна інформація з питань пропонованої Радою Європи тематики Тижня на 2013 рік розташована на сайті Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи за адресою: www.coe.int/demoweek