004.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс "Мови чиста криниця"

I. Загальні положення

1.1. Міський конкурс "Мови чиста криниця" (далі - Конкурс) проводиттиметься з 10 лютого до 30 березня 2012року.
1.2. У Конкурсі можуть брати участь учні 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - учасники Конкурсу). Участь у конкурсі може бути як індивідуальною, так і командною.


II. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання в молодого покоління українців поваги до мови, прагнення свідомого дотримання чистоти української мови в побуті та повсякденному житті.


III. Організація та проведення Конкурсу

3.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі - оргкомітет) та журі. До складу журі входять учителі української мови та літератури, письменники, представники медіа, міської ради, громадські діячі.
3.2. Конкурс проходить у чотири етапи:

1-й етап – з 10 лютого до 10 березня – прийом заявок і творчих робіт від учасників Конкурсу;
2-й етап – з 10 березня до 20 березня – розгляд Журі творчих робіт і визначення лауреатів Конкурсу;
3-й етап – з 20 березня до 29 березня – підготовка лауреатами усних презентацій-виступів;
4-й етап (підсумковий) – 30 березня – презентація робіт лауреатами, визначення й нагородження переможців.

3.3. Завданням першого етапу Конкурсу є збір, аналіз, обґрунтування граматичних, орфографічних, пунктуаційних, стилістичних, лексичних помилок у медіапросторі (зовнішній рекламі, оголошеннях, періодичній пресі, книгах, підручниках тощо) й подальша творча інтерпретація зібраного матеріалу, який надсилається на розгляд Журі. Робота подається у паперовому та (або) електронному вигляді разом із заявкою, де вказані ПІБ учасників, повна назва навчального закладу, повна назва роботи, ПІБ і посада керівника.

На підсумковому етапі лауреати конкурсу повинні презентувати матеріали, виявивши оригінальність.

Журі Конкурсу за результатами першого етапу визначає 10 лауреатів, за результатами підсумкового етапу - 3 переможців.

Найкращі роботи розміщуються на офіційному сайті Сумської міської ради.


ІV. Вимоги до конкурсних робіт:

аргументовані пояснення;
наявність наочного матеріалу;
оригінальне подання зібраного матеріалу;
пропозиції щодо зменшення кількості помилок у медіапросторі.


V. Вимоги до усних презентацій робіт:

для презентації робіт учасники можуть обирати будь-яку форму виступу (презентація із використанням наочності, демонстраційного екрану, театралізована презентація, доповідь, рольова гра, інтерактивна лекція тощо);
тривалість презентації - до 10 хвилин;
учасники повинні продемонструвати культуру мовлення, уміння чітко, логічно й аргументовано подати суть мовної проблеми;
враховується оригінальність подання матеріалу, артистизм, винахідливість учасників, авторська позиція, новизна ідей.


IV. Нагородження переможців Конкурсу

4.1. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами "Переможець міського конкурсу "Мови чиста криниця" та подарунками.
4.2. Керівники, які підготували переможців підсумкового етапу Конкурсу, нагороджуються подяками управління освіти і науки Сумської міської ради.