004.jpg

У своїй діяльності Сумська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

Cумська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Сумська міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виконавчими органами Сумської міської ради є її виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи, служби, інспекції та інші утворені радою виконавчі органи.

У межах, встановлених законами України, виконавчі органи Сумської міської ради здійснюють власні повноваження та делеговані повноваження органів виконавчої влади у сферах і галузях:

 1. соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
 2. бюджету, фінансів і цін;
 3. управління комунальною власністю;
 4. житлово-комунального господарства;
 5. побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування;
 6. транспорту і зв`язку;
 7. будівництва;
 8. освіти;
 9. охорони здоров`я;
 10. культури;
 11. фізкультури і спорту;
 12. регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища;
 13. соціального захисту населення;
 14. зовнішньоекономічної діяльності;
 15. оборонної діяльності;
 16. адміністративно-територіального устрою;
 17. забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян;
 18. інші повноваження.

Міський голова

Заступники міського голови

Сумська міська рада

Секретар Сумської міської ради

Структура виконавчих органів Сумської міської ради