0010.jpg

Перелік дорадчо-консультативних органів, які діють при виконавчих органах Сумської міської ради

(станом на 01.01.2022)

 

Назва консультативно-дорадчого органу

Дата створення, розпорядчий документ

Голова консультативно-дорадчого органу

Кількісний склад та
участь представників
громадськості/
депутатів міської ради (кількість)

Періодичність

проведення засідань

Основні напрями діяльності

Контакти

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»

Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.03.2021 № 115

Керуючий справами виконавчого комітету - Павлик Юлія Анатоліївна

10

Щомісяця, третій четвер

прийняття на квартирний/
кооперативний обліки та зняття з обліку;

включення до пільгових черг та виключення з них;

надання житла у новозбудованих будинках та звільненому житловому фонді;

затвердження відповідних спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів, яким надано право вести квартирний облік самостійно;

надання службового житла;

включення жилих приміщень до числа службових та виключення з числа службових;

інші питання, пов’язані з наданням житла.

контактний номер телефону голови комісії: 700-341

Відділ молодіжної політики

Молодіжна рада при Сумській міській раді

Рішення Сумської міської ради «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді» від 19 05. 2021 р. № 1059-МР

Бондарєв Артем

15 осіб

Не рідше одного разу на квартал

Сприяння участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів Сумської міської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням; залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя СМТГ шляхом участі у розробленні та виконанні міських програм у молодіжній сфері; консолідації молодіжного руху на території СМТГ; сприяння узгодженості дій Сумської міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах суспільного життя; вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі; подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері; залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бондарєв Артем

+380951635928

Уткіна Марина (заступник голови)

+380995213642

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

«Про міську комісію з питань боротьби зі злочинністю при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

Рішення ВК

від 16.04.2013

№ 194

Міський

голова

8

(громадськість – 4,

депутати – 0)

1

раз на півріччя

Координує здійснення заходів, що проводяться органами місцевого самоврядування у взаємодії з державними органами на території міста, які беруть участь у боротьбі зі злочинністю.

Визначає основні напрями боротьби зі злочинністю.

Взаємодіє зі структурними підрозділами Сумської міської ради, правоохоронними та іншими органами державної влади у вирішенні проблем щодо боротьби зі злочинністю.

700-560

700-519

«Про утворення міської координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху»

19.03.2021

№ 150

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

12

(громадськість – 0,

депутати – 2)

1 раз

на півріччя

Основним завданням є координація діяльності підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності і господарювання з питань безпеки дорожнього руху.

700-563

700-519

«Рада з координації та контролю за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Суми»

19.05.2021

№ 1083- МР

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

7

(громадськість – 0,

депутати – 0)

1 раз

на півріччя

Координації та контролю за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Суми.

700-563

700-519

Департамент соціального захисту населення

Міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

рішення виконавчого комітету від 20.04.2021

№ 180

Бондаренко М.Є.

25/14

По мірі необхідності

Громадський контроль щодо відповідності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури вимогам чинних будівельних норм

Соловйова А.О. (секретар комітету, телефон 787-139)

Комісія щодо розгляду питань по наданню цільової матеріальної допомоги мешканцям Сумської міської територіальної громади з числа осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісел колісних, для вирішення ними питань, пов՚язаних із проведенням реконструкції житлових будинків (квартир)

рішення виконавчого комітету від 20.04.2021

№ 184

Мотречко В.В.

8/0

По мірі необхідності

Прийняття рішень щодо надання цільової матеріальної допомоги мешканцям громади з числа осіб з інвалідністю, що пересуваються за допомогою крісел колісних, для вирішення ними питань, пов՚язаних із проведенням реконструкції житлових будинків (квартир)

Борисенко Н.О. (секретар комісії, телефон 787-139)

Комісія з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ

рішення виконавчого комітету від 20.04.2021

№ 179

Мотречко В.В.

10/4

По мірі необхідності

Прийняття рішень щодо надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ, особам з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних

Сабодаж Д.А. (секретар комісії, телефон 700-631)

Комісія по розгляду заяв щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особам, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу

рішення виконавчого комітету від 18.06.2019 № 324 (зміни від 19.02.2021 № 72)

Мотречко В.В.

9/0

По мірі необхідності

Прийняття рішень щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особам, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу

Тверда О.В. (секретар комісії, телефон 787-140)

Комісія по розгляду питань, пов’язаних з отриманням житлових субсидій та по прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

рішення виконавчого комітету від 20.04.2021

№ 183

Мотречко В.В.

11/0

По мірі необхідності

Прийняття рішень, пов’язаних з отриманням житлових субсидій та по прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

Селешок Л.І. (секретар комісії, телефон 787-117)

Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю

рішення виконавчого комітету від 20.04.2021

№ 185

Мотречко В.В.

20/11

В міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя

Виявлення проблем ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю; координація діяльності інститутів громадянського суспільства, фондів, що опікуються ветеранами війни та праці, особами з інвалідністю

Соловйова А.О. (секретар ради, телефон 787-139)

Координаційна рада з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству

рішення виконавчого комітету від 12.03.2019 № 114 (зміни від 09.02.2021 № 65)

Мотречко В.В.

15/3

По мірі необхідності, але не рідше ніж двічі на рік

Забезпечення міжвідомчої співпраці установ, організацій щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Галат І.А. (секретар ради, телефон 787-146)

Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

рішення виконавчого комітету від 19.03.2021 № 120

Мотречко В.В.

11/4

В міру потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя

Розгляд та підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Синєпол В.Е. (секретар ради, телефон 787-139)

Опікунська рада при органі опіки та піклування

рішення виконавчого комітету від 27.06.2013

№ 323 (зміни від 19.02.2021 № 67)

Мотречко В.В.

10/3

Не рідше, ніж один раз на місяць

Розгляд питань, що входять до повноважень органу опіки та піклування в частині соціального захисту осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, недієздатних осіб та дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров’я не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки

Пирогова Ю.О. (секретар ради, телефон 787-147)

Комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 № 310 (зміни від 19.02.2021 № 68)

Мотречко В.В.

6/0

По мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя

Розгляд питань, що входять до повноважень виконавчого комітету Сумської міської ради, в частині визначення кандидатур серед жінок на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Скляренко Л.М. (секретар комісії, телефон 787-148)

Комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Рішення виконавчого комітету від 05.07.2016 № 362 (зміни від 29.01.2021 № 8)

Мотречко В.В.

9/0

По мірі необхідності

Розгляд документів для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Грицаєнко Н.О. (секретар комісії, телефон 787-113)

Міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби

розпорядження міського голови від 19.02.2021

№ 63-Р

Мотречко В.В.

8/0

По мірі необхідності

Розгляд документів для направлення громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби

Галат І.А. (секретар комісії, телефон 787-146)

Комісія з питань надання деяким категоріям громадян окремих видів матеріальної допомоги

розпорядження міського голови від 11.02.2021

№ 44-Р

Мотречко В.В.

13/3

По мірі необхідності

Розгляд документів громадян з питань надання деяким видів матеріальної допомоги

Гученко Н.В. (секретар комісії, телефон 787-144)

Комісія щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

рішення виконавчого комітету від 19.03.2021

№ 118

Мотречко В.В.

15/3

По мірі необхідності

Прийняття рішень щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, деяким категоріям осіб, які брали участь в Революції Гідності

Діхтяр І.І.

(секретар комісії, телефон 787-139)

Архівний відділ

Експертна комісія

Розпорядження міського голови

№ 249-Р від 30.09.2015

Курилко С.О.

8 (представники громадськості, депутаті СМР відсутні)

не рідше ніж 4 рази на рік

Схвалення списків, джерел формування НАФ, описів справ постійного зберігання, з особового складу, актів на знищення, інструкцій з діловодства, номенклатур справ

700-515

Департамент забезпечення ресурсних платежів

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Розпорядження міського голови від 19.02.2021 №65-Р

Войтенко М.Г., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

33 особи, в т. ч. голова ради, 4 депутати Сумської міської ради

За потребою, але не рідше 1 разу в квартал

Координація роботи органу місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної та регуляторної політики у сфері підприємництва. Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва сумської МТГ.

Секретар ради Боженко К.В., 700-139

Управління «Служба у справах дітей»

Комісія з питань захисту прав дитини

29.01.2021 №10 Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

Сумський міський голова

Лисенко Олександр Миколайович

13/0

1 раз в місяць (за потребою більше засідань)

Соціально-правовий захист дітей

(0542) 701-917

Колегія з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей

05.02.2021 №36-Р Розпорядження міського голови

Начальник Управління «Служба у справах дітей» Подопригора Валерія Володимирівна

11/0

4 рази на рік, щоквартально

Соціально-правовий захист дітей

(0542) 701-917

Управління стратегічного розвитку міста

Координаційна рада з впровадження Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року

06.02.2020 №30-Р Розпорядження міського голови

Сумський міський голова

Лисенко Олександр Миколайович

18 (3 – представники громадськості, 6 – депутати СМР)

За потребою

Впровадження Стратегії розвитку міста Суми

(0542) 701-574

Координаційна рада з впровадження бренду міста Суми

06.03.2020 №72-Р Розпорядження міського голови

Сумський міський голова

Лисенко Олександр Миколайович

18 (3 – представники громадськості, 6 – депутати СМР)

За потребою

Впровадження бренду міста Суми

(0542) 701-574

Департамент комунікацій та інформаційної політики

Експертна рада з підтримки книговидавничої справи та книгорозповсюдження на території Сумської міської ТГ

22.10.2021

№364-Р розпорядження міського голови

Керуючий справами виконавчого комітету

Павлик Юлія Анатоліївна

8 (5 – представники громадськості, 0 – депутати СМР)

За потребою

Визначення переліку авторів та творів, що пропонуються до видання в межах Програми «Відкритий інформаційний простір Сумської міської ТГ» на. Надання рекомендацій щодо актуальності і доцільності фінансування з міського бюджету видань місцевих авторів

(0542) 700-624

Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету Сумської міської ТГ

20.06.2017 №211-Р, розпорядження міського голови

Секретар міської ради

Рєзнік Олег Миколайович

19 (7 – представники громадськості, 5 – депутати СМР)

За потребою

Координація впровадження громадського (партиципаторного) бюджету на території Сумської міської ТГ

(0542) 700-620

Назва дорадчо консультативного органу Дата створення, розпорядчий документ

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від  28.07.2020 № 377 «Про утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Розпорядження міського голови від 21.07.2020 № 201-Р  «Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва»

Комісія з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади

Розпорядження міського голови від 07.05.2020 № 126-Р «Про створення комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади»

Комісія з питань упровадження державної мови у місті Суми

Розпорядження міського голови від 11.07.2018 №  254-Р «Про комісію з питань упровадження державної мови в місті Суми»

Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Сумській міській раді

Розпорядження міського голови від 10.07.2019 № 242-Р «Про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Сумській міській раді»

Колегія управління освіти і науки Сумської міської ради

Розпорядження міського голови від 13.06.2007 № 459-Р «Про колегію управління освіти і науки Сумської міської ради» (зі змінами від 16.01.2015 № 3-Р)

Координаційна рада з питань модернізації мережі навчальних закладів м. Суми

Розпорядження міського голови від 13.02.2013 № 24-Р «Про координаційну раду з питань модернізації мережі навчальних закладів м. Суми» (зі змінами від 11.12.2017 № 435-Р)

Комісія з питань належного функціонування  закладів освіти міста Суми

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 10.09.2019 № 501 «Про створення комісії з питань належного функціонування  закладів освіти міста Суми»

Міська комісія з питань боротьби зі злочинністю при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

Рішення ВК від 16.04.2013 № 194 (зі змінами від 15.08.2017 № 423; від 16.01.2018 № 27)

Міська координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху

Рішення ВК від 21.03.2006 № 155 (зі змінами від 19.07.2016 №369; від 18.07.2017 №352; від 22.11.2017 № 573)

Спостережна комісія при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішення ВК від 09.10.2018 №532 (зі змінами від 13.08.2019 № 438)

Рада з координації та контролю за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Суми

Рішення СМР від 27.03.2013 №2215-МР «Про затвердження Положення про порядок надання фінансової підтримки громадським формуванням з охорони громадського порядку в м. Суми та складу ради з координації та контролю за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Суми» (зі змінами від 27.07.2016 № 1038-МР)

Комісія з питань розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади

Розпорядження міського голови від 06.08.2020 № 225-Р «Про Комісію з питань розміщення зовнішньої реклами на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади»

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 26.01.2017 № 41 «Про створення архітектурно - містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради»

Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних із наданням дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу

Розпорядження міського голови від 04.07.2019 № 237-Р «Про створення постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних із наданням дозволу на переведення житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу»

Комісія з питань увічнення пам’яті видатних осіб та подій в місті Суми

Розпорядження міського голови від 14.02.2019 № 37-Р «Про комісію з питань  увічнення пам’яті видатних осіб та подій в місті Суми» (зі змінами від 01.03.2019 № 59-Р)

Комісія з питань демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми

Розпорядження міського голови від 01.03.2019 № 60-Р «Про створення комісії з питань демонтажу незаконно встановлених/розміщених елементів благоустрою, тимчасових (металевих) гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території міста Суми»

Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.07.2019 № 374 «Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

(зі змінами 28.08.2019 № 484)

Рада учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил при міському голові

Розпорядження міського голови від 13.11.2018 № 412-Р (зі змінами від 29.11.2019 № 426-Р)

Міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно–транспортної інфраструктури

Рішення виконавчого комітету від 28.11.2006 №  636 (зі змінами від 11.12.2018 № 669)

Комісія по вирішенню питань проведення за рахунок коштів міського бюджету реконструкції квартир інвалідів, що пересуваються на візках

Рішення виконавчого комітету від 31.07.2007 № 352 

Комісія по розгляду заяв щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особами, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу

Рішення виконавчого комітету від 18.06.2019 № 324 

Комісія по розгляду питань, пов’язаних з отриманням житлових субсидій, призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та по прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

Рішення виконавчого комітету від 12.06.2018 № 302 (зі змінами від 12.11.2019 № 616)

Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, інвалідів

Рішення виконавчого комітету від 18.08.2014 № 376 (зі змінами від 11.12.2018 № 671)

Координаційна рада з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству

Рішення виконавчого комітету від 12.03.2019 № 114 (зі змінами від 12.11.2019 № 613)

Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Рішення виконавчого комітету від 01.02.2012 № 32 (зі змінами від 12.03.2019 № 115)

Рада з питань соціального захисту  бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Рішення виконавчого комітету від 17.07.2012 № 387 (зі змінами від 15.05.2018 № 249)

Опікунська рада при органі опіки та піклування

Рішення виконавчого комітету від 27.06.2013 № 323 (зі змінами від 11.12.2018 № 672)

Комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Рішення виконавчого комітету від 21.06.2016 № 310

Комісія з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи внутрішньо переміщеним особам

Рішення виконавчого комітету від 18.11.2014 № 585 (зі змінами від 21.06.2016 № 315)

Комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Рішення виконавчого комітету від 05.07.2016 № 362 (зі змінами від 12.11.2019 № 614)

Міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби

Розпорядження міського голови від 21.12.2009 № 1123-Р (зі змінами від 21.02.2019 № 49-Р)

Комісія з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах

Розпорядження міського голови від 11.07.2014 № 133-Р (зі змінами від 10.04.2019 № 120-Р)

Комісія з питань надання соціальних послуг комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Рішення Сумської міської ради від 27.04.2016 № 686-МР

Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Рішення виконавчого комітету від 15.05.2018 № 252 (зі змінами від 09.04.2019 № 190, від 28.07.2020 № 371)

Назва дорадчо-консультативного органу

Дата створення, розпорядчий документ

Голова дорадчо-консультативного органу

Кількісний склад та участь представни-ків громад-ськості/
депутатів міської ради (кількість)

Періодичність проведення засідань

Основні напрями діяльності

Контакти

Департамент соціального захисту населення

Міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури

рішення виконавчого комітету від 28.11.2006
№  636 

Заступник міського голови
Пак
Степан Якович (голова комісії)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна (заступник голови комісії)

18 (8/0)

По мірі необхідності

Координація роботи по забезпеченню безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури

Секретар комітету  –
60-45-27

Комісія по вирішенню питань проведення за рахунок коштів міського бюджету реконструкції квартир інвалідів, що пересуваються на візках

рішення виконавчого комітету від 31.07.2007
№ 352 

Заступник міського голови
Пак
Степан Якович

12 (0/0)

По мірі надходження заяв

Вирішення питань щодо проведення за рахунок коштів міського бюджету реконструкції жилих квартир (будинків) інвалідів, що пересуваються на візках

Секретар комісії
– 32-79-94

Комісія по вирішенню питань проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу

рішення виконавчого комітету
від 03.06.2010
№ 324 (зі змінами від 21.06.2016
№ 319)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна -  співголова комісії;
Директор департаменту соціального захисту населення Масік Тетяна Олександрівна – співголова комісії

7 (0/0)

По мірі необхідності

Вирішення питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Секретар комісії   –
60-45-27

Комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

рішення виконавчого комітету від 06.05.2010
№ 252  (зі змінами від 19.07.2016 № 389)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

11 (0/0)

По мірі необхідності

Розгляд заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика

Секретар комісії -
60-44-76

Координаційна рада у справах ветеранів війни та праці, інвалідів 

рішення виконавчого комітету від 18.08.2014
№ 376  (зі змінами від 21.06.2016
№ 314)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

16 (9/0)

В міру потреби

Виявлення проблем ветеранів війни та праці, інвалідів. Обговорення виявлених проблем з метою розроблення заходів щодо їх вирішення. Координація діяльності громадських організацій, установ, фондів, що опікуються ветеранами війни та праці, інвалідами. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи, пов’язаного із наданням різних видів допомоги потребуючим громадянам.

Секретар ради Тверда Олена Володимирівна, т. 60-45-52

Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

рішення виконавчого комітету від 01.02.2012 № 32
(зі змінами від 21.06.2016 № 320)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

12 (5/1)

Періодичність та необхідність проведення засідань визначається на підставі окремих рішень координаційної ради

Підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей, створення належних умов їх життєзабезпечення.
Забезпечення постійного діалогу між виконавчим комітетом Сумської міської ради та громадськими організаціями, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з питань проведення спільних заходів, збереження злагоди в суспільстві

Секретар ради Серьожко Олена Миколаївна, т.60-45-27

Рада з питань соціального захисту  бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

рішення виконавчого комітету від 17.07.2012
№ 387  (зі змінами від 21.06.2016
№ 318)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

16 (3/0)

За потребою за рішенням голови Ради

Вивчення проблемних питань у сфері соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та визначення шляхів їх вирішення. Координація дій підприємств, організацій, установ, які займаються обслуговуванням бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, надання пропозицій, рекомендацій щодо розробки проектів програм із зазначених питань

Секретар ради 

24-53-05

Опікунська рада при органі опіки та піклування

рішення виконавчого комітету від 27.06.2013
№ 323 (зі змінами від 21.01.2016 № 308) 

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

11 (1/1)

Один раз на місяць

Вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки та піклування над повнолітніми особами при органі опіки та піклування, яким є виконавчий комітет Сумської міської ради

Секретар ради Пирогова Юлія Олександрівна –
60-44-48

Комісія з питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

рішення виконавчого комітету від 21.06.2016
№ 310

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

6 (0/0)

По мірі необхідності

Вирішення питань з присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Підготовка пропозицій до Сумської ОДА для внесення подання на ім'я Президента України

Секретар комісії Скляренко Людмила Михайлівна – 60-45-24

Комісія з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам чи внутрішньо переміщеним особам

рішення виконавчого комітету від 18.11.2014
№ 585 (зі змінами від 21.06.2016 № 315)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

10 (0/0)

В міру потреби

Вирішення у встановленому законодавством порядку питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті

Секретар комісії Лазарко Інна Валентинівна

Комісія по розгляду заяв громадян з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Рішення виконавчого комітету від 05.07.2016 № 362

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

11 (0/0)

В міру необхідності

Розгляд подань про призначення (відновлення), відмову у призначенні (відновленні) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Секретар комісії Кримова Наталія Анатоліївна – 60-44-76

Комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації на будівництво (придбання) житла

Рішення виконавчого комітету від 15.11.2016 № 605

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

Заступник міського голови Пак Степан Якович (заступник голови комісії)

13 (2/0)

В міру необхідності

Розгляд заяв та документів відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719

Секретар комісії Котляр Алла Іванівна –
79-02-05

Міська комісія з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації

розпорядження міського голови від 17.11.2009
№ 969- Р  (зі змінами від 27.05.2016 № 161-Р)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

13 (0/0)

В міру необхідності за рішенням її голови

Забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації є забезпечення координації роботи, направленої на розв’язання проблем несвоєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, легалізації тіньової зайнятості та прихованої заробітної плати

Секретар комісії Бутова Олена Василівна -
60-45-21

Міська комісія у справах альтернативної (невійськової) служби

розпорядження міського голови від 21.12.2009
№ 1123 – Р  (зі змінами від 27.05.2016 № 162-Р)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

8 (1/0)

В міру необхідності

Вирішення питань проходження альтернативної (невійськової) служби мешканцями міста

Секретар комісії Дворник Євген Андрійович -
60-44-48

Комісія з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах

розпорядження міського голови від 11.07.2014
№ 133-Р (зі змінами від 13.06.2016           № 186-Р)

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

10 (1/0)

В міру необхідності

Вирішення проблем громадян міста, які опинилися в складних життєвих обставинах

Секретар комісії Никоненко Тетяна Миколаївна – 60-44-64

Робоча група по підготовці пропозицій Сумській міській раді щодо надання фінансової підтримки міським громадським організаціям ветеранів

розпорядження міського голови від 24.05.2016
№ 155-Р 

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

8 (0/0)

В міру необхідності

Розгляд поданих громадськими організаціями заяв та документів, внесення пропозицій щодо надання фінансової підтримки міським громадським організаціям ветеранів

Секретар робочої групи Панасенко Людмила Іванівна –
60-40-26

Комісія з питань надання соціальних послуг комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

рішення міської ради від 27.04.2016            № 686-МР

Заступник міського голови
Дмітрєвская Альона Іванівна

9 (1/1)

В міру необхідності

Розгляд заяв громадян щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг, надання безоплатних транспортних послуг та з інших питань, що стосуються обслуговування комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Секретар комісії Гапонова Валентина Григорівна –
32-77-74

Комісія з питань поновлення прав реабілітованих

рішення міської ради від 14.04.2014            № 3267-МР

Заступник міського голови
Пак
Степан Якович

17 (1/1)

 

Вирішення питань, пов'язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків і виплатою грошової компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів, поновлення житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»

Секретар ради Коцура Юлія Анатоліївна – 36-91-16

Управління архітектури та містобудування

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Сумської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 2016 № ________

Голова ради – начальник управління – головний архітектор Кривцов А.В.

32/16

За потреби, у разі виробничої необхідності

Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування та архітектури

Голова ради:
700-100, 700-101,

Узгоджувальна комісія з питань розміщення зовнішньої реклами

15.09.2016р. №275-Р, розпорядження міського голови м. Суми

Войтенко В.В. – перший заступник міського голови

13/3

За потреби, у разі виробничої необхідності

Визначення місць розміщення рекламоносіїв

Галицький М.О.
вул. Воскресенська, 8А, т. 700-105

Комісія з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Суми

16.12.2016 р. №383-Р, розпорядження міського голови  м. Суми

Войтенко В.В. – перший заступник міського голови

10/1

За потреби, у разі виробничої необхідності

Звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

Галицький М.О.
вул. Воскресенська, 8А, т. 700-105

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Рада з питань залучення інвестицій в економіку м. Суми за принципом «єдиного інвестиційного вікна»

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.11.2011 №694 «Про організацію роботи з залучення інвестицій в економіку міста Суми за принципом «єдиного інвестиційного вікна» (зі змінами від 20.05.2015 № 236)

Войтенко Володимир Володимирович – перший заступник міського голови

Склад ради – 3 ос., члени ради – 10 ос., секретаріат ради – 6 ос.

Рада скликається у разі подання суб’єктом інвестиційної діяльності проекту до Секретаріату ради, для розгляду та схвалення Оперативного плану дій реалізації проекту, який попередньо готується Секретаріатом ради

- участь у формуванні привабливого іміджу     м. Суми,
- організація роботи із залучення інвестицій,
- надання інвесторам консультацій, щодо можливостей залучення інвестицій.

Відділ інвестицій департаменту фінансів, економіки та інвестицій, тел. 700-582, 700-587, 700-586

Департамент інфраструктури міста

Рада голів квартальних, вуличних та будинкових комітетів при міському голові

Розпорядження міського голови від 08.07.2016 №205-Р

Ніконорова Любов Максимівна

15

не рідше 1 разу на квартал

1.Виконання дорадчих функцій під час обговорення, розроблення, затвердження Сумською міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності квартальних, вуличних та будинкових комітетів.
2.Внесення пропозицій Сумській міській раді, виконавчому комітету, міському голові щодо сприяння створення і розвитку квартальних, вуличних та будинкових комітетів в місті.
3.Налагодження співпраці між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.
4.Розгляд звернень та пропозицій суб’єктів господарювання, надання відповідних рекомендацій.
5.Участь у розробці механізмів підтримки квартальних, вуличних та будинкових комітетів в місті.
6.Розгляд проектів міських програм підтримки квартальних, вуличних та будинкових комітетів, надання рекомендацій та пропозицій розробникам. Здійснення аналізу ефективності реалізації їх заходів.
7.Участь в реалізації державної регуляторної політики.
8.Проведення інформаційно-аналітичної роботи в напрямку розвитку квартальних, вуличних та будинкових комітетів.
9.Аналіз проектів нормативно-правових документів у сфері діяльності квартальних, вуличних та будинкових комітетів, надання розробникам зауважень та пропозицій.

095-708-36-38

Правове управління

Сумська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

Розпорядження міського голови від 29.04.2013   № 103-Р

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету

17 осіб (7 осіб)

Щоквартально

Підвищення рівня правової освіти населення міста, створення належних умов для набуття громадянами правових знань

Секретар – завідувач сектору правового управління Пявка Юлія Миколаївна
т.70-06-29

Відділ організаційно-кадрової роботи

Конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування СМР

Розпорядження міського голови від 09.11.2016 № 425-к

Секретар СМР

7 осіб (ні/ні)

За потребою

Працевлаштування до структурних підрозділів СМР

Секретар –Азарова Ольга Валенти-нівна,
70-06-23

Робоча група з питань розробки, впровадження та моніторингу функціонування системи управління якістю

Розпорядження міського голови від 10.09.2015 № 227-Р

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету

22 особи (ні/ні)

За потребою

Розробка та впровадження в СМР системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008

Секретар –Буренко
Олена
Вікторівна,
70-06-21

Архівний відділ

Експертна комісія

30.09.2015, розпорядження міського голови № 249-Р від 30.09.2015

Курилко С.О.

8(представники громадськості, депутаті СМР відсутні)

не рідше ніж 4 рази на рік

Схвалення списків, джерел формування НАФ, описів справ постійного зберігання, з особового складу, актів на знищення, інструкцій з діловодства

700-515

Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

Міська координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху

21.03.2006

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

13

2
рази на рік

Координація діяльності КП «Електроавтотранс», організацій, взаємодія з правоохоронними органами міста з питань безпеки дорожнього руху

700-519

Рада з координації та контролю за діяльністю громадських формувань
з охорони громадського порядку в м. Суми

27.03.2013

Перший заступник міського голови

10
(3 депутата)

щоквартально

Координація та контроль за діяльністю громадських формувань
з охорони громадського порядку в м. Суми

700-519

Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг

Комісія з координації роботи міського пасажирського транспорту

2006, Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.10.2015 року № 588

Заступник міського голови, який координує роботу відділу

12 осіб (1 депутат СМР, 2 представника громадськості)

Не менше одного разу на півроку

Вирішення оперативних і поточних питань організації пасажирських перевезень у м. Суми

Секретар комісії – Рудика Наталія Миколаївна
700-668

Управління обліку, розподілу та приватизації житла

Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.09.2016 № 490

Пак С. Я. –заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

9 осіб (голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії, члени комісії). До складу комісії входить один депутат, 5 представників громадськості.

Засідання комісії проводиться у другий четвер кожного місяця

  1. Прийняття громадян на квартирний/кооперативний обліки та зняття з них.
  2. Включення до пільгових списків та виключення з них.
  3. Перенесення в черзі та відновлення в ній.
  4. Надання житла у новозбудованих будинках та звільненому житловому фонді.
  5. Затвердження відповідних спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів підприємств та організацій, які самостійно ведуть квартирний облік.
  6. Надання службового житла та зміна його статусу.
  7. Інші питання, пов’язані з наданням житла.

Пропозиції комісії носять рекомендаційний характер.

м. Суми, вул. Садова, 33
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
ua

Служба у справах дітей

Комісія з питань захисту прав дитини

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.02.2010 № 87

Міський голова
Лисенко
Олександр
Миколайович

13
так

Не рідше одного разу
( І вівторок місяця ) на місяць або за потребою

Розгляд та надання пропозицій до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти, та дитини, позбавленої батьківського піклування; розгляд питань, у тому числі спірних, які потребують колегіального вирішення

м. Суми, площа Незалежності, 2
700-565

м. Суми, вул. Горького, 21
612012

Колегія з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей при службі у справах дітей Сумської міської ради

Розпорядження міського голови м. Суми
від 04.04.2010 № 297-Р

Начальник служби у справах дітей Подопригора Валерія Володимирівна

12
так

Не рідше одного разу на квартал або за потребою

Надання рекомендацій щодо координації дій підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських структур у вирішенні питань соціального і правового захисту дітей та запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень; вивчення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану роботи з дітьми в місті, внесення пропозицій щодо удосконалення цієї роботи; визначення і обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності, спрямованих на вирішення проблем дитинства, питань соціально-правової, профілактичної роботи щодо попередження правопорушень серед дітей

м. Суми, вул. Горького, 21
612012

Департамент комунікацій та інформаційної політики

Громадська рада при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Рішення Виконкому Сумської міської ради від 16.06.2015 № 289 «Про затвердження складу громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради»

Павленко Олег Олександрович

21 /21

Остання середа місяця

Комісія з питань законності, безпеки, правопорядку, кадрового забезпечення та громадської експертизи.
Комісія з питань фінансово-економічної політики.
Комісія з питань гуманітарної політики.
Комісія з питань регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства та природно-сировинних ресурсів.

Павленко Олег Олександрович
0957477313
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Координаційна рада з питань громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми

Розпорядження міського голови від 28.04.2016 р. №116-Р (зі змінами)

Баранов Андрій Володимирович

19/ 7 представни-ків громад-ськості /5 депутатів СМР

За потреби

Постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, який здійснює координацію виконання основних заходів щодо впровадження та
функціонування громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми

Секретар – Моша А.М.,
тел. 700-620
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Експертна рада з підтримки книговидавничої справи та
книгорозповсюдження в м. Суми

Розпорядження міського голови від 14.07.2016 р. №209-Р

Пак Степан Якович

7/4

За потреби

Визначення переліку авторів та творів, що пропонуються до
видання в межах Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на
2016-2018 роки».
Надання рекомендацій щодо актуальності і доцільності
фінансування з міського бюджету видань місцевих авторів.

Секретар – Кохан А.І.,
тел. 700-560
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рада учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові Розпорядження міського голови від 13.11.2018 №412-Р Тимофієв Андрій Петрович 27 осіб За потреби Забезпечення вирішення нагальних питань соціального захисту та надання допомоги ветеранам та учасникам антитерористичної операції і членам їх сімей Секретар - головний спеціаліст департаменту комунікацій та інформаційної політики Трояновська Наталія Анатоліївна, т. 700-627