006.jpg

На засіданні Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові, яке відбулось 21 вересня 2020 року, узгоджено попередній список учасників АТО/ООС, які у 2020-2021 роках претендують на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла відповідно до Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6102–МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки» (зі змінами), за результатами розгляду заяв (59 осіб).
Зауваження щодо результатів розгляду заяв на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла приймаються до дня затвердження проекту рішення Сумської міської ради про надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла на сесії міської ради.

Контактні телефони : 700-630, 700-105, (066)131-06-50 Чайченко Олег Володимирович.

Рейтинговий список

На засіданні Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові, яке відбулось 15.09.2020 р., узгоджено попередній список учасників АТО/ООС, які у 2020 році подали заяви на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла відповідно до Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6102–МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки» (зі змінами), з результатами розгляду зазначених заяв.

21.09.2020 р. на засіданні Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові буде узгоджений список претендентів на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла (59 осіб).

Пропозиції та зауваження щодо результатів розгляду заяв на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла приймаються до дня затвердження проекту рішення Сумської міської ради про надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла на сесії міської ради.

Контактні телефони : 700-630, 700-105

                                    (066)131-06-50 Чайченко Олег Володимирович

Попередній рейтинговий список

За інформацією правового управління Сумської міської ради, через запровадження карантинних заходів безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, період подання заяв на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у 2020 році, що передбачена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6102–МР, продовжено до 11 травня 2020 року.

Телефон для довідок: 700-105.

За інформацією правового управління Сумської міської ради, через запровадження карантинних заходів безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, період подання заяв на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС у 2020 році, що передбачена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6102–МР, продовжено до 27 квітня поточного року.

У разі продовження терміну запровадження карантинних заходів про зміни до Порядку забезпечення житлом учасників АТО/ООС на 2020 рік буде повідомлено додатково.

Під час карантину просимо вас утриматись від відвідування державних установ.

Телефон для довідок: 700-105.

Для участі у програмі щодо забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, відповідно до затвердженого Порядку, необхідно подати заяву, заповнивши запропонований бланк

Бланк заяви

1. Загальні положення

1.1. Рада учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові (далі - Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Сумському міському голові.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».

2. Завдання Ради

2.1. Основними завданнями Ради є:

2.1.1. Організація заходів щодо обговорення актуальних питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.2. Координація надання допомоги з вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації, професійної підготовки (перепідготовки), здобуття освіти, забезпечення майнових прав, надання правової та іншої передбаченої законодавством допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, їх інформування із зазначених питань;

2.1.2. Подання обов’язкових для розгляду пропозицій щодо підготовки проектів актів з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.3. Здійснення громадського контролю за врахуванням органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами установами, організаціями пропозицій та зауважень Ради стосовно питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.4. Проведення відповідно до законодавства громадської експертизи проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.5. Забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та виконання органами та посадовими особами місцевого самоврядування нормативно – правових актів та актів індивідуальної дії з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.6. Підготовка та подання пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.7. Координація дій благодійних та громадських організацій щодо соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.8. Підготовка пропозицій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.9. Взаємодія з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та роботодавцями щодо працевлаштування, навчання учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

2.1.10. Інформування громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

3. Права та компетенція Ради

3.1. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

3.1.1. Розглядати будь-які питання, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

3.1.2. Готувати пропозиції щодо прийняття рішень та інших актів органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади з питань, що потребують заходів соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, та брати участь у розробці цільових програм, проектів актів, що регулюють питання їх соціального захисту.

3.1.3. Готувати проекти розпоряджень Сумського міського голови, проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради та звертатися до ініціаторів розгляду питань у Сумській міській раді щодо ініціювання підготовки та розгляду проектів рішень Сумської міської ради з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, а також надавати висновки (зауваження, заперечення) щодо проектів актів Сумського міського голови, Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради з цих питань.

3.1.4 Для проведення аналізу та обговорення  отримувати від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади проекти нормативних актів з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

3.1.5. Взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами.

3.1.6. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Ради.

3.2. До компетенції Ради належать:

3.2.1. Розгляд звернень учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції щодо надання різних видів допомоги.

3.2.2. Розгляд проектів актів (у т.ч. проектів розпоряджень Сумського міського голови, рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету) та внесення пропозицій з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

3.2.3. Розгляд інших питань, що мають важливе суспільне значення і належать до сфери соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

3.3. Виконавчі органи Сумської міської ради в межах своїх повноважень сприяють діяльності Ради, розміщують інформаційні матеріали Ради на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, залучають Раду до вивчення потреб та вирішення питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, що відповідають завданням Ради, надають на розгляд Ради (в передбачених цим Положенням випадках) проекти підготовлених ними актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.

3.4. Для ефективної організації своєї роботи Рада має право:

3.4.1. Залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

3.4.2. Організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші комунікативні заходи.

3.4.3. Створювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо).

3.5. По закінченню своїх повноважень Рада готує та оприлюднює на сайті Сумської міської ради звіт про свою діяльність.

4. Склад Ради, строк її повноважень

4.1. До складу Ради входять представники громадських, благодійних, волонтерських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, які відповідають вимогам, встановленим цим Положенням, представники виконавчих органів Сумської міської ради (з дорадчим голосом), представники військових формувань, розміщених на території міста Суми та Сумського району, представники правоохоронних органів, які мають у своєму складі осіб, що виконували завдання в районі антитерористичної операції та отримали у зв’язку з цим статус учасника бойових дій.

4.2. До складу Ради може бути включено по одному представнику від інституту громадянського суспільства:

4.2.1. Напрямком діяльності якого є захист прав та інтересів учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

4.2.2. Який має у своєму складі осіб - учасників антитерористичної операції та/або членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

4.2.3. Організація створена не менше ніж за шість місяців до подання заяви до включення в Раду.

4.3. Сумський міський голова може включити до складу Ради одного представника від кількох інститутів громадянського суспільства за згодою останніх.

4.4. Сумський міський голова має право включити за власної ініціативи до складу Ради осіб з числа представників інститутів громадянського суспільства та/або громадських активістів.

4.5. До складу Ради може бути включено по одному представнику від кожного військового формування, правоохоронного органу, зазначених у пункті 4.1. цього розділу Положення, що виконували завдання в районі антитерористичної операції та отримали у зв’язку з цим статус учасника бойових дій.

4.6. До складу Ради входять:

4.6.1. Голова Ради.

4.6.2. Співголова Ради – один або два представника інституту громадянського суспільства чи заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

4.6.3. Секретар Ради (без права голосу) – головний спеціаліст департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради.

4.6.4. Керівники структурних підрозділів Сумської міської ради, а саме: департаменту соціального захисту населення, департаменту забезпечення ресурсних платежів, управління архітектури та містобудування, правового управління визначають відповідальних осіб, які здійснюють взаємодію з Радою та приймають участь у її засіданнях.

4.6.5. Члени Ради – особи, які відповідають вимогам, встановленим цим Положенням.

4.7. Кількісний склад Ради не повинен перевищувати 26 осіб (не враховуючи секретаря Ради та представників виконавчих органів влади). Персональний склад Ради затверджується розпорядженням Сумського міського голови.

4.8. Інститути громадянського суспільства, військові формування, правоохоронні органи, визначені цим розділом Положення, що виявили бажання включити свого представника до складу Ради, подають відповідне подання на ім’я Сумського міського голови. У поданні зазначається прізвище, ім’я, по батькові кандидатури на входження до складу Ради, її посада (членство в інституті громадянського суспільства), відношення до проведення антитерористичної операції зі посиланням на відповідні підтверджуючі документи, контактні дані та згода на обробку її персональних даних. До подання додається інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства, відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Для розгляду викладених у поданнях пропозицій може створюватися ініціативна група. Інформація про порядок подачі та розгляду подань розміщується на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

4.9. Строк повноважень Ради становить один календарний рік, починаючи з наступного дня після набрання чинності розпорядження Сумського міського голови про затвердження складу Ради. Якщо на день закінчення повноважень не буде затверджений новий склад Ради, повноваження Ради продовжуються до дати набрання чинності розпорядження Сумського міського голови про затвердження нового складу Ради.

 5. Організація діяльності Ради, права її членів

5.1. Керівництво Радою здійснюється головою Ради.

5.2. Голова Ради:

5.2.1. Представляє Раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

5.2.2. Організовує діяльність Ради, її постійних та тимчасових робочих органів.

5.2.3. Скликає та організовує підготовку та проведення засідань Ради, головує на цих засіданнях, підписує документи від імені Ради.

5.2.4. Несе відповідальність за завчасне доведення порядку денного засідань Ради до відома кожного члена Ради та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

5.3. Засідання Ради, її постійних та тимчасових робочих органів є основною формою роботи, проводяться відкрито і є легітимними, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу. У випадку виключення члена зі складу Ради кворум та порядок прийняття рішень визначається від фактичної кількості складу, який залишився. Засідання Ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць.

5.4. Ініціаторами проведення засідання Ради можуть бути:

5.4.1. Голова Ради, а у разі його відсутності – співголова Ради.

5.4.2. Не менше половини членів від загального складу Ради.

5.4.3. Сумський міський голова.

5.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу Ради.

5.6. Засідання Ради проводить її голова, у разі відсутності – співголова Ради.

5.7. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

5.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

5.9. Секретар Ради забезпечує організаційні, інформаційні та технічні функції діяльності Ради. Секретар Ради не має права голосу та не враховується під час визначення кворуму Ради.

5.10. Секретар Ради відповідно до покладених на нього завдань:

5.10.1. Забезпечує поточну діяльність та здійснення діловодства в Раді, організаційне і документальне забезпечення її діяльності, веде і підписує протоколи засідань Ради, її постійних та тимчасових робочих органів, організовує розгляд звернень громадян.

5.10.2. Здійснює підрахунок голосів, забезпечує здійснення організаційних заходів з підготовки засідань та реалізації рішень Ради.

5.10.3. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5.11. У разі відсутності секретаря, його функції виконує інша особа за рішенням засідання Ради.

5.12. Члени Ради беруть участь в її роботі на громадських засадах. Членство в Раді не є підставою для обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу, та не може використовуватися для створення переваг чи ускладнень для організацій, члени яких представлені в Раді.

5.13. Члени Ради мають право:

5.13.1. Подавати пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради, її робочих органів.

5.13.2. Брати участь у діяльності робочих органів Ради та очолювати їх.

5.13.3. Ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, які є предметом діяльності Ради.

5.13.4. У випадку незгоди з прийнятим Радою рішенням викласти власну думку у письмовому вигляді для внесення до протоколу засідання Ради.

5.13.5. Зі складу Ради визначаються відповідальні особи, що здійснюють діяльність секторально по кожному галузевому напрямку допомоги, що надається учасникам АТО та членам їх сімей відповідають за виконання завдань Ради у межах свого галузевого напрямку  (приймають участь в роботі постійних депутатських комісій, засідань, містобудівних радах та ін.).

5.14. Членство в Раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:

5.14.1. Систематичної (два та більше разів поспіль або три рази за період діяльності Ради) відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин.

5.14.2. Повідомлення керівника військового формування, правоохоронного органу, інституту громадянського суспільства (якщо інше не передбачено документами, які регламентують діяльність вказаної організації) про відкликання свого представника та припинення його членства в Раді.

5.14.3. Неможливості члена Ради брати участь в її роботі.

5.14.4. Добровільного подання членом Ради відповідної заяви.

5.14.5. Перешкоджання роботі Ради.

5.15. У виняткових випадках, коли член Ради не може взяти участь у засіданні Ради, за рішенням відповідного суб’єкта, представником якого є цей член Ради, на засідання Ради може бути направлено представником іншу особу. 

Тимофієв
Андрій Петрович

-

радник міського голови на громадських засадах, голова ради;

Забара
Ігор Кліментійович

Коритник
Олександр Миколайович

-

 

-

громадський активіст, співголова ради (за згодою);

представник ГО «Спілка учасників АТО 27 Сумської реактивної артилерійської бригади» співголова ради (за згодою);

Трояновська
Наталія Анатоліївна

-

головний спеціаліст департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, секретар ради.

Члени Ради:

 

 

Андра
Тетяна Іванівна

Берлет
Світлана Іванівна

-

 

-

представник ГО «Сімї загиблих Сумської області та м. Суми» (за згодою);

 

представник ГО «Сім’я Героїв» (за згодою);

Бондарєв
Євген Анатолійович

Вангородський
Роман Павлович

-

 

-

представник управління патрульної поліції в Сумській області (за згодою);

представник ГО «В пам'ять про полеглих- заради живих» (за згодою);

Вєтров
Владислав Олександрович

Гавриков
Ігор Миколайович

-

 

-

голова ГО «Національна спілка інвалідів, матерів загиблих та учасників бойових дій в АТО» (за згодою);

представник ГО «Спілка ветеранів 15-го батальону м. Суми» (за згодою);

Дмітрєвская
Альона Іванівна 

Єрмаков
Сергій Євгенович        

Коваленко
Віктор Володимирович

Кукса
Олександр Володимирович

 Літовченко
Олег Леонідович

Лубенський
Володимир Олександрович

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

представник ГО «Військово-спортивний клуб «Січ»» (за згодою);

голова ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО та УБД Сумщини» (за згодою);

представник ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області» (за згодою);

 

представник ГО «Спілка ветеранів АТО Сумської області» (за згодою);

представник Служби безпеки України (за згодою);

Мартиненко
Володимир Євгенович

-

голова ГО «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими України» (за згодою);

Мордванюк
Олександр Васильович

Мурай
Руслан Вікторович

Найдовський
Віктор Володимирович

Попов
Олександр Миколайович

-

 

-

-

 

-

директор КУ СМР «Центр обслуговування учасників бойових дій»;

представник Науково-дослідного Центру ракетних військ і артилерії (за згодою);

представник ГО «Захисники народу України» (за згодою);

 

представник ГО «Об’єднання учасників АТО «Граніт» (за згодою);

Солоніков
Олександр Вікторович

Супрун
Сергій Анатолійович

-

 

-

представник ГО «Сумська обласна спілка інвалідів війни, учасників АТО та ООС» (за згодою);

 

керівник ГО «Правий сектор» (за згодою);

Щербина
Євген Миколайович

-

представник ГО «Волонтерський рух Сумщини» (за згодою)

 

 

Порядок забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

(додаток до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки» (зі змінами)» від 18 грудня 2019 року № 6102-МР)

  1. Загальні положення

1.1. Метою даного Порядку є поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання проблеми забезпечення житлом осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі – учасники АТО/ООС), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС шляхом надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла.

1.2. Порядок регламентує процедуру надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають зареєстроване місце проживання та проживають у місті Суми.