003.jpg

Порядок забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки

(додаток до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки» (зі змінами)» від 18 грудня 2019 року № 6102-МР)

 1. Загальні положення

1.1. Метою даного Порядку є поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання проблеми забезпечення житлом осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (далі – учасники АТО/ООС), членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС шляхом надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла.

1.2. Порядок регламентує процедуру надання одноразової цільової матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають зареєстроване місце проживання та проживають у місті Суми.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Одноразова цільова матеріальна допомога – разова грошова виплата, що надається для придбання житла, згідно з вимогами цього Порядку, попередньо узгодженому Радою учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові (надалі – Рада) колу учасників АТО/ООС та/або членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, за рахунок коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади (далі «бюджет ОТГ»), розмір якої визначається згідно з рішенням Сумської міської ради.

1.3.2. Учасник АТО/ООС – особа, яка безпосередньо брала участь в АТО, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення АТО, Донецької та Луганської області, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, не залежно від військових формувань (у тому числі добровольчих), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС, що підтверджується відповідними документами, відповідає критеріям, зазначеним у підпунктах 1 - 6 пункту 2.1. Порядку, та включені до кола осіб, передбачених пунктом 2.2. Порядку.

1.3.3. Сім’я загиблого (померлого) учасника АТО/ООС – сім’я учасника АТО/ООС, який загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО/ООС, або сім’я учасника АТО/ООС, що помер за обставин, які зазначені в пункті 2.9. цього Порядку.

Усі інші терміни вживаються в значенні, визначеному чинним законодавством України.

 2Визначення кола осіб, яким надається одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла

2.1. Право на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги, відповідно до вимог цього Порядку, мають учасники АТО/ООС, які:

1) на момент звернення за одноразовою цільовою матеріальною допомогою та на момент безпосередньої участі в АТО/ООС мали зареєстроване місце проживання у місті Суми;

2) не мають у власності земельної ділянки в межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та/або житла, придбаного за рахунок інших державних/місцевих програм, або в інший спосіб.

Обмеження щодо наявності у власності земельної ділянки у межах Сумської міської об’єднаної територіальної громади для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за цим підпунктом не стосується сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС;

3) не отримували одноразової цільової матеріальної допомоги відповідно до цього Порядку;

4) не мають у власності житло або частку в житловому приміщенні, площа якого складає 6 кв.м. та більше;

5) не здійснювали починаючи з 01.01.2017 добровільного відчуження належного житла або частки в житловому приміщенні, площа якого складає 6 кв.м. та більше, без придбання іншого житла;

6) діючі військовослужбовці або працівники Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвитки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які брали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях в період часу з 2014 року по 31 грудня 2016 року.

Право на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги, відповідно до вимог цього Порядку, мають сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп із числа учасників АТО/ООС, які не отримували одноразової цільової матеріальної допомоги відповідно до цього Порядку та яким не нарахована грошова компенсація з державного бюджету за належні для отримання житлові приміщення, якщо загиблі (померлі) учасники АТО/ООС на момент безпосередньої участі в АТО/ООС мали зареєстроване місце проживання у місті Суми або член сім’ї учасника АТО/ООС, що помер за обставин, які зазначені у пункті 2.9. цього Порядку.

Визначення особи, яка уповноважена отримати одноразову цільову матеріальну допомогу від членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, здійснюється на підставі згоди всіх членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, що підтверджується відповідними нотаріально посвідченими заявами, крім випадку зазначеного в пункті 2.9. цього Порядку.

Особи, які були демобілізовані або звільнені зі служби у зв’язку з порушенням порядку проходження служби (порушення дисципліни, аморальні вчинки тощо), не мають право на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги та не включаються до списку учасників АТО/ООС (членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС) для надання їм одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла.

2.2. Коло осіб, які мають право на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла:

2.2.1. Сім’я загиблого (померлого) учасника АТО/ООС (першочергово).

2.2.2. Особи, які безпосередньо брали участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення АТО/ООС, Донецької та Луганської області, не залежно від військових формувань (у тому числі добровольчих), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС, та є особами з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп із числа учасників АТО/ООС (першочергово).

2.2.3. Особи, які:

1) мають статус учасника бойових дій, отриманого внаслідок безпосередньої участі в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення або

2) особи добровольчих формувань, які не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, за наявності у них довідки про безпосередню участь особи в АТО/ООС, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

2.2.4. Працівники підприємств, установ, організацій та інші члени територіальної громади міста Суми, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО/ООС у районах її проведення у порядку, встановленому законодавством України, а також члени сімей цих загиблих осіб.

2.3. Для встановлення права на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС або їх уповноважені представники подають на ім’я Сумського міського голови через управління документообігу та публічної інформації департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради наступні документи:

1) заяву про надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла у визначеній Радою формі (в якій надають згоду на обробку своїх персональних даних);

2) копію паспорту або, за його відсутності, іншого документу, що посвідчує особу заявника – учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС та дружини/чоловіка;

3) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС та  дружини/чоловіка з пред’явленням оригіналу (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

4) у разі, якщо документи надаються уповноваженим представником – копія нотаріально посвідченої довіреності з пред’явленням її оригіналу;

5) довідку (форма № 2) про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна протягом 1 місяця з моменту видачі), видану уповноваженим органом, копії свідоцтва про шлюб – для чоловіка/дружини, свідоцтва про народження – для батьків/дітей, документи опікуна/піклувальника, документи про усиновлення, засвідчені у встановленому порядку;

6) копію посвідчення учасника бойових дій та довідку про безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі/районах проведення АТО/ООС, Донецької та Луганської області або копію військового квитка із записом про безпосередню участь в АТО/ООС.

Для учасників АТО/ООС у складі добровольчих підрозділів (які не входили до складу Збройних сил України, Національної гвардії, але безпосередньо брали участь в АТО/ООС) – копія довідки про безпосередню участь в АТО/ООС, видану керівництвом відповідного підрозділу.

7) копії документів, що підтверджують групу та причину інвалідності, а саме: рішення медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності, посвідчення особи з інвалідністю з вказівкою про те, що інвалідність встановлена при захисті Батьківщини, виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) тощо, засвідчені у встановленому порядку;

8) копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості з загиблим: свідоцтво про шлюб – для чоловіка/дружини, свідоцтво про народження – для батьків/дітей, документи опікуна/піклувальника, документи про усиновлення, засвідчені у встановленому порядку;

9) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника, дружини/чоловіка та їх неповнолітніх дітей або про відсутність таких прав;

10) якщо особа знаходиться на квартирному обліку – довідку про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

11) якщо в особи наявні державні нагороди чи їй присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» – копію документів, які підтверджують ці обставини;

12) за ініціативою особи можуть бути надані додаткові документи, які підтверджують потребу особи у поліпшенні житлових умов, наявність у неї тяжких життєвих обставин;

13) витяг з наказу про звільнення зі служби.

Реєстрація вказаних документів проводиться відповідальними працівниками управління документообігу та публічної інформації департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради у Журналі вхідної кореспонденції з відміткою щодо кількості прийнятих аркушів, після чого передається під розпис уповноваженому представнику Ради для розгляду. Рада зі свого складу визначає відповідальних осіб, які ведуть облік, перевірку та зберігання наданих документів. До перевірки поданих документів та нарахування рейтингових балів, окрім визначених членів Ради, за рішенням Ради можуть залучатися представники виконавчих органів Сумської міської ради та комунальних підприємств, установ, закладів та організацій.

У випадку подання заявником неповного комплекту документів Рада надсилає йому письмове повідомлення з визначенням терміну до одного місяця, протягом якого особа може усунути порушення. У випадку ненадання документів у встановлений термін особа втрачає в поточному році право на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла за цим Порядком і їй повертаються документи.

2.4. Одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла надається в межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті ОТГ на відповідний рік згідно з міською програмою «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» (далі – Програма), у розмірі 350 000 (триста п’ятдесят тисяч) гривень.

Допомога надається особам, які подали заяви у поточному році на отримання допомоги.

Період подання заяв на отримання допомоги встановлюється  з 01 січня по 31 березня поточного року.

Визначення Радою осіб, яким надається допомога, здійснюється у період з 01 квітня по 30 червня поточного року за виключенням випадків, передбачених цим Порядком.

2.5. Дата та порядок денний засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради. Особи, заяви яких будуть розглядатись на засіданні Ради, запрошуються в індивідуальному порядку за допомогою телефонного або поштового зв’язку (направлення листів з повідомленням).

Розгляд заяв осіб, які бажають отримати допомогу, здійснюється на відкритих засіданнях Ради, під час яких присутні мають право застосовувати аудіо-, фото- та відеозйомку.

2.6. Порядок визначення осіб, яким надається допомога.

2.6.1. Визначення осіб, яким надається допомога з числа осіб, передбачених підпунктами 2.2.1.-2.2.2. пункту 2.2. цього Порядку, здійснюється за рішенням Ради з урахуванням обставин майнового та сімейного стану особи, стану його здоров’я; наявності неповнолітніх дітей та/або непрацездатних членів сім’ї; забезпеченості особи житлом; наявності держаних нагород та заслуг перед містом тощо. Перелік обставин, які враховуються Радою під час визначення особи, якій надається допомога, визначається в підпункті 2.6.2. пункту 2.6. Порядку.

2.6.2. Визначення осіб, яким надається допомога з числа осіб, передбачених підпунктами 2.2.3-2.2.4. пункту 2.2. цього Порядку, здійснюється за рішенням Ради за системою нарахування кожній особі балів по встановленим критеріям, за сумою яких визначається рейтинговий список осіб, яким надається допомога. У випадку коли заявники набрали рівну кількість балів за визначеними критеріями, перевагу набуває той, який раніше надав необхідні документи до Ради в повному об’ємі.

До критеріїв відносяться:

 1. Перебування на пільговій черзі громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Сумської міської ради понад 3 роки - 2 бали
 2. Перебування на пільговій черзі громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Сумської міської ради від 1 до 3 років - 1,5 бали
 3. Перебування на пільговій черзі громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Сумської міської ради до 1 року - 1,0 бал
 4. Наявність 3-х та більше неповнолітніх дітей - 2 бали
 5. Наявність 2-х неповнолітніх дітей або 1 неповнолітня дитина та очікується народження іншої дитини - 1,5 бали
 6. Наявність неповнолітньої дитини - 1,0 бал
 7. Наявність члена сім’ї з інвалідністю - 1,0 бал
 8. Наявність державних нагород - 0,5 бала
 9. Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Суми» - 0,5 бала
 10. Наявність інвалідності ІІІ групи внаслідок війни, що сталася у зв’язку з пораненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, одержаних під час захисту Батьківщини - 1,0 бал
 11. Строк перебування у зоні АТО/ОСС за повний кожний рік - 1,0 бал

Відповідність заявника певним критеріям повинна бути документально підтверджена.

У разі виникнення питання щодо фактичного проживання заявника за адресою зареєстрованого місця проживання, за вказаною адресою направляється комісія з членів Ради для перевірки умов проживання та складання відповідного акту обстеження, який враховується при нарахуванні балів. За рішенням Ради до складу комісії можуть залучатися відповідні посадові особи виконавчих органів Сумської міської ради.

2.7. Для забезпечення самотніх учасників АТО/ООС Рада формує окремий список з цих осіб, який включається до загального списку учасників АТО/ООС (членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС) для надання їм одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла.

Самотнім учасником АТО/ООС визнається особа, яка в 2020 році досягне 50-річного та більшого віку, не має дітей та не перебуває в шлюбі станом на 22 жовтня 2019 року.

Для встановлення права на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги учасник АТО/ООС вказаної категорії подає на ім’я Сумського міського голови через управління документообігу та публічної інформації департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради документи, зазначені у підпунктах 1-4, 6, 7, 9-13 пункту 2.3. Порядку, довідку (форма № 2) про склад сім’ї та реєстрацію (дійсна протягом 1 місяця з моменту видачі).

Одноразова цільова матеріальна допомога для придбання житла надається трьом особам з вказаного окремого списку відповідно до вимог пункту 2.6.2. цього Порядку за критеріями, зазначеними у підпунктах 1-3, 8-11 підпункту 2.6.2. пункту 2.6.

У випадку рівності балів відбір осіб вказаної категорії відбувається за процедурою жеребкування в порядку, визначеному Радою, або за згодою всіх осіб із вказаного списку визначаються три особи на отримання допомоги.

2.8. Рада відповідно до пункту 2.2. Порядку своїм рішенням попередньо узгоджує загальний список учасників АТО/ООС (членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС) для надання їм одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла, який складається з осіб, відповідно до пунктів 2.6. та 2.7. Порядку.

Інформацію про визначений склад учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС секретар Ради надає на розгляд постійній комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради (далі – постійна комісія). Постійна комісія на найближчому засіданні розглядає подані документи, пропозиції щодо осіб, яким пропонується надати одноразову цільову матеріальну допомогу.

За дорученням постійної комісії відповідний виконавчий орган Сумської міської ради здійснює підготовку проекту рішення Сумської міської ради про надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла та забезпечує його внесення на розгляд сесії міської ради.

У проекті рішення Сумської міської ради зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС, якому надається одноразова цільова матеріальна допомога, розмір допомоги та інша інформація, пов’язана з наданням допомоги.

2.9. У випадку смерті учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС, відносно якого Радою прийнято рішення про узгодження на виплату одноразової цільової матеріальної допомоги, але не прийнято відповідного рішення Сумською міською радою, Рада без застосування критеріїв, визначених підпунктом 2.6.2. пункту 2.6. цього Порядку, приймає нове рішення про узгодження питання виплати цієї допомоги на користь одного із членів сім’ї померлого, попередньо визначеного ним у заяві, поданої на ім’я Сумського міського голови на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла.

У випадку смерті учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС, відносно якого вже прийнято рішення Сумською міською радою про виплату одноразової цільової матеріальної допомоги, Рада без застосування критеріїв, визначених підпунктом 2.6.2. пункту 2.6. цього Порядку, приймає нове рішення про узгодження питання виплати цієї допомоги на користь одного із членів сім’ї померлого, попередньо визначеного ним у заяві, поданої на ім’я Сумського міського голови на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги, та звертається до Сумського міського голови з листом про ініціювання ним внесення змін до відповідного рішення Сумської міської ради.

 1. Виплата одноразової цільової матеріальної допомоги

3.1. Після прийняття Сумською міською радою рішення про надання одноразової цільової матеріальної допомоги, воно спрямовується до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – Департамент), який є головним розпорядником бюджетних коштів по виплаті одноразової цільової матеріальної допомоги.

3.2. Фінансування видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла здійснюється за рахунок та в межах бюджетних призначень, передбачених у бюджеті ОТГ на відповідний рік згідно з Програмою.

3.3. Департамент після доведення йому бюджетних асигнувань для виплати одноразової цільової матеріальної допомоги відповідно до рішення Сумської міської ради, в якому визначено розмір одноразової цільової матеріальної допомоги та коло учасників АТО/ООС, членів сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, яким надається допомога, інформує зазначених у цьому рішенні осіб про необхідність відкриття ними у відділені публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – банк) поточного рахунку із спеціальним режимом використання (надалі – спеціальний рахунок).

3.4. Після відкриття спеціального рахунку учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС або їх уповноважений представник надає до Департаменту наступні документи:

 • 1) власноручно заповнену заяву, встановленої Департаментом форми, на виплату одноразової цільової матеріальної допомоги;
 • 2) копію паспорту або, за його відсутності, іншого документу, що посвідчує особу учасника АТО/члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО з пред’явленням оригіналу, а в разі якщо документи надаються уповноваженим представником – також копію його паспорту з пред’явленням оригіналу;
 • 3) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податку учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС з пред’явленням оригіналу (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
 • 4) копію договору із банком про відкриття спеціального рахунку на ім’я визначеного в рішенні Сумської міської ради учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС;
 • 5) у разі, якщо документи надаються уповноваженим представником, останнім також надається копія нотаріально посвідченої довіреності з пред’явленням її оригіналу.

3.5. Департамент за умови відсутності зауважень до наданих документів, які передбачені пунктом 3.4. Порядку, перераховує визначений рішенням Сумської міської ради розмір одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла на спеціальний рахунок, про що протягом трьох робочих днів з дня перерахування коштів повідомляє заявнику.

3.6. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок у банку учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС використовує надану йому одноразову цільову матеріальну допомогу на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку.

3.7. Для переказу коштів із спеціального рахунку учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС подає до банку заяву про переказ коштів на придбання житла, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату договору купівлі-продажу житла, а також письмову згоду Департаменту на перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплату за договором.

Для отримання вказаної згоди учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС подає до Департаменту один примірник договору, в якому зазначено, що житло набувається у власність учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС.

Департамент у разі дотримання вимог, обумовлених пунктом 3.8. Порядку, протягом трьох робочих днів надає заявнику письмову згоду на перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

3.8. Департамент дає згоду на переказ коштів зі спеціального рахунка учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС житла (без права укладення договору на правах спільної сумісної або часткової власності з іншими особами, окрім випадку, передбаченого абзацом 7 пункту 3.8. Порядку) в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку;

2) строк виконання зобов’язань по договору купівлі-продажу житла не перевищує одного місяця з дня його укладення;

3) у разі коли предметом договору є індивідуальний житловий будинок (його частина), кошти можуть також спрямовуватися на придбання земельної ділянки або її частини, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі;

4) у разі коли сторонами за договором купівлі-продажу житла не є близькі особи (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки між собою), про що зазнається у договорі купівлі-продажу;

5) у разі, коли договір містить зобов’язання учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС щодо неможливості відчуження придбаного житла протягом трьох років з моменту укладення договору купівлі-продажу.

Учасник АТО/ООС має право укласти договір придбання житла разом із подружжям на праві спільної часткової власності із зазначенням частки учасника АТО/ООС у розмірі суми одноразової цільової матеріальної допомоги.

Не є підставою для відмови Департаменту у переказі коштів зі спеціального рахунка обставина перевищення ціни договору розміру одноразової цільової матеріальної допомоги, розміщеної на спеціальному рахунку заявника.

3.9. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пункті 3.8. Порядку, Департамент письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

Учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС має право повторно звернутися до Департаменту із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором або оскаржити відмову до суду.

3.10. Якщо учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок у банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів на придбання житла або помер до моменту отримання згоди від Департаменту на переказ коштів, банк самостійно повертає кошти зі спеціального рахунка учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС на рахунок Департаменту, які у подальшому повертаються Департаментом до бюджету ОТГ.

3.11. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла на спеціальному рахунку, банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів одноразової цільової матеріальної допомоги на рахунок Департаменту, які у подальшому повертаються Департаментом до бюджету ОТГ.

3.12. Протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня перерахунку коштів зі спеціального рахунку учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС або їх уповноважений представник подає до Департаменту інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло. Вказану інформацію Департамент передає до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради з метою визначення необхідності внесення змін до переліку осіб, що перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

У випадку неподання до Департаменту інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло Департамент через правове управління Сумської міської ради з’ясовує наявність зареєстрованого права на придбане майно в учасника АТО/ООС, члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС. У випадку відсутності такої інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вирішується питання про звернення до правоохоронних органів.

3.13. Якщо особа перебуває на квартирному обліку за місцем роботи – вона протягом п’яти календарних днів з дня внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зобов’язана повідомити про це за місцем роботи.

3.14. Усі питання, що не врегульовані даним Порядком і стосуються спірних питань, пов’язаних з виплатою одноразової цільової матеріальної допомоги, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

3.15. У випадку укладення учасником АТО/ООС, членом сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС правочину, який в подальшому буде визнаний судом недійсним або учасник АТО/ООС, член сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС відмовився від правочину або правочин припинено (розірвано) з інших підстав, наслідком чого виникає зобов’язання сторони (продавця) правочину повернути кошти, зазначені кошти повертаються до бюджету ОТГ у добровільному порядку протягом одного місяця з моменту виникнення одного з наведених юридичних фактів або Сумська міська рада стягує ці кошти в судовому порядку.

3.16. Особа, яка отримала одноразову цільову матеріальну допомогу, самостійно несе цивільно-правову відповідальність та приймає на себе всі ризики, пов’язані з вибором продавця житла та з якістю житлового приміщення.

 1. Обсяг фінансування надання одноразової цільової матеріальної допомоги

4.1. Прогнозні показники щодо забезпечення житлом учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та необхідні обсяги фінансування:

Період дії Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

Обсяг фінансування (тис.грн.) з міського бюджету м.Суми           

21 000,0

21 000,0

21 000,0

     

Обсяг фінансування (тис.грн.) з бюджету ОТГ

     

21 000,0

21 000,0

105 000,0

 

Сумський міський голова                                                              О.М. Лисенко