005.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 13 липня 2021 року був затверджений із 177 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили питанням відмови громадянам у наданні земельних ділянок.

 Так, одноголосно погоджене питання відмови Дахну Олександру Сергійовичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: Сумська область, Сумський район, біля земельної ділянки з кадастровим номером 5924786800:02:001:0897 орієнтовною площею 0,1200 га, для ведення садівництва у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам чинних нормативно-правових актів: зазначена на графічних матеріалах, доданих до клопотання заявника земельна ділянка знаходиться поза межами м. Суми, не відноситься до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, відповідно розпорядження нею не належить до повноважень Сумської міської ради.

Також відмовлено Ладиці Олександру Петровичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, біля земельної ділянки з кадастровим номером 5924788700:01:002:0829, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам нормативно-правових актів, а саме: зазначена земельна ділянка передана у приватну власність, що посвідчено державним актом на право приватної власності на землю (вул. Олексіївська, 7).

Постійною комісією відмовлено Іваненку Владиславу Івановичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, просп. Козацький, відповідно до наданого графічного матеріалу, орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у зв’язку з частковим потраплянням земельної ділянки за межі території міста Суми та частковим потраплянням у функціональну зону ТР-2 (в межах проектних червоних ліній магістральної загальноміського значення вулиці – проспекту Козацький), де розміщення садибної житлової забудови не передбачено.

Одноголосно погоджене питання відмови Руденку Дмитру Олександровичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, вул. Зарічна, біля будинку № 9/1, орієнтовною площею 0,0500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, містобудівній документації, а саме:
1) Плану зонування території міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, та схемі планувальних обмежень, яка є його невід’ємною складовою, згідно з якими запитувана земельна ділянка потрапляє в межі зони охоронного ландшафту, де забороняється будівництво капітальних будівель і споруд;
2) Державним будівельним нормам України ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104, у зв’язку з проходженням через земельну ділянку підземних інженерних мереж газопостачання високого тиску d=720мм та транзитного водогону d=250мм і d=800мм які мають відповідну охоронну зону та навколо яких має зберігатися вільна територія, необхідна для обслуговування.

Одноголосно погоджене питання відмови Станченку Сергію Петровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, вул. Металургів, біля будинку № 5 для будівництва індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0015 га у зв’язку з відсутністю підстав набуття права власності на земельну ділянку відповідно до частини першої статті 81 Земельного кодексу України, а саме тим, що відповідно до поданих документів Станченко Сергій Петрович є громадянином іншої держави.

Постійною комісією погоджене питання щодо надання земельній ділянці за адресою: м. Суми, Покровська площа, 10 статусу «вимушеної невідповідності вимогам Плану зонування території міста Суми» та надано доручення управлінню архітектури та містобудування Сумської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення.

Загалом на засіданні постійної комісії 13 липня 2021 року було розглянуто понад 40 питань порядку денного.