003.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 16.09.2021 року був затверджений із 287 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили питанням відмови громадянам у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Так, постійною комісією затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надано у власність учаснику АТО/ООС Гаркавенку Євгенію Вікторовичу земельну ділянку, розташовану в межах с. Піщане, на території Сумської міської територіальної громади (Піщанський старостинський округ), площею 0,1716 га, кадастровий номер 5910191500:01:005:0514. Категорія та цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Постійною комісією відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Макрос» у наданні в оренду земельних ділянок за адресою: м. Суми, в районі Блакитних озер біля дачного кооперативу «Залізничник», кадастрові номери: 5910136300:06:001:0202 та 5910136300:06:001:0203 у зв’язку з відсутністю відомостей про земельні ділянки з кадастровими номерами 5910136300:06:001:0202 та 5910136300:06:001:0203 у Державному земельному кадастрі.

Депутатами відмовлено Зваді Євгену Петровичу у наданні в оренду земельної ділянки за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 75 А, площею 0,1349 га, кадастровий номер 5910136600:23:037:0006, категорія та функціональне призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, під розміщення станції технічного обслуговування автомобілів, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки містобудівній документації, а саме: згідно з Планом зонування території міста Суми, затвердженим рішенням сесії Сумської міської ради від 06 березня 2013 року № 2180-МР, земельна ділянка знаходиться в навчальній зоні, Г-3, де переважними видами використання даної зони розміщення станції технічного обслуговування автомобілів не передбачено.

Постійною комісією відмовлено КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» у погодженні технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 48, кадастровий номер 5910136600:16:005:0020, площею 3,2238 га, категорія та цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, яка перебуває в постійному користуванні юридичної особи на підставі витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 232100556 від 11.11.2020, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2218857659101 на три земельні ділянки площами: 0,1340 га, 0,4079 га, 2,6819 га з таких підстав:
- невідповідністю розробленої та поданої на погодження до Сумської міської ради технічної документації щодо поділу земельної ділянки пункту «е» статті 56 Закону України «Про землеустрій» у зв’язку з відсутністю у складі вищевказаної документації нотаріально посвідченої згоди на поділ земельної ділянки користувачів земельної ділянки;
- невідповідністю встановлених обмежень щодо використання земельних ділянок площами 0,1340 га та 2,6818 га, утворених в результаті розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 5910136600:16:005:0020, відомостям з Державного земельного кадастру;
- невстановлення та невідображення у розробленій технічній документації щодо поділу земельної ділянки обмежень щодо використання земельних ділянок площами 0,1340 га, 0,4079 га, 2,6819 га у відповідності до: 1) Плану зонування території міста Суми, затвердженому рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, у зв’язку з їх потраплянням в межі санітарно-захисної зони підприємств I-III класу шкідливості (ПАТ «Насосенергомаш»);
2) Історико-архітектурного опорного плану міста Суми (Основне креслення з позначенням зон охорони пам’яток), який є невід’ємною складовою Проекту внесення змін до генерального плану міста Суми, у зв’язку з їх розташуванням в межах території Центрального історичного ареалу міста та комплексній охоронній зоні об’єктів культурної спадщини вздовж вулиці Привокзальної, а на самій ділянці розташована пам’ятка архітектури місцевого значення «Духовне училище» (1890-1891 р.р.), що включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 10.02.2020 № 630, охоронний номер 2763-См);
- необхідністю розроблення містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, у відповідності до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» у зв’язку з потраплянням земельної ділянки в межі пам’ятки архітектури.

Постійною комісією відмовлено ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "АКАЦІЯ-3" у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки за адресою: м. Суми, пров. Гетьманський, 23/3, орієнтовною площею 0,5000 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з таких підстав:
- земельна ділянка, зазначена на доданому до клопотання графічному матеріалі, потрапляє на сформовану земельну ділянку з кадастровим номером 5910136600:20:032:0003, площею 6,0000 га, що унеможливлює формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав у порядку їх відведення із земель комунальної власності за проектами землеустрою, оскільки її формування зі сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 5910136600:20:032:0003 відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України можливо здійснити лише шляхом її поділу на підставі відповідної технічної документації із землеустрою;
- у зв’язку з відсутністю встановленого Кабінетом Міністрів порядку безоплатної передачі у власність земельної ділянки співвласникам багатоквартирного будинку на якій розташований багатоквартирний будинок, передбаченого статтею 42 Земельного кодексу України.

Постійною комісією відмовлено Коцарю Роману Сергійовичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка за адресою: м. Суми, вул. Остапа Вишні №2, №4, орієнтовною площею 0,10 га, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, а саме:

  • Плану зонування території міста Суми, затвердженого рішенням сесії Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, згідно з яким запитувана земельна ділянка знаходиться в рекреаційній зоні озеленених територій загального користування Р-3, де розміщення індивідуальних житлових будинків не передбачено;
  • Державним будівельним нормам України ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (додаток И.1 (обов’язковий), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 № 104, у зв’язку з проходженням через земельну ділянку підземних інженерних мереж двох водопроводів d=600 мм і d=40 мм, які мають відповідну нормативну охоронну зону, що обмежує можливість будь якої забудови цієї ділянки.

Загалом на засіданні постійної комісії 16 вересня 2021 року було розглянуто понад 120 питань порядку денного, надані відповідні доручення та рекомендації структурним підрозділам щодо їх виконання.