003.jpg

Порядок денний засідання постійної комісії 20.12.2021 року був затверджений із 210 питань. Основну увагу при розгляді питань порядку денного депутати приділили наданню/відмові у наданні громадянам дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Постійною комісією надано Зарецькій Лідії Григорівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 136/1, біля земельної ділянки з кадастровим номером 5910136300:12:002:2003, орієнтовною площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів.

Постійною комісією відмовлено Павленку Сергію Володимировичу в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за адресою: м. Суми, вул. Сєченова, біля буд. № 25, орієнтовною площею 0,0900 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам містобудівної документації та державним будівельним нормам, а саме:
1) Плану зонування території міста Суми, затвердженому рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, згідно з яким земельна ділянка, зазначена на доданому до клопотання заявниці графічному матеріалі, частково знаходиться на існуючій території підзони садибної житлової забудови Ж-1с, яка потрапляє в межі санітарно-захисної зони виробничих підприємств, де розміщення садибної житлової забудови не передбачено;
2) невідповідністю вимогам пункту 5.10. Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.06.1996 № 173, де зазначено, що в межах санітарно-захисної зони виробничих підприємств розміщення нових житлових будинків забороняється.

Постійною комісією відмовлено Єрмак Тетяні Іванівні в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та наданні у власність земельної ділянки за адресою: м. Суми, вул. Лепехівська, 81/1, площею 0,0798 га, кадастровий номер 5910136600:15:005:1139, яка знаходиться у неї в користуванні, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки містобудівній документації та нормативно-правових актів, а саме:
- Плану зонування території міста Суми, затвердженому рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, а саме потраплянням земельної ділянки частково в зону садибної житлової забудови Ж-1 та частково в межі зони транспортної інфраструктури ТР-2 - проектних червоних ліній магістральної районного значення вулиці Лепехівська, яка відноситься до земель комунальної власності (землі загального користування, які не можуть бути передані у приватну власність).

Депутатами відмовлено Ховрич Євгенії Іванівні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки за адресою: м. Суми, на території колишнього садівницького товариства «Тепличний», земельна ділянка № 115, орієнтовною площею 0,0600 га, для індивідуального садівництва у зв’язку з наявністю рішення виконавчого комітету Сумської міської ради народних депутатів від 16.12.1993 № 723 «Про передачу в приватну власність земель» стосовно передачі земельної ділянки № 115, площею 0,06 га, для садівництва у приватну власність іншій особі.

Одноголосно погоджене питання щодо відмови КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СУМИЖИЛКОМСЕРВІС» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки за адресою: м. Суми, вул. Харківська, біля буд. № 127, орієнтовною 0,5000 га, під розміщення майданчика для перероблення великогабаритних та ремонтних відходів (оброблення та видалення безпечних відходів у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта містобудівній документації та нормативно-правових актів:
- Плану зонування території міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР, згідно з яким земельна ділянка, зазначена на доданому до клопотання графічному матеріалі, частково знаходиться в функціональній зоні СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок ТР-3 та частково в межі функціональної зони транспортної інфраструктури ТР-2 – проектних червоних ліній магістральних загальноміського значення вулиць, на місці перспективної транспортної розв’язки у двох рівнях, де переважними, супутніми видами використання вказаних зон розміщення ділянок для заявлених цілей не передбачено;
- Схемі санітарного очищення Сумської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженої рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.04.2020 № 215 «Про затвердження Схеми санітарного очищення Сумської міської об’єднаної територіальної громади», згідно з якою вже визначені місця для складування та переробки відходів.

Постійною комісією надано в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «СУМИ ЛЮКС СЕРВІС» земельної ділянки за адресою: м. Суми, проспект Курський, 30, площею 0,4873 га, строком на 5 років, під розміщеною столовою.

Одноголосно погоджене питання надання в оренду земельної ділянки Приватному підприємству «Марс» за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут, площею 0,0086 га, строком на 5 років, під розміщеним магазином.

Постійною комісією поновлено договір оренди земельної ділянки, укладений з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АГРОТЕХСЕРВІС» за адресою: м. Суми, проспект Курський, 105, площею 4,2490 га, під розміщення виробничої бази, строком на 5 років.

Загалом на засіданні постійної комісії 20.12.2021 року було розглянуто понад 60 питань порядку денного, надані відповідні доручення та рекомендації структурним підрозділам щодо їх виконання.