0012.jpg

Сумський міський голова

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович 

Є головною посадовою особою територіальної громади Сумської міської територіальної громади.

Виконує свою роботу відповідно до вимог статті 12, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Забезпечує у межах, наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на території Сумської міської ТГ, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади в галузях житлово-комунального господарства, енергозабезпечення об’єктів комунального господарства, фінансів, бюджету, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

пункт «б», підпункти 1, 2;

Стаття 29

пункт «а», підпункти 2, 3;

Стаття 30

пункт «а», підпункти 1, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

пункт «б», підпункти 1, 2, 4, 11, 13;

Стаття 31

пункт «а», підпункти 1, 2, 3, 4, 12;

пункт «б»,  підпункти 1, 3, 6;

Стаття 33

частина 1, пункт «б», підпункти 7, 71, 12;

Стаття 34

частина 1, пункт «а», підпункти 2, 4;

Стаття 36

підпункт 4;

Стаття 38

частина 1, пункт «а», підпункт 7;

пункт «б»,  підпункт 2.

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

Спрямовує діяльність заступників міського голови, старост розподіляє між ними обов’язки.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

 Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і загальної чисельності апарату та виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету, витрат на  їх утримання, кандидатури секретаря міської ради.

Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчим комітетом.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях.

Очолює роботу по впровадженню стратегії розвитку міста Суми.

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднення затверджених радою програм, бюджету та звітів про їх виконання.

Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями Сумської міської ТГ та зарубіжними партнерами.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників департаментів,  управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»).

Погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території Сумської міської ТГ, які перебувають у державній власності.

Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних (у тому числі валютних) коштів.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Організовує роботу щодо складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід та результати виконання бюджету.

Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Вирішує питання організації обслуговування населення підприємствами і установами житлово-комунального господарства, забезпечення їх стабільної роботи,  належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг з управління багатоквартирним будинком, які надаються населенню, ремонту та утримання мереж тепло- та водозабезпечення.

Координує роботу щодо встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.

Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) послуги.

Координує питання утримання, капітального, поточного ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду та комунального господарства.

Координує питання ремонту та утримання шляхів і вулиць Сумської міської ТГ, мостів та інших споруд.

Координує роботу по забезпеченню енергоресурсами об’єктів міського господарства.

Організовує роботу виконавчих органів міської ради по забезпеченню виконання вимог законодавства, в межах наданих повноважень, з питань стратегічного розвитку теплоенергетики.

Вносить пропозиції щодо поліпшення експлуатації та перспективного розвитку водозабірних, каналізаційних, очисних споруд і мереж Сумської міської ТГ, організації економного тепло-, водопостачання житлово-комунальними та іншими підприємствами.

Організовує відповідно до чинного законодавства контроль за  експлуатацією житлового фонду підприємствами  житлово-комунального господарства незалежно від їх форми власності (крім будинків приватного сектору).

Координує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

Сприяє роботі по створенню органів самоорганізації населення, товариств співвласників будинків тощо.

Організовує роботу по благоустрою Сумської міської ТГ, залученню на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

Сприяє вирішенню питань енергозбереження в підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Є начальником цивільного захисту Сумської міської ТГ.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань, у межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів міської ради, міських підприємств, установ, організацій:

 • департаменту фінансів, економіки та інвестицій (в частині повноважень щодо бюджету та фінансів);
 • департаменту інфраструктури міста;
 • комунального підприємства «Шляхрембуд»;
 • комунального підприємства «Сумижилкомсервіс»;
 • комунального підприємства «Сумитеплоенергоцентраль»;
 • підприємств водо-, тепло-, газопостачання, забезпечення електричною енергією та нафтопродуктами (незалежно від форм власності), у т.ч. ПАТ «Сумиобленерго», ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», ТОВ «Сумитеплоенерго», Дирекції «Котельня північного промвузла», КП «Міськводоканал», АТ «Сумигаз», ТОВ «СУМИГАЗ ЗБУТ»;
 • підприємств по обслуговуванню житла (незалежно від форм власності), в т.ч. ПРБП «Рембуд», ТОВ КК «Коменерго-Суми»,  ТОВ «Форекс Плюс», ТОВ «КК «ДомКомСуми», ТОВ «Сумитехнобудсервіс» та інших підприємств, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком;
 • підприємств, які забезпечують належний санітарний стан та благоустрій Сумської міської ТГ, у т.ч. ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «А‑Муссон», КП «Спеціалізований комбінат», КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло», КП «Зелене будівництво», КП «Центр догляду за тваринами».

Координує роботу:

 • міської міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів мереж центрального опалення, постачання гарячої води.

Вирішує питання взаємодії з:

 • Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області;
 • управлінням державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області;
 • департаментом житлово-комунального господарства та енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації.

Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у міській раді.

Очолює комісію з питань захисту прав дитини.

Очолює міську комісію з питань боротьби зі злочинністю.

Організовує формування політики у сфері якості, розробку цілей якості та заходів, спрямованих на їх досягнення. Контролює їх виконання.

Підписує договори оренди земельних ділянок.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади.