002.jpg

Дата народження: 15 червня 1988 року у м.Суми

Громадянство: Громадянин України

Освіта: вища

У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за напрямом «Менеджмент» і здобув кваліфікацію бакалавра з менеджменту.

У 2010 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобув кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2023 році закінчив Сумський національний аграрний університет і здобув кваліфікацію: магістр, галузь знань «Аграрні науки та продовольство», спеціальність «Лісове господарство».

Дата народження: 6 січня 1986 року у м.Суми

Громадянство: Громадянин України

Освіта: вища

У 2008 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «Правознавство» і здобув кваліфікацію «юрист».

У 2011 році закінчив Харківський Національний університет внутрішніх справ за напрямком підготовки «Правознавство» та здобув кваліфікацію «бакалавр права».

У 2022 році закінчив Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за напрямком підготовки «Менеджмент», здобув кваліфікацію «магістр з менеджменту; керівник підприємства, установи, організації; менеджер (управитель) в освіті та соціальній сфері».