002.jpg

1395387270_syapak

Дата народження: 6 січня 1964 року у с. Подорожнє Стрийського району Львівської області.

Громадянство: Громадянин України

Освіта: У 1991 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут (спеціалізація «Лікувальна справа»).

У 2010 року закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, здобув фах магістра державного управління.

У листопаді 2013 року закінчив там же аспірантуру.

Досвід роботи:

У 1991 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут (спеціалізація «Лікувальна справа») та ординатуру у Сумському пологовому будинку №2 (нині обласний перинатальний центр), де працював на посаді ургентного лікаря, з 1999 року – на посаді завідувача відділенням.

Депутат Сумської міської ради ІІІ (1998-2002рр.) та ІV (2002-2006рр.) скликань.

Із квітня 2006 року по серпень 2008 року – заступник міського голови м.Суми.

Із вересня 2008 року по лютий 2010 року навчався у Національній академії державного управління при Президентові України, здобув фах магістра державного управління.

Із квітня 2010 року – заступник начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради (з 1 жовтня 2010 року – заступник начальника управління з питань надання соціальних послуг).

Із листопада 2010 року по листопад 2013 року – навчання в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

З грудня 2013 по лютий 2014 року - начальник управління документообігу та технічного забезпечення.

З березеня 2014 по вересень 2017 року - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Із вересня 2017 року - призначений на посаду заступника міського голови, керуючого справами виконвчого комітету. 

Має більше тридцяти друкованих  наукових праць з державного управління, з них дві монографії у співавторстві.

Телефон приймальні - 700-565

Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; mail@smr.gov.ua

Графік проведення особистого прийому громадян

Порядок проведення особистого прийому громадян

Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого комітету
ПАК С.Я.

Забезпечує організацію здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах  транспорту та зв’язку, архівної справи, проведення виборів та референдумів, ведення Державного реєстру виборців, відзначення державними нагородами України, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

Організовує роботу апарату виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного, кадрового, господарського, матеріально-технічного, автотранспортного та соціального забезпечення діяльності виконавчого комітету.

Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених такими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Стаття 27

пункт «а», підпункти 1, 4, 7;

Стаття 28

пункт «а», підпункти 2, 5, 8;

пункт «б», підпункт 2;

Стаття 29

пункт «а»,  підпункти 2, 3;

Стаття 30

пункт «а», підпункти 1, 4, 71, 10, 101, 102, 12,14,

пункт «б»,  підпункти 1, 2, 4, 13;

Стаття 31

пункт «а», підпункти 4, 12;

Стаття 36

підпункт 4;

Стаття 38

частина 1, пункт «а», підпункти 3, 10;

частина 2, підпункти 4; 5;

Стаття 39.

У своїй роботі безпосередньо підпорядкований міському голові.

Координує роботу щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на транспортні послуги.

Координує роботу підприємств транспорту і зв’язку, а також надавачів телекомунікаційних послуг.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

Координує роботу з питань затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності.

Координує роботу з питань цілодобового прийому в телефонному режимі звернень від громадян міста, які потребують невідкладного вирішення або вирішення яких зволікається, повідомлень про виникнення аварійних ситуацій у роботі міського господарства  та щодо організації взаємодії служб міста по ліквідації аварійних ситуацій, що виникли в діяльності міського господарства і призвели до  перебоїв у наданні послуг по забезпеченню життєдіяльності міста.

Організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань виконавчого комітету.

Забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів міської ради та її виконавчих органів.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом, здійснює добір кадрів. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення.

Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради.

Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення відзнаками міського голови.

Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить міський голова.

Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

Забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань виконавчого комітету, інших засідань, нарад, які проводить міський голова, підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд.

Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства.

Здійснює організацію діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів.

Контролює виконання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради рішень органів державної влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень виконавчого комітету.

Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради.

Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради.

Організовує спільно з балансоутримувачами нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем приміщень, у яких розташовуються виконавчі органи міської ради.

Забезпечує спільно з балансоутримувачами розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень виконавчих органів міської ради, проведення робіт з благоустрою та озеленення прилеглих територій.

Здійснює розробку та подає на затвердження міському голові проекти кошторисів адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування виконавчого комітету міської ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Організовує роботу по забезпеченню виконання вимог законодавства щодо державних закупівель.

Координує питання здійснення державних закупівель у Сумській міській раді, функціонування системи публічних закупівель.

Організовує роботу по контролю за використанням державної мови в місті.

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань в межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів міської ради, міських підприємств, установ, організацій:

 • управління з господарських та загальних питань;
 • відділу організаційно-кадрової роботи;
 • архівного відділу;
 • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділів ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми;
 • відділу з конкурсних торгів;
 • відділу протокольної роботи та контролю;
 • відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг;
 • відділу «Служба 15-80»;
 • комунального підприємства «Електроавтотранс»;
 • КП «Паркінг»;
 • комунальної установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба»;
 • підприємств транспорту;
 • операторів надання послуг кабельного телебачення та телекомунікаційних послуг.

Координує роботу:

 • комісії по дотриманню законодавства України про свободу слова та релігійні організації;
 • громадської ради при виконавчому комітетові міської ради;
 • експертної ради з підтримки книговидавничої справи та книгорозповсюдження;
 • конкурсного комітету для визначення на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб - підприємців, які можуть виконувати необхідні обсяги перевезень і забезпечувати якість надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми;
 • комісії з питань роботи міського пасажирського транспорту.

Сприяє надходженню цільових (у тому числі валютних) коштів відповідно до прийнятого радою положення про ці кошти.

Бере участь у веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у підвідомчих установах та організаціях.

Вирішує питання взаємодії виконавчих органів міської ради за належністю з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

Здійснює організацію виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

За дорученням міського голови або особи, що виконує його обов’язки, організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

Декларація про доходи за 2015 рік

Електронна декларація про доходи за 2016 рік

Електронна декларація про доходи за 2017 рік

Електронна декларація про доходи за 2018 рік