003.jpg

Загальні положення

 1. Почесною відзнакою Сумської міської ради «За заслуги перед містом» нагороджуються мешканці міста Суми, регіонів України, громадяни інших країн, які зробили видатний внесок у розвиток міста Суми, піднесення його статусу або в знак великої поваги до їх громадської чи професійної діяльності.
 2. Почесна відзнака «За заслуги перед містом» має наступні ступені:
 • Почесна відзнака «За заслуги перед містом» І ступеня
 • Почесна відзнака «За заслуги перед містом» II ступеня
 • Почесна відзнака «За заслуги перед містом» III ступеня

Вищим ступенем Почесної відзнаки є І ступінь.

3. Нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед містом» І ступеня здійснюється на підставі рішення Сумської міської ради, II ступеня – на підставі рішення виконавчого комітету, III ступеня – на підставі розпорядження міського голови.

 Порядок представлення до нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед містом» 

 1. Подання про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед містом» І ступеня вноситься на розгляд Сумської міської ради міським головою, виконавчим комітетом Сумської міської ради, постійними комісіями Сумської міської ради, керівниками виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ організацій міста.
 2. Подання про відзначення вноситься, як правило, за місяць до дати нагородження.
 3. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження Почесною відзнакою.
 4. У разі якщо подання вноситься керівником підприємства, установи, організації міста, воно погоджується з керівником відповідного структурного підрозділу та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за належністю).
 5. Подання про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед містом» II ступеня вноситься на розгляд виконавчого комітету міським головою, керівниками виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ організацій міста.
 6. Подання про відзначення вноситься, як правило, за місяць до дати нагородження.
 7. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження Почесною відзнакою.
 8. У разі, якщо подання вноситься керівником підприємства, установи, організації міста, воно погоджується з керівником відповідного структурного підрозділу та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за належністю).
 9. Подання про нагородження Почесною відзнакою «За заслуги перед містом» III ступеня вноситься на розгляд міського голови, керівниками виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств, установ організацій міста.
 10. Подання про відзначення вноситься, як правило, за місяць до дати нагородження.
 11. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження Почесною відзнакою.
 12. Подання погоджується з керівником відповідного структурного підрозділу та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за належністю). 

 

Порядок вручення Почесної відзнаки «За заслуги перед містом»

 1. Вручення Почесної відзнаки проводиться в обстановці урочистості та гласності.
 2. Почесну відзнаку, як правило, вручає міський голова.
 3. За дорученням міського голови Почесну відзнаку може вручати секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету.
 4. Разом з Почесною відзнакою вручається посвідчення встановленого зразка та надається грошова винагорода у сумі: 300 гривень – до Почесної відзнаки І ступеня; 200 гривень – до Почесної відзнаки II ступеня; 150 гривень до Почесної відзнаки III ступеня. 

Порядок зберігання та видачі дублікатів Почесної відзнаки «За заслуги перед містом»

 1. Облік і реєстрацію громадян, нагороджених Почесною відзнакою, підготовку відповідних проєктів рішень та розпоряджень здійснює відділ організаційно-кадрової роботи.
 2. Збереження виготовлених Почесних відзнак та посвідчень до них забезпечує господарський відділ міської ради.
 3. У випадку втрати (псування) Почесної відзнаки дублікат не видається.