007.jpg

Розпорядження міського голови №41-Р від 23.02.2015 «Про заснування заохочувальних відзнак міського голови»

Нагрудний знак «Подяка міського голови» складається з чотирьох елементів: хреста, сяйва, лаврового вінка та герба міста Суми.

Основою знака є хрест золотого металу, заповнений синьою емаллю. Хрест покладено на сяйво зі сріблястого металу – символ слави. Центральною частиною композиції є круглий медальйон із золотистого металу, заповнений білою емаллю, з гербом міста Суми та написом «Подяка міського голови», розташованим на білому тлі.

Медальйон покладено на лавровий вінок золотистого металу.

Кольори та метали знаку:

 • білий – чистота, правда, мир;
 • синій (лазур) – честь, бездоганність, щирість, досконалість;
 • срібло – чистота, гідність, мудрість;
 • золото – велич, багатство.

Розмір знака: 48x48 мм.

 1. Знак «Подяка міського голови» – це відзнака міського голови, якою нагороджуються особи, що своєю виробничою, службовою, громадською і благодійною діяльністю, спрямованою на користь територіальної громади міста Суми, внесли значний вклад в його соціально-економічний розвиток, в справу примноження надбань в соціально-культурній сфері, збагачення духовності і зміцнення моралі, тощо.
 2. Знаком «Подяка міського голови» відзначаються керівники та знатні фахівці трудових і творчих колективів міста, підприємств, установ та організацій, громадські діячі, державні службовці і працівники органів місцевого самоврядування та інші особи, котрі мають особливі заслуги перед територіальною громадою міста Суми.
  Знаком «Подяка міського голови» можуть бути нагороджені як громадяни міста Суми, так і інших регіонів України та іноземних держав за наявності відповідних підстав для заохочення.
  Переважно цим знаком нагороджуються особи, які попередньо заохочувались міським головою іншими видами відзнак за відповідний внесок в розвиток міста.
  Подякою міського голови нагороджуються також трудові колективи підприємств, установ та організацій.
 3. Подання та нагородний лист встановленого зразка, в якому відзначаються об’єктивні дані та коротка характеристика виробничої та громадської діяльності особи, що представляється до нагородження, підписуються керівниками підприємств, організацій і установ та погоджуються з відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків. У поданні про нагородження вказуються:
  • Прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади.
  • Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце вручення нагородження.
  • Вид нагороди.
  • Конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження (в випадку представлення до відзнаки трудового колективу).
  При відзначенні трудових колективів підприємств, установ та організацій нагородній лист не заповнюється. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг.
  Зазначені документи надсилаються до відділу документообігу та контролю департаменту комунікацій та інформаційної політики міської ради не пізніше, ніж за місяць до дати нагородження.
 4. Подання про нагородження знаком «Подяка міського голови» вноситься на ім’я міського голови.
 5. Погоджене міським головою подання з нагородним листом надсилається заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету для накладення відповідної резолюції (згідно з розпорядженням про розподіл обов’язків). В подальшому, виконання подання здійснюється управлінням організаційно-кадрової роботи, яке готує проект розпорядження міського голови про нагородження.
 6. Організація вручення знаку «Подяка міського голови» покладається на керівників структурних підрозділів міської ради.
 7. Вручення знаку «Подяка міського голови» проводиться міським головою або від його імені та за дорученням – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчому комітету в обстановці урочистості і гласності. До знаку «Подяка міського голови» додається бланк «Подяка міського голови».
 8. Нагородженим Подякою міського голови може встановлюватися і виплачуватися премія за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, де вони працюють, згідно з рішенням керівника та відповідно до чинного законодавства.
 9. Копія розпорядження міського голови щодо нагородження знаком «Подяка міського голови» надсилається за місцем роботи або служби нагородженої особи. В трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.
 10. Облік і реєстрацію осіб, нагороджених знаком «Подяка міського голови», здійснює управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
  Друкування тексту в бланках забезпечує управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 11. При невиконанні вимог пункту 3 цього розпорядження документи повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про нагородження, із супровідним листом за підписом заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків.
  У разі надання матеріалів із порушенням термінів, рішення про нагородження приймається міським головою з врахуванням конкретних заслуг та досягнень особи, що представляється до нагородження.
 12. У разі втрати (псування) знаку «Подяка міського голови» або бланку до нього, їх дублікат не видається.
 1. Почесна грамота міського голови (далі – Почесна грамота) заснована для нагородження громадян, трудових та творчих колективів міста з метою відзначення їх сумлінної праці, за особистий внесок у розбудову міста і досягнення високих показників у відповідних галузях та сферах, благодійницьку та громадську діяльність, спортивні досягнення.
 2. Почесною грамотою відзначаються особи чи трудові колективи за досягнуті результати, які перевищують середні показники по відповідних галузях та сферах міського господарства, значні заслуги в науці, охороні здоров’я, за благодійницьку та активну громадську діяльність, показники в боротьбі зі злочинністю, на службі в органах місцевого самоврядування.
 3. Почесною грамотою можуть бути нагороджені жителі міста Суми, а також громадяни України та інших держав, які зробили значний внесок у розвиток міста.
 4. Подання та нагородний лист встановленого зразка, в якому відзначаються об’єктивні дані та коротка характеристика виробничої та громадської діяльності особи, які висуваються для нагородження Почесною грамотою, підписуються керівниками підприємств, організацій і установ та головами комітетів профспілок і погоджуються з відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків. У поданні про нагородження вказуються:
  • Прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади.
  • Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце вручення нагородження.
  • Вид нагороди.
  • Конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження (в випадку представлення до відзнаки трудового колективу).
  При відзначенні трудових колективів підприємств, установ та організацій нагородній лист не заповнюється. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг.
  Зазначені документи надсилаються до відділу документообігу та контролю департаменту комунікацій та інформаційної політики міської ради не пізніше, як за 20 днів до нагородження.
 5. Подання про нагородження Почесною грамотою вносяться на ім’я міського голови.
 6. Погоджене міським головою подання з нагородним листом про нагородження Почесною грамотою надсилається заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету для відповідної резолюції щодо подальшого виконання подання (згідно з розпорядженням про розподіл обов’язків).
  Проект розпорядження міського голови про нагородження готує управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 7. Організація вручення Почесної грамоти покладається на керівників структурних підрозділів міської ради.
 8. Вручення Почесної грамоти проводиться міським головою або від його імені та за дорученням – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради чи заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету в обстановці урочистості і гласності.
 9. Нагородженим Почесною грамотою міського голови може встановлюватися і виплачуватися премія за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, де вони працюють, згідно з рішенням керівника та відповідно до чинного законодавства.
 10. Копія розпорядження міського голови про нагородження Почесною грамотою надсилається за місцем роботи або служби нагородженого. В трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.
 11. Облік і реєстрацію осіб, нагороджених Почесною грамотою, здійснює управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
  Друкування тексту грамот забезпечує управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 12. При невиконанні вимог пункту 3 цього розпорядження документи повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про нагородження, із супровідним листом за підписом заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків.
  У разі надання матеріалів із порушенням термінів, рішення про нагородження приймається міським головою з врахуванням конкретних заслуг та досягнень особи, що представляється до нагородження.
 13. У разі втрати (псування) Почесної грамоти міського голови, дублікат не видається.
 1. Грамота міського голови (далі – Грамота) є заохоченням, яке запроваджується для відзначення працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій міста за досягнуті успіхи у відповідній сфері діяльності, сумлінну працю, а також з нагоди професійних свят та ювілейних дат.
 2. Грамотою нагороджуються тільки жителі та трудові колективи підприємств, установ та організацій міста Суми.
 3. Подання, в якому відзначаються об’єктивні дані та коротка характеристика виробничої та громадської діяльності особи, що висувається для нагородження Грамотою, підписується керівником підприємства, організації та установи, погоджуються з відповідним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків та надсилається до відділу документообігу та контролю департаменту комунікацій та інформаційної політики міської ради не пізніше, як за 20 днів до нагородження. У поданні про нагородження вказуються:
  • Прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади.
  • Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце вручення нагородження.
  • Вид нагороди.
  • Конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження (в випадку представлення до відзнаки трудового колективу).
  При відзначенні трудових колективів підприємств, установ та організацій нагородній лист не заповнюється. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг.
 4. Подання про нагородження Грамотою вноситься на ім’я міського голови.
 5. Погоджене міським головою подання про нагородження Грамотою надсилається заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету для накладення відповідної резолюції щодо подальшого виконання подання (згідно з розпорядженням про розподіл обов’язків).
  Проект розпорядження міського голови готує управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 6. Організація вручення Грамоти покладається на керівників структурних підрозділів міської ради.
 7. Вручення Грамоти проводиться міським головою або від його імені та за дорученням – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради чи заступником міського голови, керуючим справами виконавчого комітету в обстановці урочистості і гласності.
 8. Копія розпорядження міського голови про нагородження Грамотою надсилається за місцем роботи або служби нагородженого. В трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.
 9. Облік і реєстрацію осіб, нагороджених Грамотою, здійснює управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 10. Друкування тексту грамот забезпечує управління організаційно-кадрової роботи міської ради.
 11. При невиконанні вимог пункту 3 цього розпорядження документи повертаються посадовій особі чи органу, який вніс подання про нагородження, із супровідним листом за підписом заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків.
  У разі надання матеріалів із порушенням термінів, рішення про нагородження приймається міським головою з врахуванням конкретних заслуг та досягнень особи, що представляється до нагородження.
 12. У разі втрати (псування) Грамоти міського голови, дублікат не видається.