002.jpg

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (м. Київ)

 

НАКАЗ

 

від 06.08.2009 р.
№ 302
Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 1-торги (тендери) та № 1-держзамовлення
 


Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, підпункту 3 пункту 93 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008р. № 921 (із змінами), згідно з пунктами 12 і 13 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 (із змінами), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації

НАКАЗУЮ:

 • Затвердити форми державних статистичних спостережень № 1-торги (тендери)(квартальна) "Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти", № 1-держзамовлення (квартальна) "Звіт про виконання державного замовлення", що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за І квартал 2010 року.
 • Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:
  • № 1-торги (тендери) на:
   a) Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів;
   б) центральні органи державної влади – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, розпорядників державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, фондів соціального страхування;
  • № 1-держзамовлення – на міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники.
 • Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати керівництво збиранням та опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
 • Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери), затвердженою цим наказом.
 • Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення, затвердженою цим наказом.
 • Визнати такими, що втратили чинність, з 1 лютого 2010 року накази Держкомстату від 18.12.2007 № 452 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення" та від 20.12.2007 № 461 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-торги (тендери)".
 • Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

 

  

Голова О.Г. Осауленко

 

Додатки